Uuendaja 2018

Eesmärk

Tunnustada edukalt uuendusi juurutanud Eesti ettevõtteid.


Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad viimase kolme aasta jooksul toodete/teenuste ja/või tehnoloogilisi ja/või organisatsioonilisi uuendusi teinud Eesti ettevõtted.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (iga näitaja 10% osakaal):

  • Uuendusest tingitud käibe absoluutmaht 2017. aastal
  • Uuendusest tingitud käibe protsentuaalne kasv perioodil 2015–2017
  • Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2015–2017
    Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (70%):

  • Maailmas ainulaadne toode/teenus
  • Oluline tehnoloogiline läbimurre, millega kaasneb suur mõju
  • Organisatsioonis toimunud muutus, millel on suur mõju majandustulemustele
  • Muudatuse väljapaistvus ja eeskujuks olemine
  • Klientide ja ettevõtte töötajate kaasamine uuenduse väljatöötamisel

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad uuendaja kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2018” žüriile.

Uuendaja 2018 ankeet

Fields marked with an * are required

Toodet, teenust, disaini- ja/või tehnoloogilist lahendust, protsessi, äri- ja/või juhtimismudelit, organisatsioonilist uuendust, turundusalast innovatsiooni, disainirakendust vms.