Disainirakendaja 2021

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes on oma toodete, teenuste või protsesside arendamisel edukalt disaini rakendanud.

Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad Eesti ettevõtted, kelle edus on oluliseks komponendiks disain või kelle arendus- või juhtimisprotsessi keskseks osaks on disainmõtlemine.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

1. Uue disaini (toode, teenus, protsess) rakendamisest tingitud müügitulu absoluutmaht 2020. aastal (10%)
2. Uuest disainist tingitud müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2018 vs 2020 (10%)
3. Lisandväärtuse kasv töötaja* kohta perioodil 2018 vs 2020 (10%)

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 70%):

1. Ainulaadne toode, teenus või protsessidisain, mis paistab silma või annab konkurentsieelise välisturgudel (20%)
2. Disainerite kaasamine uute toote/teenuse/protsessi väljatöötamisel (20%)
3. Säästva arengu eesmärkide täitmisse panustamine läbi disaini rakendamise (20%)
4. 2020. aasta pandeemia- ja/või majanduskriisiga toimetulekuga seotud tegevused ja nende mõju ettevõttele ja ühiskonnale laiemalt (10%)

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida. Pingerea alusel selgitatakse välja kategooria kümme parimat, keda külastatakse ja viiakse läbi intervjuud, mille põhjal valitakse kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2021” žüriile.