EASi mentorid

 • Aet Kull

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Turunduskommunikatsiooni ja müügisüsteemi väljatöötamine ja juhtimine, teenuse- ja tootearendus, kliendisuhete planeerimine ning juhtimine, bränding. Rahastusprojektide kirjutamine ja läbiviimine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor  – turunduse erialajuht. Turunduse eriala juhtimine ja arendamine, erinevate koostööprojektide juht, ettevõtjate koolitamine;
  • MTÜ Altveski (www.altveski.ee) – mahajäetud tööstuspärandi ehk mõisa vesiveski arendamine kaasaegseks külastuskeskuseks;
  • Teacampaign.ee –  bränding, turundus ja müük;
  • Ühinenud Ajakirjad AS – juhatuse liige ja tegevjuht. Juhtimine, ettevõtte käivitamine ja tulemuslik arendamine.  Pidev uute toodete ja teenuste nomenklatuuri laiendamine, müügistrateegiate loomine ja elluviimine, turunduse- ja müügijuhtimine. Kliendihaldus;
  • Suur Eesti Raamatuklubi – juhatuse liige ja tegevjuht. Pidev uute toodete ja teenuste nomenklatuuri laiendamine, müügistrateegiate loomine ja elluviimine, turunduse- ja müügijuhtimine. Kliendihaldus.

  Tutvustus: Aetil on juhtimiskogemus rahvusvahelise meediaettevõtte tegevjuhi ja mitme väikeettevõtte omanikuna ning ka töövõtjana rahandusministeeriumis osakonna juhatajana. Turundusega on Aet seotud aastaid, seda õppides, õpetades ja igapäevaselt praktiseerides. Aet on osalenud EAS ärimentorprogrammis 2010. aastast ning juhendanud erinevaid ettevõtjaid alates keelestuudio.ee kuni toiduainete (Öselbirth kasemahl) ja kosmeetika tootmiseni (Nurme Looduskosmeetika). EAS mentorprogrammi pikaaegse mentorina omab suurt kogemust mentorluses, kui metoodikas, kus eesmärgiks on inimese teadlikkuse ja võimekuse kasv erinevates äri-, juhtimis ja turundusvaldkondades. Turundajate Liidu liige. Vabal ajal renoveerib mõisakompleksi Mulgimaal.

 • Aime Vilgas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Raamatupidamise, finantsjuhtimise, personalijuhtimise ja ettevõtte juhtimise kogemus. Abiks pakun ennast ettevõtte strateegia, planeerimise, eelarvestamise, klienditeeninduse, personalijuhtimise, teenuse disaini, operatiiv- ja üldjuhtimise valdkonnas.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Strand AS, tegevusala: turism, roll ettevõttes: tegevdirektor, ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 13

  Tutvustus: Aime on töötanud pearaamatupidajana, finants- ja personalijuhina, hulgiettevõtte juhina ning alates 2006 majutusettevõtte juhina. Alates 2010. aastast õpetab ta turismivaldkonna tudengeid ning samast aastast on ta mentoriks maakondlikus mentorklubis. Aime on elukestev õppija, õppinud raamatupidamist, ärijuhtimist, täiendkoolitusena õpetamist, personalijuhtimist ja coachingut. Ta omab Tartu Ülikooli ärijuhtimise magistrikraadi juhtimise ja turunduse suunal (2010) ning personalijuhi kutsekvalifikatsiooni.

  Aime Vilgas
 • Aldar Reinberk

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Personaalne coaching ja juhi isiklik areng. Fookuse seadmine ja eesmärgistamine. Väärtuspõhise juhtimiskultuuri juurutamine. Strateegiliste plaanide koostamine ning elluviimise toetamine. Süstematiseerimine. Digitaliseerimine – Infotehnoloogia rakendamine organisatsiooni arengu ja kasvu toetamiseks. E-kaubandus. B2B müük.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Acty OÜ – Asutaja ja eestvedaja. E-kaubanduse ning infotehnoloogia valdkonnas tegutsev konsultatsiooni- ja arenduseettevõte. (B2B müük)
  • Äripäev AS – Äriüksuse juht – Infopank.ee ärimudeli korrastamine ning uue platvormi lansseerimine.
  • Proekspert AS – BI valdkonna eestvedaja, Account manager (B2B müük).
  • SMIT – Projekti- ja programmijuht. Häirekeskuse ja Päästeameti infosüsteemide uuele arhitektuurile viimine.
  • Aiakaubad.ee – Eesti oma valdkonna esimene ning aiaanduskaupade online müügis turuliidri positsiooni haaranud ettevõtte loomine ja arendus 2007-2010.
  • Fotoalbum.ee – Founder, startup projekt. 2007 loodud fotode portaal, mis poole aastaga jõudis toona Eesti 10 enim külastatava veebiportaali hulka. 2008 sai müüdud investoritele.
  • Velux katuseaknad – B2B müük

