EASi mentorid

 • Aime Vilgas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Raamatupidamise, finantsjuhtimise, personalijuhtimise ja ettevõtte juhtimise kogemus. Abiks pakun ennast ettevõtte strateegia, planeerimise, eelarvestamise, klienditeeninduse, personalijuhtimise, teenuse disaini, operatiiv- ja üldjuhtimise valdkonnas.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Strand AS, tegevusala: turism, roll ettevõttes: tegevdirektor, ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 13

  Tutvustus: Olen töötanud pearaamatupidajana, finants- ja personalijuhina, hulgiettevõtte juhina ning alates 2006 majutusettevõtte juhina. Alates 2010. aastast õpetan turismivaldkonna tudengeid ning samast aastast olen mentoriks maakondlikus mentorklubis. Olen elukestev õppija, õppinud raamatupidamist, ärijuhtimist, täiendkoolitusena õpetamist, personalijuhtimist ja coachingut. Oman Tartu Ülikooli ärijuhtimise magistrikraadi juhtimise ja turunduse suunal (2010) ning personalijuhi kutsekvalifikatsiooni.

  Aime Vilgas
 • Andres Järving

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Peamisteks oskusteks valiksin finantsjuhtimise, turunduse ja ettevõtte strateegia küsimused.
  Finantsjuhtimise alal olen läbinud diplomi- ja magistriõppe ning enamus tööalast tegevust. Kuna töötan valdusettevõttes, mis juhib ettevõtete gruppi, siis seal puutun enam kokku veel ettevõtete pika- ja lühiajaliste plaanide koostamisega ning turunduse- ja ekspordiküsimusega. Mentori ettevõtluskogemused:

  • OÜ NG Investeeringud – NG Investeeringud ettevõtete tegevus hõlmab kolme valdkonda – kaubandus, tööstus ja kinnisvara.

  Tutvustus: Andres on tegelenud noorte ettevõtjate mentorlusega aastaid. Valdkonnad, milles ta tahab noori ettevõtjaid aidata, on finantsjuhtimine ning alustava ettevõtte käivitamine. Andres omab kogemust erinevates valdkondades tegutsevate tööstus- ja kaubandusettevõtete juhtimisel, seega saab ta enam nõu anda sellel alal alustavale mentiile. Vanemate tegijate kogemus ja noorte entusiasm tekitab ideid, mis võivad hästi õnnestuda. Lisaks hoiab suhtlemine noorte ettevõtjatega ka mentorit avatuna „raamist-väljas“ mõtlemisele ning innustab julgemalt tegutsema.

  Andres Järving
 • Andres Pukspuu

   Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Strateegiline planeerimine, võitva strateegia loomine. Toodete ja teenuste uutele turgudele viimine, positsioneerimine, hinnastamine ja turundus. Ettevõtte käivitamise, arenguga  ja juhtimisega seotud teemad. Isiklik ja grupicoaching.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • T.L. Consumer Products Estonia AS – toidukaupade impordi, distributsiooni ja turundusega tegelev firma. DTL BALTIC OÜ – erinevate brändide eksport ja arendus välisturgudel.

  Tutvustus: Andres on osalenud mentorina EAS ärimentorprogrammis alates 2006. aastast ning juhendanud väga erinevaid ettevõtjaid erinevatest ärivaldkondadest alates toiduainete tootmisest kuni IT-ni. Seetõttu omab suurt kogemust mentorluses, kui metoodikas, kus eesmärgiks on inimese teadlikkuse ja võimekuse kasv erinevates äri- ja juhtimisvaldkondades.

  Valdkonnad, kus Andres tunneb ennast tugevana: strateegiline planeerimine, juhtimine, müük, turundus, eksport, rahvusvahelised ärisuhted, lepingud.

  Andres on sooritanud Coachingu diplomiõppe  2015 aastal  EBS ja “Academy of Executive Coaching” programmis ning saanud diplomi ja ICF akrediteeringu. On praktiseeriv coach.

  Andres Pukspuu
 • Andrus Tamm

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Juhtimine, strateegia, personalistrateegia, läbirääkimised.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam, tegevusala: energeetika, roll ettevõttes: juhatuse liige, ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 10
  • OÜ Tamm & Pojad, tegevusala: transport, roll ettevõttes: juhatuse liige, ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 24

  Tutvustus: Andrus omab kogemusi tegutsemas nii ettevõtja, riigiametniku kui palgatöötajana. On mõned korrad elus teinud tööalaselt tõsise pöörde ja asunud tegutsema valdkonnas millises varasemad kogemused ja teadmised puudusid. Koolihariduselt mehaanikainsener, kuid reaalselt tegutsenud siiski ettevõtete juhtimise ja meeskondade suunamisega. Ta on 3 aastat osalenud mentorina maakondlikus ettevõtjate mentorklubis.

