Pereettevõte 2020

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes on suurel määral panustanud ühiskondlikku arengusse läbi erinevate põlvkondade kaasamise ja ettevõtluse propageerimisse ka noorte hulgas.

Kas saab kandideerida?

Kandideerida saavad Eesti ettevõtted, kes on edukalt kaasanud erinevatest põlvkondadest pereliikmeid ettevõtte juhtimisse ning edendanud ettevõtlikkust noorte suunal.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajad (moodustab hindamisel kokku 60%):

1. Käibe absoluutmaht 2019. aastal
2. Käibe protsentuaalne kasv perioodil 2017 vs 2019
3. Kasumi absoluutmaht 2019. aastal
4. Kasumi protsentuaalne kasv perioodil 2017 vs 2019
5. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2017 vs 2019
6. 2019 I poolaasta müügitulu vs 2020 I poolaasta müügitulu

Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 40%):

1. Pereliikmete kaasamine või juhtimise üleandmine pereliikmetele (viimase kolme aasta jooksul)
2. Ettevõtte arengus toimunud läbimurre viimase 2 aasta jooksul
3. 2020. aasta I poolaasta kriisiga toimetulekuga seotud tegevused
4. Kuidas kirjeldate nn perenõukogu otsustusprotsessi
5. Panus ühiskondlikku arengusse (nt sotsiaalne, keskkondlik) ning ettevõtluse propageerimine noorte hulgas

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad pereettevõtte kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2020” žüriile.

Pereettevõte 2020 ankeet