  Tutvustus: Aldar tunneb ennast ennekõike tugeva praktikuna kui teoreetikuna. Ta on innovatsiooni ülistav konservatiiv kes peab olulisimaks pikka perspektiivi. Kõige olulisemaks ettevõtte arengus peab Aldar juhti ennast ning töö ettevõtte arengus algab juhist. Oluline on juhil avastada enda piiranguid ja motivaatoreid. Aldar on olnud mitmete meeskondade kokkupanija ning eestvedaja. Lisaks sellele on Aldaril ligi 10 aastat kogemust B2B müügis ning kliendihalduses. Mentiis otsib Aldar ennekõike suurt ambitsiooni ning energiat. Ta aitab mentiil esitada õigeid küsimusi ning eemaldada sõnavarast sõnapaar “ei saa”. Mentorina eelistab Aldar ettevõtjat kelle eesmärk ei ole hoida status quo’d. Eelnevale lisaks omab Aldar töökogemust tarkvara arendaja ja tarkvara arhitektina ning kombineerituna müügi ja äriarenduse kogemustega on üks Aldari suurim tugevus tehnoloogia rakendamine äride kasvu kasuks

 • Andres Haavel

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Fookus/tugevus on avatud arhitektuuriga organisatsiooni mudelid, mis loovad ettevõtetele võimekuse kiiresti kaasata kasvuks kriitilisi kompetentse (inimesi), just siis kui neid on vaja. Õiged inimesed, teevad õigeid asju õieti. Juhtide ülesanne on luua oma organisatsioonist platvorm, mis suudab selle ökosüsteemiga ühilduda ning seda kvaliteetselt teenindada (pakkuda ambitsioonikaid väljakutseid).  Kui sul on õiged inimesed, õigel ajal õigetes rollides ja nende vaheline koostöö toimib, siis on sul õige strateegia, hästi disainitud teenus, toimetad õigetel turgudel, asjad saavad tehtud, arened kiiresti ja saavutad soovitud tulemused.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Empowerment (2014 – …..) – ärikiirendi, mis aitab kordades kiirendada traditsionaalsete ettevõtete arengut – ärijuht ja konsultant (kliendid Admiral Markets, Thinnect, KPMG, Tallink, Harju Elekter Elektrotehnika, Technobal, Elektrilevi)
  • Proekspert (1998 – 2013) – IT arendusettevõtte,  juhatuse liige/ärianalüüsi valdkonna juht – ehitasime  ärikriitilisi juhtimisinfosüsteeme  (kliendid Swedbank, Tallink, Eesti Energia, Telia, Omniva)
  • ETK, tänane COOP, (1993 – 1998) – jaukaubaduse arendusjuht  – ketikontseptsioonide käivitamine (Konsum, Maksimarket)

  Tutvustus: Ärijuhtimise algteadmised omandas Andres Moskvas Rahvusvahelises Kooperatsiooni Instituudis, kus kursusel oli inimesi üle 50-st erinevast riigist. Toimetades sellises rahvaste paablis mõistis ta, et koostöökultuur ei sõltu mitte rahvusest, rassist, haridusest, religioonist, inimese varanduslikust seisust vaid keskkonnast, mille juht loob. Kui  meeskonnal on ühine ambitsioonikas siht mis kõiki innustab, siis lepitakse kokku ühistes väärtustes ja mängureeglites, kuidas efektiivselt tulemuseni jõuda. Kõik Andrese järgnevad töökogemused ja õpingud on seda vaid kinnitanud.

 • Andres Järving

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Peamisteks oskusteks valiksin finantsjuhtimise, turunduse ja ettevõtte strateegia küsimused.
  Finantsjuhtimise alal olen läbinud diplomi- ja magistriõppe ning enamus tööalast tegevust. Kuna töötan valdusettevõttes, mis juhib ettevõtete gruppi, siis seal puutun enam kokku veel ettevõtete pika- ja lühiajaliste plaanide koostamisega ning turunduse- ja ekspordiküsimusega. Mentori ettevõtluskogemused:

  • OÜ NG Investeeringud – NG Investeeringud ettevõtete tegevus hõlmab kolme valdkonda – kaubandus, tööstus ja kinnisvara.