  Andrus Tamm
 • Anneli Aljas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Finantsjuhtimine, rahvusvaheline laienemine, raamatupidamine, raamatupidamisprotsesside juhtimine ja optimeerimine, rahavoogude juhtimine ja mõõdikutesüsteemi ülesehitamine, ettevõtte asutamine ja ülesehitamine, strateegilised valikud ettevõtte arendamisel, investorite kaasamine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Taxify OÜ, tegevusala: rahvusvaheline sõidujagamisplatform, roll ettevõttes: VP of Finance , ettevõttes tegutsemise aeg: alates 2017
  • Avis autorent ja täisteenusliising / Ideal OÜ, tegevusala: autorent ja täisteenusliising, roll ettevõttes: Avis Baltikum CFO, ettevõttes tegutsemise aeg: 2017
  • Markit Holding AS, tegevusala: IT e-hankekeskkond, roll ettevõttes: Markit grupi CFO ja partner, ettevõttes tegutsemise aeg: 2003-2016
  • Rakvere Piim AS, tegevusala: toiduainetetööstus, roll ettevõttes: finantsdirektor, ettevõttes tegutsemise aeg: 2004-2006
  • Helmes AS, tegevusala: IT, roll ettevõttes: tegevjuht, ettevõttes tegutsemise aeg: 2000-2002
  • Eesti AGA AS, tegevusala: tööstuslike gaaside müük, roll ettevõttes: finantsjuht ja Peterburis tütarettevõtte finantskontroller, ettevõttes tegutsemise aeg: 1995-1999

  Tutvustus: Anneli on olnud ettevõtete juhtimisega seotud pikka aega töötades finantsdirektorina mitmes kohalikus ja  rahvusvahelises ettevõttes. Viimased 15 aastat on ta olnud omaniku, partneri ja  finantsdirektori rollis eri rahvusvaheliste gruppide ülesehitamise juures alates ettevõtte asutamisest kuni üle maailma eri paigus toimivate ettevõteteni. Annelil on suur kogemus ettevõtte raamatupidamise korraldamisest, nii lihtsamast kui keerulisemast finantsplaneerimisest, riskide hindamisest, investorite kaasamisest, rahavoogude ja käibekapitali juhtimisest ning ettevõtte laienemisest välisturgudele – kuidas seda planeerida, teha valikuid ning kuidas seda ellu viia.

  anneli-aljas
 • Ene Gutmann

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Strateegilistes küsimustes muudatuste perioodil. Süsteemsuse loomisel. Peidus olevate vaatenurkade väljatoomises. Üldjuhtimises, väärtushinnangute sõnastamisel, läbirääkimiste planeerimises. Alustav ettevõtja on sõna otseses mõttes alustaja – ta alustab oma elus uut järku. Juhul, kui ta alustab esimest korda ettevõtjana, on mõttemaailma muutus sedavõrd suur, et kohati kipub järg käest ära minema. Kogenud ettevõtjana on sellele lihtne tähelepanu juhtida ja näidata, et toimuvad protsessid on vaadeldavad, kirjeldatavad ja juhitavad.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Palmett Lukud OÜ, Tegevusala: Lukustusttoodete projekteerimine, ehitus ja komplekteerimine, müük ning pigaldus/teenindus, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 25
  • Palmett Latvija, Tegevusala: Lukustusttoodete projekteerimine, ehitus ja komplekteerimine, müük ning pigaldus/teenindus, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 10
  • Enerik OÜ, Tegevusala: finants- ja konsultatsiooniteenused Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 5

  Tutvustus: Mentor EAS Ärimentorprogrammis alates 2006. aastast. Ettevõtja alates 1992.

  Tagasiside järgi: kaasamõtlev; eneseusku ning julgust sisendav; kohusetundlik; krutskitega (mängualdis); adekvaatne ja tark erinevate juhtimissituatsioonide lahendamisel.
  Ise arvab, et on: tolerantne, uuendusmeelne ning loova mõtlemisviisiga. Tundlik ja kaasaelav, peale selle ka kaasarääkiv (ning vahele rääkiv, kui on võimalus ja sobib). Päris pikka aega mentor olnud, arutleb ikka ja jälle, mida oleks saanud paremini teha. Ning teebki järgmisel aastal osad asjad teistmoodi, uskudes, et just nii on mentii jaoks õigem/kasulikum/tulevikku vaatav. On veendunud, et ettevõtlus on praegusel ajastul üks parimaid eneseteostuse viise.

  Ene Gutmann
 • Heidi Kakko

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Tootearendus, strateegia

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Startup Estonia OÜ, Tegevusala: nõustamine ja investeeringud, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 4
  • BaltCap Growth Fund, Tegevusala: investeeringud ja kasvu juhtimine, Roll ettevõttes: fondi partner, Ettevõttes tegutsemise aeg: 2
  • EstBAN, Tegevusala: äriinglite võrgustik, Roll ettevõttes: tegevjuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 3,5
  • SmartCap , Tegevusala: investeerimisfond, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1,5

  Tutvustus: Heidi Kakko  on pikaajalise kogemusega konsultant ja mentor. Heidi juhib partnerina BaltCap Growth Fundi, varasemalt tegutses EstBAN (Eesti Äriinglite Assotsiatsioon www.estban.ee ) tegevjuhina, ta on üks EstVCA (Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon) asutaja ja juhatuse liige.  Heidi Kakkol on rahvusvahelise majanduse haridus (Tartu Ülikool, Harvard Business School, George Masoni Ülikool) ja  pikaajalised kogemused ettevõtete strateegia, ärimudeli ja tootearenduse protsessi nõustamisel.

