Eksportöör 2019

Eesmärk

Tunnustada edukalt eksporti kasvatavaid Eesti ettevõtteid.


Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad oma brändiga tooteid või teenuseid eksportivad Eesti ettevõtted.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Võrdselt hinnatakse kolme järgmist majandusnäitajat (iga näitaja 15% osakaal):

  • Ekspordikäibe absoluutmaht 2018. aastal
  • Ekspordikäibe protsentuaalne kasv perioodil 2016–2018
  • Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2016–2018
    Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (55%):

  • Oluline tehnoloogiline läbimurre, millega kaasneb suur mõju
  • Organisatsioonis toimunud muutus, millel on suur mõju majandustulemustele
  • Toodete või teenuste väljapaistvus välisturgudel (näiteks laiemalt kajastatud edulood ja toodet /teenust kasutavate klientide hulk)
  • Panus ühiskondlikku arengusse läbi sotsiaalse, keskkondliku, kogukonna, töökeskkonna, looduskeskkonna või turukeskkonna probleemi lahendamise

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub koondpingerida, mille alusel selguvad eksportööri kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2019” žüriile.

Eksportöör 2019 ankeet

Fields marked with an * are required

Lisandväärtus töötaja kohta valem = (ärikasum + põhivara kulm + tööjõukulud)/töötajate arv. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta kasvu % üle mitme aasta= (lõppaasta/baasaasta -1)*100