  Tutvustus: Andres on tegelenud noorte ettevõtjate mentorlusega aastaid. Valdkonnad, milles ta tahab noori ettevõtjaid aidata, on finantsjuhtimine ning alustava ettevõtte käivitamine. Andres omab kogemust erinevates valdkondades tegutsevate tööstus- ja kaubandusettevõtete juhtimisel, seega saab ta enam nõu anda sellel alal alustavale mentiile. Vanemate tegijate kogemus ja noorte entusiasm tekitab ideid, mis võivad hästi õnnestuda. Lisaks hoiab suhtlemine noorte ettevõtjatega ka mentorit avatuna „raamist-väljas“ mõtlemisele ning innustab julgemalt tegutsema.

  Andres Järving
 • Andres Pukspuu

   Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Strateegiline planeerimine, võitva strateegia loomine. Toodete ja teenuste uutele turgudele viimine, positsioneerimine, hinnastamine ja turundus. Ettevõtte käivitamise, arenguga  ja juhtimisega seotud teemad. Isiklik ja grupicoaching.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • T.L. Consumer Products Estonia AS – toidukaupade impordi, distributsiooni ja turundusega tegelev firma. DTL BALTIC OÜ – erinevate brändide eksport ja arendus välisturgudel.

  Tutvustus: Andres on osalenud mentorina EAS ärimentorprogrammis alates 2006. aastast ning juhendanud väga erinevaid ettevõtjaid erinevatest ärivaldkondadest alates toiduainete tootmisest kuni IT-ni. Seetõttu omab suurt kogemust mentorluses, kui metoodikas, kus eesmärgiks on inimese teadlikkuse ja võimekuse kasv erinevates äri- ja juhtimisvaldkondades.

  Valdkonnad, kus Andres tunneb ennast tugevana: strateegiline planeerimine, juhtimine, müük, turundus, eksport, rahvusvahelised ärisuhted, lepingud.

  Andres on sooritanud Coachingu diplomiõppe  2015 aastal  EBS ja “Academy of Executive Coaching” programmis ning saanud diplomi ja ICF akrediteeringu. On praktiseeriv coach.

  Andres Pukspuu
 • Andrus Tamm

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Juhtimine, strateegia, personalistrateegia, läbirääkimised.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam, tegevusala: energeetika, roll ettevõttes: juhatuse liige, ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 10
  • OÜ Tamm & Pojad, tegevusala: transport, roll ettevõttes: juhatuse liige, ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 24

  Tutvustus: Andrus omab kogemusi tegutsemas nii ettevõtja, riigiametniku kui palgatöötajana. On mõned korrad elus teinud tööalaselt tõsise pöörde ja asunud tegutsema valdkonnas millises varasemad kogemused ja teadmised puudusid. Koolihariduselt mehaanikainsener, kuid reaalselt tegutsenud siiski ettevõtete juhtimise ja meeskondade suunamisega. Ta on 3 aastat osalenud mentorina maakondlikus ettevõtjate mentorklubis.

  Andrus Tamm
 • Anneli Aljas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Finantsjuhtimine, rahvusvaheline laienemine, raamatupidamine, raamatupidamisprotsesside juhtimine ja optimeerimine, rahavoogude juhtimine ja mõõdikutesüsteemi ülesehitamine, ettevõtte asutamine ja ülesehitamine, strateegilised valikud ettevõtte arendamisel, investorite kaasamine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Taxify OÜ, tegevusala: rahvusvaheline sõidujagamisplatform, roll ettevõttes: VP of Finance , ettevõttes tegutsemise aeg: alates 2017
  • Avis autorent ja täisteenusliising / Ideal OÜ, tegevusala: autorent ja täisteenusliising, roll ettevõttes: Avis Baltikum CFO, ettevõttes tegutsemise aeg: 2017
  • Markit Holding AS, tegevusala: IT e-hankekeskkond, roll ettevõttes: Markit grupi CFO ja partner, ettevõttes tegutsemise aeg: 2003-2016
  • Rakvere Piim AS, tegevusala: toiduainetetööstus, roll ettevõttes: finantsdirektor, ettevõttes tegutsemise aeg: 2004-2006
  • Helmes AS, tegevusala: IT, roll ettevõttes: tegevjuht, ettevõttes tegutsemise aeg: 2000-2002
  • Eesti AGA AS, tegevusala: tööstuslike gaaside müük, roll ettevõttes: finantsjuht ja Peterburis tütarettevõtte finantskontroller, ettevõttes tegutsemise aeg: 1995-1999