  Heidi on tegutsenud peamiselt riskikapitali, investeeringute ja start-up ettevõtete valdkonnas. Ta tunneb hästi kiirekasvuliste tehnoloogiaettevõtete ja nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtjate hingeelu ja hindamist ning oskab tuua innovaatilist lähenemist ka traditsioonilistesse ettevõtetesse.
  Heidi ekspertiisist on saanud maksimaalselt tuge kasvuettevõtted, kellel on käsil arendusprotsess, mis vajab uut hoogu (sh tootearendus, innovatsiooni sisseviimine) ja tegevust alustavad idufirmad.

   heidi-kakko


 • Heli Raidve Kostenok

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: 20 aastat ettevõtjaks olemist ja juristina tööandjate nõustamist ning 11 aastat EAS ärimentorina on andnud rikkaliku kogemuse alustavate ettevõtjate nõustamisel. Kõige tugevamaks hindan end järgmistes valdkondades: juhtimine, tootearendus, e-kanalid, müük, turundus, personalitöö; erinevad omanike, juhatuse ja töötajatega tekkivad õigussuhted, probleemid ja nende lahendamine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • 20 aastat Heli Raidve Tööõigusabi üks omanikest, jurist ja juhataja
  • 14 aastat Tööõigusabi OÜ juhataja
  • 11 aastat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ärimentorprogrammi mentor
  • 6 aastat AS Allecto nõukogu liige
  • 6 aastat Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud

  Tutvustus: Heli Raidve tegevuse kolm põhivaldkonda on: Heli Raidve Tööõigusabi jurist ja juhataja 15 aastat, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud 4 aastat ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ärimentorprogrammi mentor 8 aastat.

  Heli Raidve
 • Henri Kaasik-Aaslav

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: strateegiline juhtimine,  müügi ja turunduse starteegiad, äriprotsesside juhtimine, organisatsiooni arhitektuur, organisatsioonikultuuri diagnoos/arendamine/muutmine

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Paulig Coffee Estonia AS, Tegevusala: toiduainetööstus/teenindus, Roll ettevõttes: tegevjuht/ärijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2007-20015
  • Saku Õlletehas, Tegevusala: toiduainetööstus, Roll ettevõttes: müügijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2001-2007
  • Kesko Eesti, Tegevusala: toiduainetöötus hulgimüük, Roll ettevõttes: ostujuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2000-2001

  Tutvustus: Henri on pikaajalise meeskonna ja organisatsiooni juhtimise kogemusega praktik, keda huvitab organisatsioonipsühholoogia ja kultuuriantropoloogia. Viimased kaheksa aastat möödus tema karjäärikäik Baltikumi teenindusettevõtet juhtides. Tegevusvaldkonna ärimudel nõudis järjepidevat  operatsioonide ja protsesside juhtimist, turundus-,  müügi- ja finantsstrateegiate väljatöötamist ja elluviimist. Organisatsioonide möödapääsmatud kohandumised sise- ja väliskeskkonna  muutustega on olnud väljakutseteks, mis inspireerivad ja motiveerivad.

  Henri on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ärijuhtimise eriala, hetkel õpib Tartu Ülikooli magistrantuuris strateegilise juhtimise erialal, kus keskendub lõputöös organisatsioonikultuuri ja väärtustel põhineva juhtimise erisustele ja filosoofiatele.

  henri-kaasik-aaslav
 • Irene Väli

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Juhtimine, müük, klienditeenindus, kvaliteedijuhtimine

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • AS Haapsalu Kuurort, spaahotell Laine juhataja 19 a
  • Eesti Spaaliit MTÜ juhatuse liige 9-10 a
  • AS Haapsalu Kuurort põhitegevusaladeks on taastusraviteenuste-, majutuse-, ilu- ja toitlustusteenuse pakkumine. AS Haapsalu Kuurort omab ambulatoorse taastusravi litsentsi ja ravispaa 3 järku.
  • AS Haapsalu Kuurort osaleb MTÜ Eesti Spaaliit, MTÜ Eesti Terviseturismi Ühendus, Eesti Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse ja MTÜ Läänemaa Turism töös.

  Tutvustus: Olen töötanud teenindusettevõtte juhina peaaegu 15 aastat, mulle on südamelähedane töö inimestega: külalistega, töötajatega ja partneritega. Olen sihikindel, kohusetundlik ja orienteeritud tulemuste saavutamisele. Oman EBS magistrikraadi ärijuhtimises ärikonsultatsiooni suunal. Mentorina saan jagada oma kogemust töötamisel inimestega, teadmisi klienditeeninduse, teenuste turunduse, kvaliteedijuhtimise ning ettevõtte juhtimise alal.

  irene-vali
 • Kaidi Peets

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Enesejuhtimine, prioriteedid;  konfliktid ja läbirääkimised; meeskonna juhtimine; organisatsiooni kultuur; turundus

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • International Supervision and Coaching Institute; Tegevusala: coachide-superviisorite väljaõppeprogramm, juhtide ja meeskondade arenguprogrammid; Roll: kaasasutaja, partner ja koolitaja alates 2011;
  • Adelante Koolitus, Tegevusala: võõrkeelse õppematerjalide kirjastamine ja keelekursused; Roll: juhatuse liige alates 2000; Ettevõtte nimi: AASK Consult; tegevusala: koolitused; Roll: juhatuse liige alates 2011

  Tutvustus: Kaidi on ettevõtjana tegutsenud 17 aastat, muuhulgas International Supervision and Coaching Institute üks asutajatest ja õppejõududest. EAS mentorprogrammis alates 2008. a. Täna keskendub eelkõige Eesti ja rahvusvaheliste meeskondade arendamisele ning juhtide individuaalcoachingule. Ta on olnud arenduspartneriks IT-, tootmis-, kinnisvaraarendus-, automüügi-, jaemüügiettevõtetele, finantsasutustele jne.  Kaidi oskab näha suurt pilti, aga märgata ka detaili; ta innustab unistajaid tegutsema ja tegutsejaid unistama, et sihid ja prioriteedid üle vaadata ning tühja rapsimist vähendada. Kaidi on innustunud kaasamõtlejaks enesejuhtimise, meeskonna juhtimise, inimestevaheliste suhete, turunduse, müügi ning tootearenduse vallas. Lisainfo www.kaidipeets.com.

