Eksportöör 2018

Eesmärk

Tunnustada edukalt eksporti kasvatavaid Eesti ettevõtteid.


Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad oma brändiga tooteid või teenuseid eksportivad Eesti ettevõtted.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Võrdselt hinnatakse kolme järgmist majandusnäitajat (iga näitaja 15% osakaal):

  • Ekspordikäibe absoluutmaht 2017. aastal
  • Ekspordikäibe protsentuaalne kasv perioodil 2015–2017
  • Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2015–2017
    Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (55%):

  • Maailmas ainulaadne toode/teenus
  • Oluline läbimurre uutel välisturgudel ja/või kliendisegmentides
  • Organisatsiooni kohandamine ekspordi kasvu toetamiseks
  • Toodete/teenuste väljapaistvus välisturgudel (näiteks laiemalt kajastatud edulood ja toodet /teenust kasutavate klientide hulk)
  • Panus ühiskondlikku arengusse läbi sotsiaalse, keskkondliku, kogukonna, töökeskkonna, looduskeskkonna või turukeskkonna probleemi lahendamise

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub koondpingerida, mille alusel selguvad eksportööri kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2018” žüriile.

Eksportöör 2018 ankeet

Fields marked with an * are required