Eelarved ja aruanded

EASi 2017.-2019. a. raamatupidamise aastaaruande audiitoriks on BDO Eesti AS.

EAS-i jooksev aruandlus asub aadressil saldo.fin.ee -> Avalik teave.
Aruannete vaatamiseks tuleb veebilehele sisestada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tehingupartneri kood 012301 ja seejärel valida soovitud aruandlusperiood.
Aruandlust uuendatakse igakuiselt kumulatiivselt aruandekuule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

X