  Tutvustus: Anneli on olnud ettevõtete juhtimisega seotud pikka aega töötades finantsdirektorina mitmes kohalikus ja  rahvusvahelises ettevõttes. Viimased 15 aastat on ta olnud omaniku, partneri ja  finantsdirektori rollis eri rahvusvaheliste gruppide ülesehitamise juures alates ettevõtte asutamisest kuni üle maailma eri paigus toimivate ettevõteteni. Annelil on suur kogemus ettevõtte raamatupidamise korraldamisest, nii lihtsamast kui keerulisemast finantsplaneerimisest, riskide hindamisest, investorite kaasamisest, rahavoogude ja käibekapitali juhtimisest ning ettevõtte laienemisest välisturgudele – kuidas seda planeerida, teha valikuid ning kuidas seda ellu viia.

  anneli-aljas
 • Annika Lentso

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Strateegia, äriarendus, juhi areng, tõenduspõhisus juhtimises, suure pildi vaade (nn sateliit-helikopter-langevarjuri vaated), digiteemad (veebilehed, UI, tootearendus)

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Swedbank (analüüsiüksuse juht), EAS nõukogu liige,
  • Eesti Arengufond tiimijuht ja CEO,
  • EBS Advisory Services tegevjuht,
  • Ökonomeetrus OÜ tegevjuht

  Tutvustus: Annika on uudishimulik inimene ja küsib palju küsimusi (ja ta ei karda näida rumalana). Ta on kõrvuni sees andmetes nii visualiseerimise, analüüsimise, tõlgendamise/mõtestamise kui ka tulevikku vaatamise osas ning üha suurema osa tema tähelepanust on viimasel aastal köitnud masinõppe algoritmid ja nende rakendamised päriselus ning sellega ta oma vabu hetki ka täidab. Annika usub sellesse, et analüütikat ja mõõdistamist on mõistlik automatiseerida ning üldiselt võiksid inimesed oma tegevuses suure osa rutiinseid tegevusi masinatele usaldada.

 • Eduard Laur

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: B2B müük, toodete-teenuste eksport, müügijuhtimine. Kliendi vajadustele vastavate toodete-teenuste arendamine, kvaliteedijuhtimine. Äriprotsesside disain ja optimeerimine. Digilahenduste kasutuselevõtt ja juurutamine ettevõttes.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Laur & Partners Consulting, juhatuse liige, mentor & konsultant. Ettevõtete nõustamine äri arenduse, äriprotsesside tõhustamise, müügi ning kvaliteedijuhtimise valdkonnas. Digilahenduste juurutamine (2016 – k.a.)
  • Lectra. account manager. Ettevõtete nõustamine tootmisprotsesside optimeerimise valdkonnas. Minu peamisteks klientideks olid Soome ja Rootsi mööbli- ja autotööstuse ettevõtted (2013 – 2016)
  • Tieto Estonia, account manager. Tarkvara arenduse ja juurutusprojektide müük Eestis, juurutusprojektide juhtimine (2010 – 2013)
  • Partcom, business development manager. Ettevõtte juhtimine, teenindussektorile suunatud tarkvara tootearenduse juhtimine, laienemine uutele turgudele Skandinaavias, Saksamaal, Prantsusmaal, Lõuna-Euroopas ja Põhja-Aafrikas (2005 – 2010)   

  Tutvustus: Karjääri esimesed 25 aastat tegutses Eduard peamiselt IT ja müügi valdkonnas. See õpetas talle, kui tähtis on mõista klientide tegelikke vajadusi. Nüüd, töötades ettevõtete mentori ja konsultandina ning aidates neil muudatusi ellu viia, kasutab ta seda varasemat kogemust: iga projekti alguses selgitame välja tegelikud lahendust ootavad probleemid, et tegeleda juurpõhjuste mitte sümptomitega. Aastate jooksul kliente nõustades on Eduard jõudnud veendumuseni, mis aitab ka keerulises olukorras: nimelt 80% positiivsest tulemusest annab see, kui probleemi lahendamisega pihta hakata, ning 20% annab valitud metoodika usaldamine. 
  Eduard on läbinud Society of Manufacturing Engineersi (SME) ning Gemba Academy Leani ja SixSigma koolitused ning American Society for Quality (ASQ) sertifitseerimise. Oma töös tugineb nõustamis- ja coaching’u-koolitustele ning aastate jooksul omandatud praktilisele kogemusele.  Samuti kasutab ta neurolingvistilise programmeerimise koolitusel omandatud tehnikaid ja tööriistu.
  Eduard väärtustab soovi õppida ja pürgida täiuse poole ning peab lugu ülesannetest, kus saab korda saata midagi märgilist. Eduard usub, et muudatuste kiirust ja kvaliteeti mõjutavad meeskonna ühised väärtused ning nn sisemised motivaatorid, milleks on soov areneda ja ennast tõestada, tahe saavutada enamat ning mitte leppida kasutute ja iganenud reeglitega.

