Jaapani turule sisenemine

Eksport Jaapanisse

EAS pakub Eesti ettevõtetele tuge Jaapani sihtturule eksportimisel. EASi Jaapani-suunalise infoportaali eesmärk on eelkõige vastata ettevõtete vajadusele saada süstematiseeritud ja kvaliteetset infot Jaapani turu, ärikeskkonna ja turule sisenemise protsessi kohta.

NB! EU Business in Japan infomaterjalid on Euroopa Liidu väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele tasuta, kuid ligipääsuks on vajalik registreerumine nende veebilehel www.eubusinessinjapan.eu.

 • Ekspordistrateegia koostamine

  Et toote/teenuse eksporti saadaks sihtturul edu, tuleks koostada ekspordistrateegia ning tutvuda hoolikalt sihtturu tarbija harjumustega.

  Jaapani turu puhul tuleks kindlasti arvestada erinevate kultuurispetsiifiliste asjaoludega, mis puudutavad nii toote/teenuse müüki kui ka koostööpartnerite leidmist. Et toote/teenuse Jaapanisse eksportimine ladusamalt läheks:

  Lisaks on soovitatav end kurssi viia sellega, millistele sektoritele on fokusseeritud tööstus erinevates Jaapani linnades ja prefektuurides ning millised ettevõtlust soodustavad regulatsioonid on ellu viidud spetsiaalsetes majanduspiirkondades ehk Special Economic Zone’ides (SEZ). Jaapani majanduse ja turu kohta annab põhjalikuma ülevaate EU Business in Japan artikkel Why Japan?

 • Turule sisenemise viisid

  Jaapani turule on võimalik siseneda ekspordi või investeeringute kaudu. Sobiva strateegia valik sõltub eksportiva ettevõtte suurusest, ressurssidest, ettevõtte ekspordikogemusest, millise tootega turule sisenetakse, müügikanalist, ning sellest, kui suurt riski on valmis ettevõte võtma. Rohkem infot turule sisenemise võimalustest leiate EU Business in Japan artiklist Japan Entry Strategy.

  VKE-de jaoks on eelistatud turule sisnemise viis ekspordi kaudu läbi kohaliku äripartneri. Äripartneriks võib olla kas edasimüüja või kohapealne esindaja (täpsema selgituse distributor’i ja agent’i funktsioonide kohta leiate siit). Tooteid on võimlaik eksportida ka Jaapani kaubandusettevõtete sogo shosha või senmon shosha kaudu:

  • Sogo shosha’d on laia tegevusvaldkonnaga kaubandusettevõtted, keda peetakse väga tulusateks äripartenriteks toote eksportimisel, sest nad on ühtalsi ka Jaapani suuremate supermarketite ja kaubamajade osanikud. Sogo shosha ettevõtteid on Jaapanis 7: Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Ltd., Itochu Corp., Sumitomo Corp., Marubeni Corp., Sojitz Corp. and Toyota Tsusho Corp. (Toidukaupade eksportimisel tuleks teada, et sogo shosha ettevõtted eelistavad suuremahulise tootmisvõimekusega ettevõtteid, tuntud brände või unikaalseid tooteid. Loe toidukaupade importimise ja turustamise kohta Jaapanis lisaks EU Business in Japan artiklist Guide on Importers and Wholesale Distributors in Japan (food and wine; ICT; medical devices))
  • Senmon shosha ettevõtted on spetsialiseerunud kindlale tootele/tegevusvaldkonnale.

  Turule on võimalik siseneda ka e-kaubanduse vahendusel, mis on Jaapanis suur ja kasvav turg. Suure osa online jaemüügist on hallanud Rakuten, Amazon Japan, Yahoo. Enne e-kaubanduse kasuks otsustamist tasuks uurida, mis sektorid on eelmainitud ettevõtete poolt katmata (nt online luksuskaupade ja toidukaupade müük, loe lähemalt siit). E-kaubanduse puhul tuleks kindlasti tutvuda vastavate seotud regulatsioonide ja seadustega Jaapanis. Samuti tuleb ka e-kaubanduse puhul olla valmis kohandama nii veebilehte kui ka muid seotud teenuseid (kohaletoimetamise ajad, maksevõimalused) vastavalt Jaapani tarbija harjumustele.

