Uuendaja 2019

Eesmärk

Tunnustada edukalt uuendusi juurutanud Eesti ettevõtteid.


Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad viimase kolme aasta jooksul toodete/teenuste ja/või tehnoloogilisi ja/või organisatsioonilisi uuendusi teinud Eesti ettevõtted.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (iga näitaja 10% osakaal):

  • Uuendusest tingitud käibe absoluutmaht 2018. aastal
  • Uuendusest tingitud käibe protsentuaalne kasv perioodil 2016–2018
  • Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2016–2018
    Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (70%):

  • Maailmas ainulaadne toode/teenus
  • Oluline tehnoloogiline läbimurre, millega kaasneb suur mõju
  • Organisatsioonis toimunud muutus, millel on suur mõju majandustulemustele
  • Muudatuse väljapaistvus ja eeskujuks olemine
  • Klientide ja ettevõtte töötajate kaasamine uuenduse väljatöötamisel

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad uuendaja kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2019” žüriile.

Uuendaja 2019 ankeet

Fields marked with an * are required

Lisandväärtus töötaja kohta valem = (ärikasum + põhivara kulm + tööjõukulud)/töötajate arv. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta kasvu % üle mitme aasta= (lõppaasta/baasaasta -1)*100

Toodet, teenust, disaini- ja/või tehnoloogilist lahendust, protsessi, äri- ja/või juhtimismudelit, organisatsioonilist uuendust, turundusalast innovatsiooni, disainirakendust vms.