Uuendaja 2017

Eesmärk

Tunnustada ettevõtted, kes on uuenduste väljatöötamise ja eelkõige läbi nende tulemusliku rakendamise saavutanud majanduslikku edu ja loonud kõrgema lisandväärtusega töökohti.


Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad Eesti ettevõtted, kes on võtnud kasutusse uuenduse(d), mis sisaldavad endas ettevõtte jaoks uusi tehnoloogilisi lahendusi toodete / teenuste / protsesside / tootmise osas ning mille rakendamisel on ettevõte saavutanud majanduslikku edu.

Uuenduse all peame silmas:

 • Majanduslikku edu saavutanud (teadusmahukas) toode/teenus/tehnoloogia/ disainilahendus.
 • Majanduslikku edu toonud uuendus sh organisatsiooni-, protsessi-, turundus- jms innovatsioon, mille väljatöötamisel on olnud keskne roll disainmõtlemisel ja -juhtimisel.
 • Majanduslikku edu toonud digitaliseerimine või automatiseerimine.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

 • Ettevõtte viimase majandusaasta majandusnäitajad käive ja käibe kasv (25%)
 • Ettevõtte viimase majandusaasta ekspordikäive ja kasv (25%)
 • Lisandväärtus töötaja kohta viimasel majandusaastal (50%)

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

 • turundustegevustes
 • tehnoloogia arenduses
 • strateegia/ärimudeli arenduses
 • tootlikkuses
 • tootearenduses
 • digitaliseerimises/automatiseerimises

Numbrilised näitajad annavad 60% hinnangust. Märkimisväärsed tulemused, ettevõtte väärtuste järgi toimimine ja panus ühiskonda moodustavad 40% hinnangust. Ettevõtte majandusnäitajaid ja andmeid hinnatakse iga kriteeriumi osas ning kõiki osakaalusid arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad uuendaja kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2017” žüriile.

Uuendaja 2017 ankeet

Fields marked with an * are required

Toodet, teenust, disaini- ja/või tehnoloogilist lahendust, protsessi, äri- ja/või juhtimismudelit, organisatsioonilist uuendust, turundusalast innovatsiooni, disainirakendust vms.

Palun kirjeldage konkursile esitatud uuenduse mõju ettevõttele.

Käive, lisandväärtus, turuosa, ekspordikäive, uued turud, efektiivsus jne

Vähem saastet, jäätmeid, efektiivsem ressursikasutus

Uued töökohad, parem/turvalisem töökeskkond jne