Pereettevõte 2018

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, mille juhtimises osalevad pereliikmed mitmest põlvkonnast.


Kas saab kandideerida?

Kandideerida saavad ettevõtted, kes peavad oluliseks ning on edukalt kaasanud pereliikmeid ettevõtte juhtimisse.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajad:

 • Käibe absoluutmaht 2017. aastal (12%)
 • Käibe protsentuaalne kasv perioodil 2015–2017 (12%)
 • Kasumi absoluutmaht 2017. aastal (12%)
 • Kasumi protsentuaalne kasv perioodil 2015–2017 (12%)
 • Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2015–2017 (12%)
  Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (40%):

 • Pereliikmete kaasamine juhtimisse
 • Juhtimise üleandmine pereliikmetele
 • Erakorraline muutus pereettevõttes
 • Panus ühiskondlikku arengusse läbi sotsiaalse, keskkondliku, kogukonna, töökeskkonna, looduskeskkonna või turukeskkonna probleemi lahendamise

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad pereettevõtte kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2018” žüriile.

Pereettevõte 2018 ankeet

Fields marked with an * are required