Turismiedendaja 2021

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes panustavad Eesti turismimajandusse läbi atraktiivsete turismiteenuste ja -toodete, on kiired kohanejad muutuvates oludes ning aitavad kaasa Eesti kui turismisihtkoha kiiremale arengule ja laiemale tuntusele.

Kes saab kandideerida

Kandideerida saavad ettevõtted, kes tegelevad otseselt turismiteenuste ja -toodete pakkumisega, kelle tegevuse mõju on laiem kui vaid nende ettevõte ja on silmapaistvad ka Covid-19 kriisi tingimustes.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 20%):

1. Müügitulu 2020. aastal (6%)
2. Äritulem 2020. aastal (4%)
3. Lisandväärtus töötaja kohta* 2020 (10%)

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt kahes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 80%):

1. Toode, teenus ja/või ärimudel, mis eristub ja on väljapaistev ka välisturgudel (25%)
2. Kestlike põhimõtete järgimine ettevõtte ressursside haldamises ja/või teenusearenduses (20%)
3. Ettevõtte tegevuse mõju piirkonna mainele, sihtkoha elu- ja külastuskeskkonnale ja turismisektorile laiemalt (nt on lahendatud mingi sektoris puuduv teenus vms) (20%)
4. 2020. aasta pandeemia- ja/või majanduskriisiga toimetulekuga seotud tähelepanuväärsed tegevused ja nende mõju ettevõttele või ühiskonnale laiemalt (15%)

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida. Pingerea alusel selgitatakse välja kategooria kümme parimat, keda külastatakse ja viiakse läbi intervjuud, mille põhjal valitakse kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2021” žüriile.