Piirkonna Ettevõte 2017

Eesmärk

Tunnustada ja tuua eeskujuks majanduslikult edukaid ning regionaalselt olulisi ettevõtteid, kelle põhitegevuse kaudu edeneb ka kohalik eluolu.


Kas saab kandideerida?

Piirkonna Ettevõte 2017 tiitlile saavad kandideerida Eesti ettevõtted, milles avaliku sektori osalus on alla 25% ja mille põhitegevuseks ei ole riiklikult subsideeritud avaliku teenuse osutamine.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

  • Ettevõtte viimase majandusaasta käive ja käibe kasv (25%)
  • Ettevõtte viimase majandusaasta ekpordikäive ja kasv (20%)
  • Lisandväärtus töötaja kohta võrreldes piirkonna/regiooni keskmisega (30%)
  • Kahe viimase majandusaasta investeeringud ettevõttesse (25%)

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

  • turundustegevustes
  • tehnoloogia arenduses
  • strateegia/ärimudeli arenduses
  • tootlikkuses
  • tootearenduses
  • koostöö piirkonna/regiooni teiste ettevõtete, organisatsioonide või asutustega

Numbrilised näitajad annavad 60% hinnangust. Märkimisväärsed tulemused, ettevõtte väärtuste järgi toimimine ja panus ühiskonda moodustavad 40% hinnangust. Ettevõtte majandusnäitajaid ja andmeid hinnatakse iga kriteeriumi osas ning kõiki osakaalusid arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad piirkonna ettevõtte kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2017” žüriile.

Piirkonna Ettevõte 2017 ankeet

Fields marked with an * are required