Eksportöör 2020

Eesmärk

Tunnustada edukalt eksporti kasvatavaid Eesti ettevõtteid.

Kes saab kandideerida

Kandideerida saavad oma brändiga tooteid või teenuseid eksportivad Eesti ettevõtted.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 45%):

1. Ekspordikäibe absoluutmaht 2019. aastal 
2. Ekspordikäibe protsentuaalne kasv perioodil 2017 vs 2019 
3. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2017 vs 2019 
4. 2019 I poolaasta müügitulu vs 2020 I poolaasta müügitulu 

Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 55%):

1. Toodete või teenuste väljapaistvus välisturgudel (näiteks laiemalt kajastatud edulood ja toodet/teenust kasutavate klientide hulk) 
2. Oluline tehnoloogiline läbimurre, millega kaasnenud ettevõttes muudatus ning mõju majandustulemustele
3. Organisatsioonis toimunud muutus, millel on suur mõju majandustulemustele 
4. 2020. aasta I poolaasta kriisiga toimetulekuga seotud tegevused ja nende mõju
5. Ettevõttel on teadus-arendusasutusega koostööleping ja/või on 2019. aastal tehtud TA kulusid
6. Panus ühiskondlikku arengusse (nt sotsiaalne, keskkondlik)

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub koondpingerida, mille alusel selguvad eksportööri kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2020” žüriile.

Eksportöör 2020 ankeet