Välisinvestor 2019

Eesmärk

Tunnustada Eestis või Eestisse edukalt investeerinud ettevõtteid.


Kas saab kandideerida?

Kandideerida saavad Eestis tegutsevad tootmis- või teenusettevõtted, kes on viimase kolme aasta jooksul teinud olulise investeeringu.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid:

 • Viimasel kolmel aastal Eesti ettevõttesse tehtud investeeringute absoluutmaht (15%)
 • Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2016, 2017, 2018 (15%)
  Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv
 • Panus Eesti majanduse arengusse (skaalal 1–5) (15%)

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (55%):

 • Uue toote, tehnoloogia või tööstusharu loomine Eestis
 • Väärtusahela laiendamine Eestis
 • Uute kõrgelt kvalifitseeritud töökohtade loomine
 • Panus ühiskondlikku arengusse läbi sotsiaalse, keskkondliku, kogukonna, töökeskkonna, looduskeskkonna või turukeskkonna probleemi lahendamise
 • Eesti või/ja välismaiste teadusarendus organisatsioonidega toote- või teenusearenduse koostöö käivitamine investeeritud organisatsioonides/üksustes Eestis.
 • Kohalike õppeasutustega uute talentide pealekasvu koostöö loomine.

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad investori kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2019” žüriile.

Välisinvestor 2019 ankeet

Fields marked with an * are required

Lisandväärtus töötaja kohta valem = (ärikasum + põhivara kulm + tööjõukulud)/töötajate arv. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta kasvu % üle mitme aasta = (lõppaasta/baasaasta -1)*100