Pereettevõte 2021

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes on läbi perekeskse juhtimise panustanud jätkusuutlikult Eesti majandusse, ühiskondlikku arengusse ning ettevõtjaliku meelelaadi kasvatamisse noorte hulgas.

Kas saab kandideerida?

Kandideerida saavad Eesti ettevõtted, kes on edukalt kaasanud erinevatest põlvkondadest pereliikmeid ettevõtte juhtimisse ning edendanud ettevõtlikkust noorte hulgas.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajad (moodustab hindamisel kokku 50%):

1. Müügitulu absoluutmaht 2020. aastal (10%)
2. Müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2018 vs 2020 (10%)
3. Lisandväärtus töötaja kohta* 2020. aastal (15%)
4. Ettevõtte juhtimisse kaasatud perekonnaliikmete arv (15%)

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 50%):

1. Pereliikmete kaasamine või juhtimise üleandmine pereliikmetele (viimase kolme aasta jooksul). Palun kirjeldage pereliikmete rolle ja vastutust (15%)
2. Järgmise põlvkonna kaasamine ettevõtte juhtmisse ja arengusse on toonud kaasa olulisi uuendusi või värskeid teadmisi ( 15%)
3. Ettevõtte arengus toimunud läbimurre või õnnestumine viimase 2 aasta jooksul (osakaal 10%)
4. Panus ühiskondlikku arengusse (nt sotsiaalne, keskkondlik) ning ettevõtluse propageerimine noorte hulgas (10%)

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida. Pingerea alusel selgitatakse välja kategooria kümme parimat, keda külastatakse ja viiakse läbi intervjuud, mille põhjal valitakse kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2021” žüriile.