Eelarved ja aruanded

EASi 2020.-2022. a. raamatupidamise aastaaruande audiitoriks on BDO Eesti AS.

EASi jooksev aruandlus asub aadressil https://saldo.rtk.ee/saldo-app/ -> Aruanded.
Aruannete vaatamiseks tuleb veebilehele sisestada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tehingupartneri kood 012301 (alates 01.01.22 kasutada – 012309) ja seejärel valida soovitud aruandlusperiood.
Aruandlust uuendatakse igakuiselt kumulatiivselt aruandekuule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

X