  Argo Sildvee
 • Kari Maripuu

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Tugevused on strateegiline juhtimine, personaalmüük, IT ja teenuse eksport (Itaalia, Inglismaa, Norra).

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Seotud ettevõtetega: M-Meedia OÜ, Brightspark OÜ, Correlate AS, Baltic Digital Archive AS, i-Deal Corp Limited. Ettevõtete tegevusalad: Tarkvaraarendus ja pilveteenused

  Tutvustus: Kari kogemus ettevõtluses ulatub aastasse 2000 ja on peamiselt püsinud IT-valdkonnas. Lisaks ettevõtlusele on Kari töötanud spetsialisti või juhina Telias, IBM-is ja Net Group’is. 2011. aastal asutatud tarkvaraarendusettevõte Brightspark valiti 2015. aastal 10 parima Euroopa ekspordiettevõtte hulka European Business Awards ettevõtluskonkursil.
  Kari peamised tugevused on personaalmüügi ja kliendisuhete valdkonnas, aga samuti ka ettevõtte strateegilises juhtimises, teenuse ekspordi planeerimises ja eelarvestamises. Kogemused mentorluses on põhjalikud. Ta on aastaid osalenud EAS Ärimentorprogrammis, olnud kolmel hooajal mentoriks Ajujahi programmis ning olnud toeks ka Junior Achievement programmis, kus teda 2015. aastal tunnustati aasta õpilasfirma mentori tiitliga.
  Kari annab ettevõtlusega seotud loenguid ülikoolides ning kuulub kahe haridusasutuse nõukogusse.

  Kari Maripuu
 • Kuido Lepik

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Äriarendus, äristrateegia, müük, rahastamine. Kõik mis puudutab startup’e.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Signiti OÜ, Tegevusala: müük tööstustele, Roll ettevõttes: tegevjuht, omanik, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 17
  • EstBAN, Tegevusala: äriinglite katusorganisatsioon, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2

  Tutvustus: Kuido on ettevõtja, varases staadiumis ettevõtete investor ja Ajujahi tiimide mentor. Äriingel alates 2014 ja tänaseks portfellis 13 startupi. 2015 valiti ta aasta äriingliks. Kuido on igapäevaselt tegev Signitis, mis tegeleb markeerimislahenduste pakkumisega tööstustele.

  Kuido Lepik
 • Leila Haugas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Tootearendus, müük, eksport, brändijuhtimine, disain vastavalt sihtgrupile ja ärivajadustele.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • As Suva, Tegevusala: tootearendus, Roll ettevõttes: tootearendus/brändijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 4
  • OÜ Butterfly Design, Tegevusala: bränding/konsultatsioon, Roll ettevõttes: disain, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 3
  • OÜ Playluggage , Tegevusala: eksport, Roll ettevõttes: ekspordijuht/tegevjuht/messid, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2,5
  • Reval Sock Company OÜ, Tegevusala: brändijuhtimine, Roll ettevõttes: brändijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1

  Tutvustus: Leila on olnud tegev mitmete brändide algatamisel ja edasi-arendamisel (neist tuntumad Eestis Etno sokid ja Playluggage). Brändijuhi ja tootearendusjuhi kõrval tootmisettevõtetes on tal kogemused ka müügitöös ekspordijuhina, tegevjuhina ja ta on ka ise ettevõtja. Kõige tugevamaks peab Leila ise oskust näha “suurt pilti”, kujundada toode või teenus “söödavaks” kliendile ja paisata see õigete müügikanaliteni rahvusvaheliselt (siinkohal on tema kireks kindlasti välismessid). Leila on olnud nõuandjaks oma partneritele erinevates ettevõtetes nii Eestis kui väljaspool.

  leila-tamm
 • Madis Puhm

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Meeskonna juhtimine, muudatuste juhtimine, B2B müük, hange.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Onninen AS, Tegevusala: Tehniliste toodete müük, Roll ettevõttes: Baltikumi hankedirektor ja Onninen Grupis Tootekategooriajuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 6
  • FEB AS , Tegevusala: Tehniliste toodete müük, Roll ettevõttes: Tööriistaosakonna juht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2
  • Satter AS, Tegevusala: Tööriistade müük, Roll ettevõttes: Müügijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 7
  • Hilti Eesti OÜ, Tegevusala: Tehniliste toodete müük , Roll ettevõttes: Baltikumi müügijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 7

  Tutvustus: Madis omab 8 aastast eraettevõtja kogemust ja 14 aastast kogemust rahvusvahelistes ettevõtetes. Ta on juhtinud Baltikumis ja Skandinaaviamaades erinevaid müügi- ja hankemeeskondi. Madise peamised kompetentsid on meeskonna juhtimises, muudatuste juhtimises ja tehniliste toodete B2B müügi- ja hanketöös.