 • Egle Raadik-Gonchev

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: ärijuhtimine, turunduse taktikate ja strateegiate väljatöötamine uute toodete väljatöötamine kliendi soovidest lähtuvalt, traditsiooniline ja digiturundus, rahvusvaheline e-kaubandus, inimeste juhtimine, lea n-süsteemide väljaarendamine, avalikesinemine, holistiline ärimentorlus

  Mentori ettevõtluskogemused:

  Egle on asutanud viis erinevat ettevõtet alatest mööblitootmisest kuni digitururunduseni. Pregu juhib ta Eesti-Ameerika ettevõtet, mis arendab välja tooteid Amazoni platvormil ostlevatele klientidele üle maailma.

  Tutvustus: Egle on mitmemiljonilise käibega rahvusvahelise e-kaubandusettevõtte asutaja, arendades ja turundades oma tiimiga tooteid Amazoni klientidele. Selletaolised ettevõtted täna reeglina uksi kinni ei pane, vaid tavaline on kasvada tempoga 20%-30% MTM. 

  Eglel on turunduse ja ärijuhtimise taust mitmest Eesti suurettevõttest (sh Äripäev). Egle esineb regulaarselt konverentsidel nii Eestis kui välismaal ning on innukas
  naisettevõtluse toetaja.

   

 • Ene Gutmann

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Strateegilistes küsimustes muudatuste perioodil. Süsteemsuse loomisel. Peidus olevate vaatenurkade väljatoomises. Üldjuhtimises, väärtushinnangute sõnastamisel, läbirääkimiste planeerimises. Alustav ettevõtja on sõna otseses mõttes alustaja – ta alustab oma elus uut järku. Juhul, kui ta alustab esimest korda ettevõtjana, on mõttemaailma muutus sedavõrd suur, et kohati kipub järg käest ära minema. Kogenud ettevõtjana on sellele lihtne tähelepanu juhtida ja näidata, et toimuvad protsessid on vaadeldavad, kirjeldatavad ja juhitavad.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Palmett Lukud OÜ, Tegevusala: Lukustusttoodete projekteerimine, ehitus ja komplekteerimine, müük ning pigaldus/teenindus, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 25
  • Palmett Latvija, Tegevusala: Lukustusttoodete projekteerimine, ehitus ja komplekteerimine, müük ning pigaldus/teenindus, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 10
  • Enerik OÜ, Tegevusala: finants- ja konsultatsiooniteenused Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 5

  Tutvustus: Mentor EAS Ärimentorprogrammis alates 2006. aastast. Ettevõtja alates 1992.

  Tagasiside järgi: kaasamõtlev; eneseusku ning julgust sisendav; kohusetundlik; krutskitega (mängualdis); adekvaatne ja tark erinevate juhtimissituatsioonide lahendamisel.
  Ise arvab, et on: tolerantne, uuendusmeelne ning loova mõtlemisviisiga. Tundlik ja kaasaelav, peale selle ka kaasarääkiv (ning vahele rääkiv, kui on võimalus ja sobib). Päris pikka aega mentor olnud, arutleb ikka ja jälle, mida oleks saanud paremini teha. Ning teebki järgmisel aastal osad asjad teistmoodi, uskudes, et just nii on mentii jaoks õigem/kasulikum/tulevikku vaatav. On veendunud, et ettevõtlus on praegusel ajastul üks parimaid eneseteostuse viise.

  Ene Gutmann
 • Eva-Maria Egipt-Peenmaa

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: ärijuhtimine, klienditeenindus, teenuste arendus ja turundus, personaalmüük

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Nordic Experience OÜ / Estonian Experience OÜ. Tegevusala: ekskursioonide korraldamine Baltikumi ja Põhjamaade pealinnades. Roll: omanik ja tegevjuht alates aastast 2009. Olen töötanud Tallinna giidina üle 20 aasta.  www.nordicexperience.com
  • Broadline OÜ. Tegevusala: üritusturundus. Roll: projektijuht incentive ürituste ja rahvusvaheliste konverentside valdkonnas aastatel 2005-2009.

  Tutvustus: Eva-Maria on tegutsenud ettevõtjana turismivaldkonnas aastast 2009 ja selle aja jooksul laiendanud äritegevust Läänemere ääres 10 riiki. Nordic Experience pakub giidiga ekskursioone ja firma teenindas 2019 aastal üle 25 000 turisti. Tema peamine roll on olnud firma juhtimine, uute teenuste ja ekskursiooniprogrammide loomine, giidide valik ja koolitus, suhted edasimüüjate ja teiste partneritega. 
  Eva-Maria omab TTÜ ärijuhtimise bakalaureuse ja EBS’i rahvusvahelise turunduse magistrikraadi. Ta on iseloomult järjekindel, kohusetundlik ja talle meeldib töötamine erinevate inimestega.
  Mentorina saab jagada oma kogemusi teenuste välja töötamise ja turundamisega, samuti selles, kuidas arendada välja premium brändi nõudlikele klientidele ja pakkuda neile suurepärast klienditeenindust.