  Suurte ettevõtete jaoks, kes soovivad turule siseneda mitme erineva toote/teenusega ning kasutavad eirnevaid müügikanaleid, on eelistatud esindus-, harukontori  või filiaali loomine. Rohkem infot leiate EU Business in Japan artiklist Japan Entry Strategy:

  • Esinduskontor – ei ole vajalik registreerida (va pangad, kindlustusettevõtted, turvaettevõtted jm finantsinstitutsioonid), kuid ei saa tegelda müügitegevustega, ei ole võimalik avada pangakontot, ei saa kontoripinda ettevõtte nimele rentida. Sobiv lahendus turu-uuringute läbiviimiseks ning turundustegevusteks ehk ettevalmistavateks tegevusteks püsivama ärisuhte loomiseks. (Kui on huvi esinduskontori loomise vastu, soovitame kaaluda ka EL VKE-dele mõeldud EU Japan Centre’i Step in Japan teenust)
  • Harukontor – registreeritakse, müügitegevus on lubatud, ettevõtte nimele on võimalik avada pangakonto ning üürida kontoriruume.
  • Filiaal:
   • Aktsiaselts (Joint-stock corporation ehk „Kabushiki Kaisha” (KK))
   • Äriühing (Limited liability company (LLC) ehk “Godo Kaisha” (GK))

  Lisaks on võimalik turule sisenda ka frantsiisikokkulepete ja litsentsi müügi ning ühinemise ja omandamise (M&A) kaudu. Kõige ressursimahukam on Jaapani ettevõttega ühisettevõtte (joint venture) loomine. Partnerlussuhete kohta Jaapani ettevõtetega leiad rohkem infot siit.

 • Ärikontaktide leidmine

  Ärikontaktide leidmiseks on mitmeid mooduseid. Üks võimalus on seda teha veebi vahendusel. Näiteks JETRO TTPP (Trade Tie-up Promotion Program) International Business Matching Site’i vahendusel on võimalik leida müügiagente või –esindajaid. Teenus on tasuta, eeldab vaid ettevõtte andmete registreerimist. Veebipõhisena on võimalik kasutada ka erinevate sihtrühmade vahel toimivaid e-kaubandusplatvorme (nt Amazon Japan, Rakuten – B2C; Rakuten Auctions – C2C). B2B e-kaubanduse teemal toimub Tokios iga-aastaselt eCommerce Expo Tokyo, kus tutvustatakse e-kaubanduse uuemaid lahendusi ja teenuseid.

  Ärikontakte on võimalik luua ka messidel osaledes, kuid esmalt on soovitatav võimalusel messil osaleda külastajana, et saada parem ülevaade messi kvaliteedist ja sellest, kas konkreetne mess on Sinu ettevõtte ja toote jaoks sobilik. JETRO veebipõhisesse messide andmebaasi J-messe on koondatud info messide ja näituste kohta Jaapanis ja mujal maailmas. Infot saab ka portaalist AUMA. Ülevaade Jaapani suurematest messidest erinevates sektorites on üleval EU Business in Japan kodulehel. Nimekirja messidest (toidu-, IKT- ja meditsiiniseadmete sektoris), kus pakutakse ka B2B matching event teenust, leiad EU-Japan Centre for Industrial Cooperation raportist Brief Guide for European Companies on Importers and Wholesale Distributors in Japan. Lisaks pakuvad B2B võimalusi ka Enterprise Europe Network andmebaas,  SME Support, Japan andmebaas J-GoodTech ning koostööpartnereid on võimalik otsida ka Globaltrade andmebaasi abil.

  Sobivate ärikontaktide leidmisele Jaapanis aitab EAS kaasa pakkudes kontaktreiside teenust. Planeeritavate kontaktreiside kohta saab infot sündmuste kalendrist.

 • Toll ja maksud

  Tolliprotseduure reguleerib Jaapanis riiklik tolli- ja maksuamet Japan Customs.

  Toodete importimisel Jaapanisse tuleb arvestada järgmiste impordile sätestatud maksudega:

  WTO liikmesriikidest imporditud toodetele kehtib nn Most Favoured Nations (MFN) põhimõte, mis tähendab madalamat tollimaksumäära. Seega oleks vajalik pakenditele ja toodetele kindlasti märkida toote päritoluriik, võimalusel esitada vastav sertifikaat (Certificate of Origin). Lisainfot leiad siit.

  • Tarbimismaks (consumption tax) – maksumäär on hetkel 10% (alates 1. aprill 2017)
  • Aktsiisimaks – aktsiisimaks kehtestatakse alkohoolsetele jookidele ja tubakatoodetele, kütusele, petrooleumile ja kivisöele.

  Euroopa Komisjoni kodulehel asuva Market Access Database abil on võimalik tootekoodi põhjal kindlaks teha, millised maksud kehtestatakse konkreetse toote Jaapanisse eksportimisel.

  Ülevaate Jaapani tollimaksude süsteemi kohta leiate Japan Customs veebilehelt. Tolliprotseduuride kohta on võimalik nõu küsida Jaapani tolliameti alla kuuluvatelt nõunikelt  (Customs Counsellor System), kontaktinfo leiate siit.

