Välisinvestor 2017

Eesmärk

Tunnustada Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes on silma paistnud Eestisse tehtud otsese välisinvesteeringute mahuga ning panusega Eesti majandusellu läbi uute tehnoloogiate ja ärimudelite rakendamise ning kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade loomise.


Kas saab kandideerida?

Kandideerida saavad Eestis tegutsevad tootmis- või teenusettevõtted, mille väliskapitali osalus on vähemalt 50%.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

  • Viimase kahe aasta investeering k.a kaasatud väliskapital ettevõttesse (35%)
  • Lisandväärtus töötaja kohta viimasel majandusaastal (35%)
  • Ekspordikäibe osakaal kogukäibes viimasel majandusaastal (30%)

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

  • turundustegevustes
  • tehnoloogia arenduses
  • strateegia/ärimudeli arenduses
  • tootlikkuses
  • tootearenduses
  • uute töökohtade loomises

Ettevõtte majandusnäitajaid ja andmeid hinnatakse iga kriteeriumi osas ning kõiki osakaalusid arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad välisinvestori kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2017” žüriile.

Välisinvestor 2017 ankeet

Fields marked with an * are required