 • Heidi Kakko

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Tootearendus, strateegia

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Startup Estonia OÜ, Tegevusala: nõustamine ja investeeringud, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 4
  • BaltCap Growth Fund, Tegevusala: investeeringud ja kasvu juhtimine, Roll ettevõttes: fondi partner, Ettevõttes tegutsemise aeg: 2
  • EstBAN, Tegevusala: äriinglite võrgustik, Roll ettevõttes: tegevjuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 3,5
  • SmartCap , Tegevusala: investeerimisfond, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1,5

  Tutvustus: Heidi Kakko  on pikaajalise kogemusega konsultant ja mentor. Heidi juhib partnerina BaltCap Growth Fundi, varasemalt tegutses EstBAN (Eesti Äriinglite Assotsiatsioon www.estban.ee ) tegevjuhina, ta on üks EstVCA (Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon) asutaja ja juhatuse liige.  Heidi Kakkol on rahvusvahelise majanduse haridus (Tartu Ülikool, Harvard Business School, George Masoni Ülikool) ja  pikaajalised kogemused ettevõtete strateegia, ärimudeli ja tootearenduse protsessi nõustamisel.

  Heidi on tegutsenud peamiselt riskikapitali, investeeringute ja start-up ettevõtete valdkonnas. Ta tunneb hästi kiirekasvuliste tehnoloogiaettevõtete ja nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtjate hingeelu ja hindamist ning oskab tuua innovaatilist lähenemist ka traditsioonilistesse ettevõtetesse.
  Heidi ekspertiisist on saanud maksimaalselt tuge kasvuettevõtted, kellel on käsil arendusprotsess, mis vajab uut hoogu (sh tootearendus, innovatsiooni sisseviimine) ja tegevust alustavad idufirmad.

   heidi-kakko


 • Henri Kaasik-Aaslav

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: strateegiline juhtimine,  müügi ja turunduse starteegiad, äriprotsesside juhtimine, organisatsiooni arhitektuur, organisatsioonikultuuri diagnoos/arendamine/muutmine

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Paulig Coffee Estonia AS, Tegevusala: toiduainetööstus/teenindus, Roll ettevõttes: tegevjuht/ärijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2007-20015
  • Saku Õlletehas, Tegevusala: toiduainetööstus, Roll ettevõttes: müügijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2001-2007
  • Kesko Eesti, Tegevusala: toiduainetöötus hulgimüük, Roll ettevõttes: ostujuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2000-2001

  Tutvustus: Henri on pikaajalise meeskonna ja organisatsiooni juhtimise kogemusega praktik, keda huvitab organisatsioonipsühholoogia ja kultuuriantropoloogia. Viimased kaheksa aastat möödus tema karjäärikäik Baltikumi teenindusettevõtet juhtides. Tegevusvaldkonna ärimudel nõudis järjepidevat  operatsioonide ja protsesside juhtimist, turundus-,  müügi- ja finantsstrateegiate väljatöötamist ja elluviimist. Organisatsioonide möödapääsmatud kohandumised sise- ja väliskeskkonna  muutustega on olnud väljakutseteks, mis inspireerivad ja motiveerivad.

  Henri on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ärijuhtimise eriala, hetkel õpib Tartu Ülikooli magistrantuuris strateegilise juhtimise erialal, kus keskendub lõputöös organisatsioonikultuuri ja väärtustel põhineva juhtimise erisustele ja filosoofiatele.

  henri-kaasik-aaslav
 • Indrek Põldvee

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Iduettevõtte ehitamine, algusfaas, LinkedIn platvormi ekspertiis, Persooni brändi ehitamine läni podcasti ja LinkedInis.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Sorry as a service kaasasutaja ja müügi eest vastutav. 2015-2019. Avasime Eesti ja UK turu, 2019 exit. Kliendid Pipedrive, TransferWise, DPD UK, Briti Telekom 
  • B2B Growht OÜ 2019, tegevjuht ja asutaja, LinkedIn agentuur, meeskonna juhtimine, nullist uue ettevõtte ehitamine ja persoonibrändi loomise kogemus, koolituste loomine ja esitlemise kogemus
  • Podcast, 2018-2020, üle 100 invtervjuu erienvate Eesti ettevõttete juhtidega, Martin Villig, Peep Aaviksoo, Peep Vain jne.

