Disainirakendaja 2020

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes on oma toodete või teenuste arendamisel ja ettevõtte juhtimisel edukalt disaini kasutanud.

Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad Eesti ettevõtted, kelle edus on oluliseks komponendiks disain või kelle arendusprotsessi keskseks osaks on disainmõtlemine.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

1. 2019 I poolaasta müügitulu vs 2020 I poolaasta müügitulu 
2. Uuest disainist tingitud käibe absoluutmaht 2019. aastal 
3. Uuest disainist tingitud käibe protsentuaalne kasv perioodil 2017 vs 2019
4. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta perioodil 2017 vs 2019

Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 70%):

1. Ainulaadne toode/teenus, mis paistab silma välisturgudel
2. Disainerite kaasamine uute toodete väljatöötamisel
3. Disain, kui töömeetod, mida kasutatakse teadlikult arendus- või juhtimisprotsessides
4. 2020. aasta I poolaasta kriisiga toimetulekuga seotud tegevused
5. Panus ühiskondlikku arengusse (nt sotsiaalne, keskkondlik)

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad disaini rakendaja kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2020” žüriile.

Disainirakendaja 2020 ankeet