Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise edu tegurid ja väljakutsed

16.08.2021

Tänavu Estonian Business Schoolis kaitstud magistritöös uuris Diana Revjako, missugused on Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise väljakutsed ja edu tegurid.

11 Eesti tööstusettevõttega läbi viidud intervjuudest selgus, et suurimad väljakutsed digitaliseerimisel tulenevad personali, sh tippjuhtide teadlikkuse ja oskuste puudulikkusest. Väljakutseks on ka organisatsioonikultuur, mis ei soosi muudatusi ning uusi lahendusi.

Digihüppe õnnestumine sõltub väga suuresti juhtkonnapoolsest kaasatusest, mis tagab töötajate pühendumise, teema olulisuse, motiveerib digipöörde eestvedajaid ning loob omanikutunde. Juhtidelt oodatakse n-ö löökrühma moodustamist, kes veaks digitaliseerimise vankrit. „Sealjuures rõhutasid ettevõtted ise, et digitaliseerimise eestvedamine on täiskohaga töö, mida ei ole võimalik edukalt teha põhitöö kõrvalt,“ selgitas Diana oma magistritöös.

Intervjueeritavad tõid välja, et kriitilise tähtsusega on leida projektijuht oma töötajate seast, kuna väljastpoolt palgatud konsultant võib olla küll väga kogenud, kuid ei pruugi mõista ettevõtte protsessidest tulenevaid eripärasid, mistõttu võib valitud lahendus juurutamisel hoopis efektiivsust langetada ning riske suurendada.

Loe lähemalt Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise edu teguritest ja väljakutsetest Diana Revjako magistritööst.

Diana Revjako on ka Digitaliseerimise meistriklassi üks mentoritest.

Tule Digitaliseerimise meistriklassi

Digitaliseerimise meistriklass aitab tuvastada oma ettevõttes protsessid, mille digitaliseerimine avaldab kõige enam mõju ettevõtte konkurentsivõimele. 3-kuulise programmi tulemusena koostatakse tippkoolitajate ja personaalse mentori abiga kõige kriitilisema protsessi digitaliseerimise plaan, valitakse välja sobivaim digilahendus ning tehakse esimesed sammud selle juurutamiseks.

Programmi teostavad suurte kogemustega koolitajad (Aleksandr Miina, Lauri Antalainen, Juhan Pukk, Roger Allas). Samuti on töötubadel kaasatud edukad praktikutest ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi protsesside digitaliseerimisest.

Registreeru enne 11. jaanuarit Digitaliseerimise meistriklassi veebilehel. Digitaliseerimise meistriklassi korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, BDA Consulting, Lean Digital, Flowit Estonia ja Digiwise.

X