  Tutvustus: Indrek Põldvee ehk hr LinkedIn on B2B Growthi asutaja ja tegevjuht – ainus Baltikumis LinkedInile keskendunud agentuur. Veidi enam kui aasta jooksul on Indrek õpetanud üle 500 inimesele Euroopas, kuidas LinkedIni abil oma brändi üles ehitada, müügivihjeid hankida ja väärtuslikku sisu kirjutada. Viimased 3 aastat on Indrek juhendanud erinevaid idufirmasid ja ettevõtjaid. 

 • Irene Väli

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Juhtimine, müük, klienditeenindus, kvaliteedijuhtimine

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • AS Haapsalu Kuurort, spaahotell Laine juhataja 19 a
  • Eesti Spaaliit MTÜ juhatuse liige 9-10 a
  • AS Haapsalu Kuurort põhitegevusaladeks on taastusraviteenuste-, majutuse-, ilu- ja toitlustusteenuse pakkumine. AS Haapsalu Kuurort omab ambulatoorse taastusravi litsentsi ja ravispaa 3 järku.
  • AS Haapsalu Kuurort osaleb MTÜ Eesti Spaaliit, MTÜ Eesti Terviseturismi Ühendus, Eesti Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse ja MTÜ Läänemaa Turism töös.

  Tutvustus: Olen töötanud teenindusettevõtte juhina peaaegu 15 aastat, mulle on südamelähedane töö inimestega: külalistega, töötajatega ja partneritega. Olen sihikindel, kohusetundlik ja orienteeritud tulemuste saavutamisele. Oman EBS magistrikraadi ärijuhtimises ärikonsultatsiooni suunal. Mentorina saan jagada oma kogemust töötamisel inimestega, teadmisi klienditeeninduse, teenuste turunduse, kvaliteedijuhtimise ning ettevõtte juhtimise alal.

  irene-vali
 • Jaan Hendrik Murumets

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Organisatsiooni arendamine, infotehnoloogia, protsessid, juhtimine, personaalmüük

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Krakul OÜ, Tegevusala: asjade interneti ja autonoomsete platvormide arendus, Roll ettevõttes: tegevjuht, ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 7

  Tutvustus: Jaan Hendrik on viimased 7 aastat tegelenud infotehnoloogia valdkonna ettevõtte juhtimise ja arendamisega ning on aja jooksul täitnud kõiki ettevõttes esindatud rolle, olles olnud elektroonikainsener, programmeerija, projektijuht ja tegevjuht. Tema käest võib kõike küsida.

 • Jaano Inno

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused:  Visiooni loomine, Strateegia, Äriarendus, Eesmärgistamine, Organisatsioonikultuur, Juhtimissüsteemid, Elluviimine, Juhi areng/coacing, Meeskonna koostöö ja areng, Müügijuhtimine, Kliendikogemuse disain.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Starman (7a) – telekommunikatsioon – Juhatuse liige, Teenindus- ja müügidirektor –  Firma teenindus- ja müügivaldkonna ning sellega seotud äriprotsesside juhtimine ja arendamine
  • Baltcom (3,5a) – call-center – tegevjuht – telefoniteeninduse ja -müügi valdkonna arendus ja firma juhtimine
  • Emor (5a) – Turundus-uuringud – Arendusjuht ja uuringusuuna juht
  • Telema (2,5a) – eDokumendid – Äriarendusjuht – uue ärisuuna käivitamine
  • Regio / Reach-U (1,5a) – Geoinfo põhised ärilahendused – Müügi- ja turundusjuht – Müügi ja turunduse strateegiline ja operatiivne juhtimine
  • If kindlustus (1,5a) – kindlustus – turundusdirektor
  • Äripäeva Akadeemia (1,5a) – koolitus – Juht – Akadeemia uuel tasemel taaskäivitamine ja kasvatamine

  Tutvustus: Jaano on pühendunud organisatsioonide kasvule ja tulemuste võimendamisele. Jaano on praktik, kellel on tugev müügiorganisatsioonide ülesehitamise ja juhtimise pagas silmapaistavatest firmadest. Ta loeb enda kogemuse läbivaks iseloomustajaks seda, et on taaskäivitanud äriüksuseid või firmasid, mis on kaotanud enda ärilise sihi ja töövõime. Lisaks on Jaano oma praktilist kogemust konsulteerides ja koolitades edasi andnud alates 1996. aastast, viimastel aastatel on ta tegutsenud ka coachina. Jaano on analüütiline haridus ja väga süsteemne lähenemine, kuid enda jaoks peab ta kõige olulisemaks ja põnevamaks hoopis visiooni, meeskonna ja organisatsioonikultuuri loomist.

