Disaini rakendaja 2019

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes on oma toodete või teenuste arendamisel ja ettevõtte juhtimisel edukalt disaini kasutanud.


Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad ettevõtted, kelle toote või teenuse edus on oluliseks komponendiks disain, või kelle arendusprotsessi keskseks osaks on disainmõtlemine.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid:

  • Uuest disainist tingitud käibe absoluutmaht 2018. aastal (10%)
  • Uuest disainist tingitud käibe protsentuaalne kasv perioodil 2016–2018 (10%)
  • Uuest disainist tingitud kasumi protsentuaalne kasv perioodil 2016–2018 (10%)

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (70%):

  • Maailmas ainulaadne toode/teenus
  • Toodete/teenuste väljapaistvus välisturgudel
  • Disainerite kaasamine uute toodete väljatöötamisel
  • Disain, kui töömeetod, mida kasutatakse teadlikult arendus- või juhtimisprotsessides
  • Panus ühiskondlikku arengusse läbi sotsiaalse, keskkondliku, kogukonna, töökeskkonna, looduskeskkonna või turukeskkonna probleemi lahendamise

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad disaini rakendaja kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2019” žüriile.

Disaini rakendaja 2019 ankeet

Fields marked with an * are required