Eksportöör 2017

Eesmärk

Tunnustada edukalt eksportivaid Eesti ettevõtteid.


Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad oma tooteid või teenuseid eksportivad Eesti ettevõtted.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Eksport (45%). Võrdselt hinnatakse kolme järgmist ekspordinäitajat:

  • Ekspordikäibe absoluutne maht (15%)
  • Ekspordikäibe absoluutne kasv eelmise majandusaastaga võrreldes (15%)
  • Ekspordikäibe protsentuaalne kasv eelmise majandusaastaga võrreldes (15%)

Lisandväärtus töötaja kohta viimasel majandusaastel (35%).

Viimasel majandusaastal lisandunud uute välisturgude ekspordikäive (20%).

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

  • turundustegevustes
  • tehnoloogia arenduses
  • strateegia/ärimudeli arenduses
  • tootlikkuses
  • tootearenduses
  • uute turgude leidmises

Numbrilised näitajad annavad 60% hinnangust. Märkimisväärsed tulemused, ettevõtte väärtuste järgi toimimine ja panus ühiskonda moodustavad 40% hinnangust. Ettevõtte majandusnäitajaid ja andmeid hinnatakse iga kriteeriumi osas ning kõiki osakaalusid arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad eksportööri kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2017” žüriile.

Vastutustundlik ettevõte 2017 ankeet

Fields marked with an * are required