 • Regulatsioonid

  Toodete Jaapanisse importimine on seotud erinevate seaduste ja regulatsioonidega:

  Standarditele vastavuse sertifikaatite taotlemise kohustus sõltub sektorist ning neid on võimalik taotleda ka väljaspool Jaapanit selleks vastava tunnustuse saanud organisatsioonidest:

  • toiduainetööstuse kvaliteedistandard JAS (Japanese Agricultural Standard) ei ole kohustuslik, va mahetoodangu puhul, kui toode tuleb tähistada spetsiaalse JAS märkega, loe lähemalt põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ministeeriumi (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF) kodulehelt , lisainfot leiad ka EU Business in Japan raportist Organic and Health Food in Japan.
  • Tööstusstandarditele vastavuse sertifikaat JIS (Japanese Industrial Standard) ja toote ohutusstandartitele vastavuse sertifikaat SG (Safe Goods Standards) ei ole kohustuslikud.
  • Meditsiiniseadmete standardite kohta loe vastutava organisatsiooni Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) kodulehelt.
  • Elektroonikaseademetele on kohustlik taotleda PSE (Product Safety Electric Appliance and Materials)sertifikaat.

  Toodete nõuetekohase sildistamise ja pakendamise kohta kehtivate regulatsioonide saad ülevaate EU Business in Japan veebilehelt vastava peatüki alt, toidukaupu puuduvate regulatsioonide kohta (ka pakendamine ja märgistamine) leiad infot  Jaapani Tarbijakaitse Ameti (Consumer Affairs Agency) kodulehelt ja JETRO käsiraamatust Guidebook for Export to Japan (Food Articles).

  Intellektuaalomandi kaitse küsimustega tegeleb Jaapani patendiamet (Japan Patent Office, JPO), autoriõiguste kaitsega Jaapani autoriõiguste amet (Japan Copyright Office), rohkem infot leiad Copyright Reasearch and Information Center’i kodulehelt. Patenti on võimalik registreerida juhul, kui oled oma toote patenteerimiseks esitanud taotluse esimesena (first-to-file süsteem). Enne taotluse esitamist on soovitatav kontrollida registreeritud patente, seda saab teha nii J-PlatPat või J-Store andmebaasides. Ülevaate erinevate intellektuaalomandi liikide ja patendi taotlemise protseduuride kohta Jaapanis saate EU Business in Japan veebilehelt.

 • Ärikultuur

  Jaapani ärietiketi põhjalik tundmine ei ole eelduseks läbirääkimiste õnnestumisele – nii nagu teame meie, et äritavad on kultuuriti erinevad, teavad ja aktsepteerivad seda ka jaapanlased. Seega on elementaarne viisakus üldiselt piisav.

  Alljärgnevalt on toodud mõningad nõuanded, mis aitavad ärikohtumistel endast paremat muljet jätta ning jaapanlaste ärietiketti mõista:

  • Ole täpne, ära hiline;
  • Ole valmis selleks, et ärikohtumisel on suure tõenäosusega tarvis ka tõlgiteenust, kuna potentsiaalne äripartner ei pruugi rääkida inglise keelt. Kui kasutate tõlgi teenust, siis tuleks koosoleku ajaplaneerimisel sellega arvestada;
  • Tavapäraselt ütlevad jaapanlased end tutvustades esmalt oma perekonnanime ja seejärel eesnime, edaspidisel pöördumisel kasutatakse perekonnanimi+san, kus „san“ on samaväärne tiitliga Hr või Pr („san“ on sooneutraalne liide). Jaapanis ei ole tavaks tööl või ametlikel kohtumistel teineteist kutsuda eesnime järgi, eesnime kasutatakse lähisuhete puhul;
  • Esmasel ärikohtumisel ei ole kingituste kinkimine kohustuslik. Kui soovite midagi kinkida, siis ei pea see olema kallihinnaline. Sobiv on nt Eesti rahvusmustriga kommikarp vms;
  • Esmasel kohtumisel vahetatakse visiitkaarte – see on must. Visiitkaart antakse üle kahe käega ja kergelt kummardades, vastu võetakse samuti mõlema käega ja jäetakse koosoleku lõpuni enda ette lauale. Viisakas on visiitkaart panna spetsiaalsesse visiitkaardi hoidjasse, äärmisel juhul rahakotti, kuid mitte taskusse. Lisaks loe siit;
  • Ei maksa oodata Jaapani äripartneritelt otsuse vastu võtmist koheselt, koosoleku käigus – otsuste vastuvõtmine on ajamahukas protsess, kuna toimub ettevõtetes üldiselt konsensuse põhiselt. Loe läbirääkimiste protsessi kohta lähemalt siit;
  • Oluline on ehitada usalduslik suhe – jaapanlased panevad ka ärisuhetes rõhku isiklikule sobivusele, kui usalduslik suhe on loodud, järgneb sellele üldiselt pikemaajaline partnerlus, mida kergekäeliselt ei lõpetata;
  • Jaapanlased pööravad ärisuhetes tähelepanu hierarhiale;
  • Varu kannatust ja ole valmis selleks, et ärisuhte loomine võtab aega.

  Põhjalikuma ülevaate saamiseks loe JETRO käsiraamatut Communicating with Japanese in Business.

 • Kasulikud lingid

  Jaapani riiklikud portaalid

  Välisriikide portaalid

  EL-i portaalid

  EV asutuste veebilehed

  Muud infoallikad

X