  Praegu tegeleb Madis Tagametsa Loovusmaja (loovusmaja.ee) käivitamisega.

  madis-puhm
 • Margus Alviste

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Olen 1995. aastast koolitanud ja nõustanud ettevõtjaid, olnud lepingu alusel mentoriks kümmekonnale tipp- ja keskastmejuhile. Oman lisaks ettevõtluskogemusele toitlustuse, turunduskommunikatsiooni, IKT ja koolitus-konsultatsioonivaldkonnas ka psühhoterapeudi kutset. Olen aidanud välisturgudele püüdlevaid tootmisettevõtteid ja ehitusfirmasid. Lisaks tegutsen metoodikuna.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Pubnest, Tegevusala: Iiri Pub “Hell Hunt”, toitlustamine, meelelahutus, Roll ettevõttes: Tegevjuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1992-1993
  • Marsi Reklaami OÜ, Tegevusala: Turunduskommunikatsioon, Roll ettevõttes: Tegevjuht, osanik, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1995-1997
  • Netbell OÜ, Tegevusala: IKT, müük ja turundus, Roll ettevõttes: Tegevjuht, osanik, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1997-1999
  • Unity Eesti OÜ, Tegevusala: Koolitus, konsultatsioon, Roll ettevõttes: Omanik, koolitaja, konsultant, juhataja, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2003-..

  Tutvustus: Margus Alviste on töötanud mentori, juhtimistreeneri ja organisatsioonikonsultandina alates 1995. aastast. Mentorina on Margust huvitanud inimeste sisemiste ressursside vabastamine erinevate sisemiste piirangute teadliku kaotamise ja alternatiivsete vaatenurkade leidmise läbi. Tõuke selleks on lisaks isiklikule ettevõtja kogemusele andnud pedagoogiharidus, andragoogikaõpingud, psühhoteraapia alane ettevalmistus ning kokkupuude militaarpedagoogikaga.

  Margus on töötanud õpetajana, produtsendina, loonud tegevjuhina Eesti esimese iiri pubi, juhtinud Eesti Telefoni Info- ja Reklaamiosakonda ja ettevõtte avalikke suhteid, samuti ettevõtjana telekommunikatsiooni- ja turunduskommunikatsioonifirmasid. Marguse hobideks on muusika kirjutamine ja helisalvestus, pillimäng ja pillide meisterdamine ning sõjaline käsitsivõitlus. Margus on õppinud reservohvitseriks.

  margus-alviste
 • Margus Pala

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Infotehnoloogia, startupid, tootearendus, rahvusvahelised turud, investeeringute saamine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Smart ID Estonia – Asutaja, ettevõtte juht
  • ZeroTurnaround – Meeskonnajuht
  • GoWorkaBit – Asutaja, tehnilised küsimused.
  • TipTheAuthors – Asutaja, ettevõtte juht.
  • IT Garage OÜ – IT arendusfirma. Omanik

   Tutvustus: Margus on oma 10 aastase IT kogemuse juures paar viimast aastat ihu ja hingega startuppe ehitanud. Asutanud 2 märkimist väärt IT startuppi – Eesti parima e-teenuse e-meelelahutuse vallas Tiptheauthors ja Ajujahi finalisti ning Seedcamp võitja GoWorkaBiti. On töötanud pikka aega IT firmas Playtech ja ühes Eesti edukaimas IT startupis ZeroTurnaround.
  Praegu tegeleb erinevates riikides turvalise isikutuvastusega ID kaartide ja muude sarnaste meetodite abil smartid.ee nime all.
  Kõige tugevamad küljed on kaardistamata aladel õige suuna hoidmine, maailma parimate praktikate rakendamine ja analüüsides prioriteetide seadmine.
  Vabal ajal leiab rakendust küberkaitseliidus ja abipolitseis.

  Margus Pala
 • Marko Rillo

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Uute äride käivitamine, toodete testimine, ärimudelid, innovatsioon, strateegiline juhtimine, teenuste juhtimine, muudatuste juhtimine, tiimi koostöö, mängulisus igapäevatöös.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • AS Andmevara tegevjuht – 1 aasta firma ümberkorraldamine
  • OÜ CreaWity– 15 aastat strateegia, ärimudelite ja innovatsiooni valdkonna konsultant ja koolitaja (20+ riiki)
  • OÜ Rilson – 16 aastat eritellimusmööbli tootmisega seotud ettevõtte asutaja ja kaasomanik
  • OÜ SeriousPlayPro – LEGO SERIOUS PLAY rahvusvahelise kommuuni asutaja (3000+ liiget üle maailma)

  Tutvustus: Marko Rillo on rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja. Ta on käivitanud mitmeid algatusi. SeriousPlayPro.com, JuhtimisAju.ee, Eesti Phare abirahade üksus. Restruktureerinud organisatsioone Eestis, Lätis ja Kosovos. Vedanud eest miljoniprojekte, töötades rahvusvaheliste suurfirmadega (Samsung, Danfoss, LEGO, Sabic, Kemira), rahvusvaheliste institutsioonide (Euroopa Komisjon, Maailmapank, ÜRO) ja avaliku sektori organisatsioonidega. Kujundanud strateegia aluseid Bulgaaria, Gruusia, Horvaatia, Rumeenia ja Türgi avalikus sektoris. Nõustanud juhte strateegia, äriprotsesside, tiimitöö ja inimeste juhtimise teemadel. Markol on strateegilise juhtimise doktorikraad (University of St.Gallen), executive coaching diploma (Erickson International ACTP) ja LEGO SERIOUS PLAY Facilitator Certificate.

  markorillo.com

  Marko Rillo
 • Mart Habakuk

   Valdkondlikud kogemused ja tugevused:

  Strateegiline juhtimine, muudatuste juhtimine, uute ettevõtete/projektide käivitamine ja arendamine, juhtimisarvestus ja töötajate motivatsiooniskeemid.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • SA EBS – 1 aasta. Kantsler, juhatuse liige. Ülikooli taristu ja uute tegevussuundade arendamine.
  • Estonian Business School Group OÜ – 5 aastat. Ca 30 miljoni eurose investeeringute portfelli haldus.
  • Metro Capital OÜ – 17 aastat. Äri- ja elukondliku kinnisvara arendus, kinnisvara arenduste rahastamine. Aktiivne roll Metro Läti ja Venemaa tütarettevõtete ning noteeritud kinnisvara investeerimisettevõtte juhtkonnas
  • Eelmisel aastatuhandel PricewaterhouseCoopers CF & IB (PwC) – 8 aastat. Ülevõtmiste, ühinemiste, tasuvusuuringute, kapitalihangete jms. finantsnõustamisega tegeleva PwC üksuse looja ja tegevjuht

  Tutvustus:

  Mardil on MBA kraad spetsialiseerumisega panganduses ja rahanduses (Unversity of Georgia at Athens). Mart on asutanud ja juhtinud rohkem kui 10 ettevõtet neljas riigis. Metro Capital OÜ oli 2017.a. tulemuste põhjal Äripäeva ettevõtete TOP’s 18ndal kohal. Mardi huvid on organisatsiooni kultuuri kujunemine, innovatsioon ja uutest tehnoloogiatest tingitud muudatused organisatsioonides.

 • Martin Sutrop

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Tootmine, juhtimine, b2b eksport

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Tech Group AS, Tegevusala: Tootmise automatiseerimine ja masinaehitus, Roll ettevõttes: CEO, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 12

  Tutvustus: Viimased 6 aastat on Martin juhtinud tootmise automatiseerimise ning masinaehitusega tegelevat ettevõtet Tech Group. Tema peamised kompetentsid on tootmise ja tööstusega seotud ettevõtete ärijuhtimises, B2B müügis, tootmisjuhtimises ja selle arendamises.

  Martin on õppinud TTÜ-s tootearendust ja majandust ning hetkel on tal omandamisel strateegilise juhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolist.

  martin-sutrop
 • Merike Mätas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Turundus- kogemus Pepsi Cola General Bottlers turundusjuhina, Mahekaup brandi turuletoomina ja turul hoidmine. Mandatum Life eventmarketing, Varahalduskliendibaasi suurendamine läbi personaalse turundustegevuse. Välisturud- olen elanud ja äritegevust õppinud Hiinas, Hispaanias. Omanud ettevõtet Soomes ja Lätis koos kohalike partneritega.Finantsid- töötan igapäevaselt suurklientide käibekapitali juhtimisega. Olen hoidnud oma ettevõtte elavana 10 aastat kasutamata laenutooteid.
  Saan hakkama vene ja inglise keelsete mentiidegaMentori ettevõtluskogemused:

  • Kinnisvara ja investeeringute valdkond: Dahlberg Investeerimiskinnisvara, Mandatum Life Insurance, Aarensen Oü.
  • Mahekaup OÜ – orgaanilise toidu müük.

  Tutvustus: Merike on olnud ettevõtja juba üle kümne aasta ning tegutsenud nii Eestis, Lätis, Soomes, Hispaanias kui ka Hiinas. Esimesed kinnisvarainvesteeringud tegi ta eelmise aastakümne alguses ning nende paigutuste tootlus on olnud ootuspärane. Viimased kolm aastat on Merike aktiivselt tegutsenud finantssektoris Soome börsil noteeritud Sampo grupi ettevõttes varahaldurina, tegelenud varakate eraisikute ja ettevõtete raha paigutamisega ning konsulteerinud erinevatel kindlustus- ja investeerimisteemadel. 2016. aastast tegelemas aktiivselt ka konsultatsiooniteenuse- ja äriarendusega.

  Merike on lõpetanud TPÜ režii eriala, Eesti Diplomaatide kooli, The University of International Business and Economics hiina ärikeele intensiivprogrammi Hiinas Pekingis ning lõpetab magistriõppe programmi rahvusvaheliste suhete erialal TTÜ-s. Eduka ettevõtjana on ta EAS Ärimentorprogrammi mentor, Eesti Väikeste ja keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni (EVEA) volikogu liige, EstBANi äriingel ja Tallinn Hansa Rotary asutajaliige. Merike aitab leida investeerimishorisondile ja investori profiilile vastavaid investeerimisobjekte Eestis ja välismaal. Laialdane globaalne suhtevõrgustik, edukad tulemused kinnisvaraturul ja töökogemus investeerimispanganduses on teinud temast tugeva partneri investeerimiskinnisvara turul.

   merike-matas
 • Patrik Kupenko

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Juhtimine, loov- ja digimeeskondade eestvedamine,  digitaalmeedia, meedia-, reklaami- ja turundusstrateegia, Start-up kogemus, rahvusvaheline müük ja suhted välispartneritega, investorite pitchimine, finantsplaneerimine, e-kaubandus, digitaalsete toodete arendus.Mentori ettevõtluskogemused:

  • Ettevõtte nimi: Division, Tegevusala: Reklaam, Roll ettevõttes: Tegevjuht, 2017-…
   Ettevõtte nimi: Mediacom, Tegevusala: Meedia, Roll ettevõttes: Meediadirektor, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2007-2013
  • Ettevõtte nimi: OMD Eesti, Tegevusala: Meedia, Roll ettevõttes: Tegevjuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2013-2014
  • Ettevõtte nimi: Nexd, Tegevusala: Tehnoloogia/Reklaam, Roll ettevõttes: Tegevjuht/Partner, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2014-2016
  • Ettevõtte nimi: MP Kaubandus, Tegevusala: E-kaubandus, Roll ettevõttes: Omanik/Tegevjuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2014-…
  • Ettevõtte nimi: PK Marketing, Tegevusala: Turunduskonsultatsioon, Roll ettevõttes: Konsultant, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2014-…
  • Ettevõtte nimi: Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit, Roll ettevõttes: Juhatuse liige, Tegutsemise aeg: 2017-….

