Uuendaja 2020

Eesmärk

Tunnustada innovaatilisi Eesti ettevõtteid.

Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad viimase kolme aasta jooksul tehnoloogilisi või organisatsioonilisi uuendusi teinud Eesti ettevõtted, kes on lisaks oma ettevõtte arendamisele aidanud kaasa innovatsiooni propageerimisele.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

1. Uuendusest tingitud käibe absoluutmaht 2019. aastal 
2. Uuendusest tingitud käibe protsentuaalne kasv perioodil 2017 vs 2019 
3. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2017 vs 2019 
4. 2019 I poolaasta müügitulu vs 2020 I poolaasta müügitulu

Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 70%):

  1. Ainulaadne toode/teenus, mis paistab silma välisturgudel
  2. Oluline tehnoloogiline läbimurre, millega kaasnenud ettevõttes muudatus ning mõju majandustulemustele
  3. 2020. aasta I poolaasta kriisiga toimetulekuga seotud tegevused ja nende mõju
  4. Ettevõttel on kehtiv koostööleping teadus-arendusasutusega või investeering 2019. aastal teadus-arendustegevusse 
  5. Panus ühiskondlikku arengusse (nt sotsiaalne, keskkondlik, majanduslik-innovatsiooni propageerimine) 

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad uuendaja kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2020” žüriile.

Uuendaja 2020 ankeet