Eksportöör 2021

Eesmärk

Tunnustada edukalt eksporti kasvatavaid Eesti ettevõtteid.

Kes saab kandideerida

Kandideerida saavad oma brändiga tooteid või teenuseid eksportivad Eesti ettevõtted.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 45%):

1. Ekspordi müügitulu absoluutmaht 2020. aastal (15%)
2. Ekspordi müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2018 vs 2020 (15%)
3. Lisandväärtuse* kasv töötaja kohta perioodil 2018 vs 2020 (15%)

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 55%):

1. Toodete ja/või teenuste väljapaistvus välisturgudel (näiteks laiemalt kajastatud edulood ja toodet/teenust kasutavate klientide hulk) (10%)
2. Oluline tehnoloogiline läbimurre, millega on kaasnenud ettevõttes muudatus ning mõju majandustulemustele (10%)
3. Organisatsioonis toimunud muutus, millel on suur mõju majandustulemustele (10%)
4. Ettevõte teeb koostööd teadus-arendustegevuse** asutustega või investeerib sihipäraselt teadus-arendustegevusse (10%)
5. Panus ühiskondlikku arengusse (nt sotsiaalne, keskkondlik) (10%)
6. 2020. aasta pandeemia- ja/või majanduskriisiga toimetulekuga seotud tegevused ja nende mõju ettevõttele ja ühiskonnale laiemalt (5%)

**Teadus- ja arendustegevus (sh eksperimentaalarendus) hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste hulka ning oskust kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Tegevust saab määratleda teadus- ja arendustegevusena juhul, kui see vastab viiele põhitingimusele:
• uudne,
• loominguline,
• ettemääramatu tulemusega,
• süstemaatiline,
• ülekantav ja/või korratav.
Kõik viis tingimust peavad olema teadus- ja arendustegevuse korral vähemalt põhimõtteliselt alati täidetud, olgu tegemist pideva või aeg-ajalt toimuva tegevusega.

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida. Pingerea alusel selgitatakse välja kategooria kümme parimat, keda külastatakse ja viiakse läbi intervjuud, mille põhjal valitakse kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2021” žüriile.