  Tutvustus: Patrik on lõpetanud mitmed ülikoolid turunduse suundadel ning omab TTÜ magistrikraadi turunduses ja juhtimises. Oma karjääri jooksul on ta töötanud meedias, turundajana kliendi poolel ja ka erinevates agentuurides – seeläbi tunnetades hästi turundusmaastikku igast küljest. Patrik on aastate jooksul ehitanud mitmeid digitaalmeediaga seotud meeskondi, juhtinud rahvusvahelise meediaagentuuri OMD Eesti haru ning 2014-2016 juhtinud tehnoloogiaettevõtet Nexd, mille raames on kaasatud investeeringuid, kogutud kogemusi start-up maailmast, võidetud kliente kümnest riigist jpm. 2017. aastast juhib Patrik Eesti ühte suurimatest loovagentuurides Division ning on samuti Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu juhatuses. Lisaks sellele on Patrik lähedalt tuttav e-kommertsiga olles eduka e-kaubanduse ettevõtte omanik ning nõustades e-kommertsi vallas mitmeid Eesti ettevõtteid.

   
 • Priit Kallas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Turundus

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Dreamgrow Digital, Tegevusala: turundus, Roll ettevõttes: juht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2008
  • Sevenline, Tegevusala: turundus, Roll ettevõttes: juht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2004
  • Tuleviku Grupi AS, Tegevusala: reklaam, Roll ettevõttes: juht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1996-2006

  Tutvustus: Priit on tegelenud internetiturunduse ja -müügiga aastast 1996. Ta on ettevõtjana juhatanud reklaamiagentuuri, digiagentuuri ja aidanud käivitada rahvusvahelise internetiturundusfirma Eesti kontorit. Töös oma klientidega on ta kokku puutunud kõikvõimalike ettevõtete turundamisega internetis. Väikesed, keskmised ja suured firmad. Jaetarbijad ja ärimüük. Eestis ja üle maailma.

  priit-kallas
 • Rando Pikner

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Rahvusvaheline: äriarendus, B2B müük, strateegilised partnerlused, investorsuhted, kasvustrateegiad.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Kamayaha Venture Studio – startup kontsepid ja innovatsioonijuhtimine.
  • Stigo electric scooters – Elektertransport Tegevjuht.
  • Utilimon Energy Management System – Energiahaldustarkvara suurtele energiatarbijatele. Tegevjuht 3 aastat
  • Smart Globe Solutions – Energiamonitoride levitamine Baltikumi

  Tutvustus: Rando on taustalt energeetikainsener, aga aastatega on tema tugevusteks kujunenud rahvusvaheline äriarendus ja strateegilsed partnerlused. Olles tegutsenud nii Eurooas, USAs kui Aasias on ta viieteistkümne aastaga ehitanud omale üsna globaalse suhete võrgustiku ning õppinud palju erinevate kultuuridega suhtlemisest. Selle baasilt oskab Rando kaasa mõelda rahvusvahelises kontekstis fookusega äriarendusel, müügil ja värbamisel.

  rando-pikner
 • Riho Alas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Minu tugevusteks on strateegia, ärimudel, rahvusvaheline eksport, tootmine ja ettevõtlus. Lisaks on mul ka magister INSEAD programmis Coaching and Consulting for Change (EMCCC). See programm on ainulaadne maailmas võimaldades minna psühholoogiliselt süvitsi probleemide lahendamisse, samas säilitades ärilise dimensiooni. Psühholoogilise aspekti lisamine võimaldab käsitleda probleeme kompleksemana, lisades uue dimensiooni minu praegusele ettevõtluse, juhtimise ja rahvusvahelise kaubanduse ning tootmise kogemusele. Eelistaksin aidata ja oma aega panustada rahvusvahelise haardega kasvavatesse ettevõtetesse, kuid ka mõne vana tööstusharu muutmine võiks olla huvitav väljakutse. Olen autentse juhtimisstiili pooldaja ja eelistan grupi coachingut. Insead on ka kuulus oma rahvusvahelise mitmekesisuse tõttu. Mind motiveerib aidata ettevõtteid andes edasi oma kogemusi ja teadmisi ning olla osaline ettevõtte arengus järgneva aasta jooksul.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Mikskaar AS, Tegevusala: Turbasubstraatide tootmine ja müük, Roll ettevõttes: Omanik, endine CEO, nüüd nõukogu esimees, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1994-praeguseni

