Pereettevõte 2019

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, mille juhtimises osalevad pereliikmed mitmest põlvkonnast.


Kas saab kandideerida?

Kandideerida saavad ettevõtted, kes peavad oluliseks ning on edukalt kaasanud pereliikmeid ettevõtte juhtimisse.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajad (moodustab hindamisel kokku 60%, iga vastuse osakaal 12%)

 • Käibe absoluutmaht 2018. aastal 
 • Käibe protsentuaalne kasv perioodil 2016–2018 
 • Kasumi absoluutmaht 2018. aastal 
 • Kasumi protsentuaalne kasv perioodil 2016–2018 
 • Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2016–2018 
  Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 40%):

 • Pereliikmete kaasamine juhtimisse
 • Juhtimise üleandmine pereliikmetele
 • Erakorraline muutus pereettevõttes
 • Panus ühiskondlikku arengusse läbi sotsiaalse, keskkondliku, kogukonna, töökeskkonna, looduskeskkonna või turukeskkonna probleemi lahendamise
 • Tegevusvaldkonna laienemine uude valdkonda ja kas seda on juhtimas keegi pereliikmetest?
 • Kuidas kirjeldate nn perenõukogu otsustusprotsessi

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad pereettevõtte kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2019” žüriile.

Pereettevõte 2019 ankeet

Fields marked with an * are required

2018. aasta kogu käive summana (eur), ilma KM-ta.

Lisandväärtus töötaja kohta valem = (ärikasum + põhivara kulm + tööjõukulud)/töötajate arv. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta kasvu % üle mitme aasta= (lõppaasta/baasaasta -1)*100