   Tutvustus: Riho on ettevõtja ja coach. Oma perekonnaettevõtte asutas Riho 23 aastat tagasi, mis täna müüb oma kaubamärgi alt tooteid rohkem kui 40 riiki ning toodab kõik oma tooted ise Eestis. Esimesed 20 aastat oli Riho ettevõtte tegevjuht ja viimased 3 aastat on nõukogu esimees.
  2015-2016 osales Riho INSEAD magisterprogrammis „Executive Master in Consulting and Coaching for Change“. See on väga omanäoline programm, mis õpetab kõigepealt enda sisse vaatamise oskust ja seejärel läbi eneseteadlikkuse ning peegeldamisoskuste kasvu muutusi läbi viima.
  Riho on ettevõtlik, rahvusvahelise kogemusega, autentset juhtimisstiili armastav mentor, kes on valmis vastu võtma uusi ja keerulisi väljakutseid. Enda põhilisteks tugevusteks pean strateegiat, ärimudelit ja rahvusvahelist eksporti. Lisaks on mul ka magister INSEAD programmis Coaching and Consulting for Change (EMCCC). See programm on ainulaadne maailmas võimaldades minna psühholoogiliselt süvitsi probleemide lahendamisse, samas säilitades ärilise dimensiooni. Psühholoogilise aspekti lisamine võimaldab käsitleda probleeme kompleksemana, lisades uue dimensiooni minu praegusele ettevõtluse, juhtimise ja rahvusvahelise kaubanduse ning tootmise kogemusele. Eelistaksin aidata ja oma aega panustada rahvusvahelise haardega kasvavatesse ettevõtetesse, kuid ka mõne vana tööstusharu muutmine võiks olla huvitav väljakutse. Olen autentse juhtimisstiili pooldaja ja eelistan grupi coachingut. Insead on ka kuulus oma rahvusvahelise mitmekesisuse tõttu. Mind motiveerib aidata ettevõtteid andes edasi oma kogemusi ja teadmisi ning olla osaline ettevõtte arengus järgneva aasta jooksul.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Siim Salme

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Lisaks ettevõtlusele, juhtimisele, müügile ja turundusele, uute Klientide/edasimüüjate/maaletoojate/partnerite leidmine ja müügi kasvatamine nii Eestis kui eksport-turgudel.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Klienditugi OÜ, Tegevusala: Müük ja turundus, Roll ettevõttes: Omanik ja tegevjuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 10
  • Rahmqvist Estonia OÜ, Tegevusala: Otsemüük Balti turgudel, Roll ettevõttes: Osanik ja juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 6
  • Rahmqvist World DWC, Tegevusala: Otsemüük Dubais, Roll ettevõttes: Osanik ja juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 4

   Tutvustus: Olles asutanud mitmeid täna edukalt toimivaid ettevõtteid ning üle 10 aasta aidanud teistel ettevõtetel kasvatada müüki Eestis ja välisturgudel, on minu tugevaimaks küljeks uute ärikliendisuhete loomine. Aitan arendada ja motiveerida minuga seotud ettevõtete müügitöötajaid just oskuslikumalt ja aktiivsemalt müüma.

  Siim Salme
 • Ulvi Kala

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: turundus, juhtimine, müük, meeskonnatöö, tootearendus

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Baltic Intertex OÜ, Tegevusala: tootearendus, Roll ettevõttes: tegevjuht/omanik, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 19 aastat

   Tutvustus: Ulvi on moedisaineritele tootearendusteenust pakkuva ettevõtte Baltic Intertex juht ja asutaja. Ta on nullist alustanud ettevõtja, kes on ise kõik ettevõtte arenguetapid läbi kogenud, kuid kellel endiselt silm särab, kui kusagil uusi väljakutseid näeb.
  Ulvi soovib mentorina edasi anda ettevõtluse võlusid ja valusid, mida ta on ise kogenud läbi 19. aasta pikkuse ettevõtjaks olemise praktika.

  ulvi-kala
 • Urmo Männi

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Arendustegevuse korraldamine, teenuste loomine, turundus, turu analüüs, äri planeerimine, IT keskkondade arendamine, innovaatika jpm. Valdkonnad: IT, elektroonika, eergeetika, meedia

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Levira AS – IoT võrgu ja teenuste arendus. Nordic Automation Systems AS- tööstusautomaatika arendus, ELIKO – tarkvara ja elektroonika, Pakrineeme Sadam, Balti Gaas, ERR, EMT, Spider

   Tutvustus: Urmo on mentor aastast 2004, tal on 11-aastane kogemus ettevõtjana. Urmol on kompetentsid ärijuhtimises, turunduses, ettevõtete frantsiisimises ja võõrandamises, insenertehniliselt keerukate projektide juhtimises. Urmo valdkondadeks on: IT, telekommunikatsioon, energeetika, automaatika. Ta on kogenud elektroonikainsener ja leidur

  Balti Gaas
  Nordic Automation Systems

  Urmo Männi
 • Veiko Meos

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Isiklik eesmärgistamine ja firma arengu eesmärgistamine; Firma/organisatsiooni arendamine;  Olulise ja mitteolulise määratlemine; „Pudelikaela“ teooria; Delegeerimine

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Krediidiinfo AS (23 aastat), Tegevusala: majandusinformatsiooni väärtustamine ja müük, majandustegevuse mudelite arendus ja müük.
  •  Creditreform Eesti OÜ (13 aastat). Tegevusala: krediidiihaldusteenused
  • Eska Invest OÜ (16 aastat). Tegevusala: investeeringud

  Tutvustus : Veiko on tegutsenud mentorina 11 aastat. Selle aja jooksul on ta aidanud alustavaid ettevõtjaid lähtudes oma pikaaegsest ettevõtluskogemusest, mille jooksul on ta osalenud erinevate suurustega firmade juhtimises ning kogenud kõiki ettevõtte eluea jooksul esinevaid probleeme alates ettevõtte loomisest kuni müügini suurtele välisinvestoritele.

  IT alase hariduse on Veiko omandanud Tallinna Tehnikaülikoolist ja majandusalase magistrikraadi Tartu Ülikoolist ning lisaks on ta õppinud majandust Kopenhaagenis ning Eesti Diplomaatide Koolis.

  veiko-pilt
X