 • Joel Rang

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Turundus/Müük ja Eksport –  Ettevõtte globaalne laienemine, toodete lansseerimine ja sisenemine uutele turgudele, lisaks Bränding ja Strateegia.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Ettevõtte nimi: JRC Holding, Tegevusala: Laevandus, Kalandus, Meretransport, Roll ettevõttes: manager, Ettevõttes tegutsemise aeg: 1996-2002
  • Ettevõtte nimi: e-Government Laboratories. Tegevusala: Eesti e-riigi toodete turundus. Roll ettevõttes: Export manager. Ettevõttes tegutsemise aeg: 2009-2011
  • Ettevõtte nimi: Jaguar Land Rover Limited. Tegevusala: autotööstus, uute mudelite globaalne turundus ja lansseerimine. Roll ettevõttes: Global PR Events and Marketing Manager. Ettevõttes tegutsemise aeg: 2011-2016
  • Ettevõtte nimi: Baltic Workboats. Tegevusala: laevaehitus. Roll ettevõttes: Global Sales and Marketing Manager. Ettevõttes tegutsemise aeg: 2016-2018

  Tutvustus:

  Olen lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Rahvusvahelise Ärijuhtimise erialal Bakalaureuse kraadiga, lisaks lugematu hulk täiendkoolitusi erinevetest muudest valdkondadest.  

  Kogemusi baseeruvad väga erinevates valdkondadest – merendus, tööstuslik kalapüük, kinnisvara, IKT, autotööstus, laevaehitus, tehisintellekt ja robootika siis suudan kaasa rääkida ja mõelda väga erinevates tööstusharudes ja seda globaalsel tasandil.

  Kasvasin üles peamiselt sadamates seega huvi merenduse ja välismaailma vastu on loomulik osa minu töö karjääris.  Seda huvi ja kirge olen kandnud endaga kaasas mille tulemusena olen saanud osa väga põnevatest ja vastutusrikastest positsioonides erinevates tööstusvaldkondades. Aastaid vedasin süvamere kalalaevade ja mere transpordi ettevõtet mis realiseeriti välisturgudele. Aitasin Eesti IT ettevõtjaid murda välja oma koduturult nende poolt toodetud innovatiivsete insenertehnilisi lahendusi – e-riigi tooted.Juhtisin premium autotööstuse JAGUAR LAND ROVER üritusturunduse osakonda mille eesmärgiks oli lansseerida uusi autotööstuse mudeleid globaalsetele turgudele. Töötasin välja brändi ja strateegia ning lansseerisin Eesti töölaevatootja maailma turgudele.Viimati oli käsil Tartu Ülikooli poolt arendatud autonoomse robotbaari maailmale tutvustamine.

  Olen olnud seotud paljude ettevõtetega seoses oma kogemuste jagamisega seega tuli ka idee seda teha juba mõtestatult ja fokusseeritult just ettevõtjatele kes soovivad laieneda oma ettevõtte/toodanguga väljaspoole Eestit kuid samuti oma koduturul.  Kindlasti suudan kaasa rääkida enamuse valdkondadega, millele lisaks on aastatega välja kujunenud suurepärane ülemaailmne võrgustik. Kogemusted on väga erinevates valdkondadest – merendus, tööstuslik kalapüük, kinnisvara, IKT, autotööstus, laevaehitus, tehisintellekt ja robootika siis suudan kaasa rääkida ja mõelda väga erinevates tööstusharudes ja seda globaalsel tasandil.

 • Kadi Elmeste

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Ärimudelite arendus, toote turule toomine, strateegiline turundus ja müük

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Turismiturundus OÜ / ärimudelite arendamine, turismitoodete turule toomine, strateegiline turundus, mentorlus

  Tutvustus: Kadi on tegutsenud ettevõtjana enam kui 20 aastat ja olnud poole sellest ajast mentoriks alustavatele ettevõtjatele. Igapäevaselt tegutseb Kadi turunduse valdkonnas – seda teistele õpetades, igapäevaselt praktiseerides ja samal ajal ka ise pidevalt juurde õppides.
  Kadi tugevusteks on ettevõtte turule toomine, selle ümberpositsioneerimine, välisturgudele sisenemine, strateegiline turundus ja müük, lisaks ka ettevõtte turundamine läbi sihtkohaturunduse ja koostöö teiste ettevõtjatega. Tal on oma kogemustest jagada  ka mitmed ühisturunduse edulood ja elutarkus sellest saadava kasu osas.

 • Kadri Arula

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: üldjuhtimine, strateegiline planeerimine, finantsid, turundus, motivatsioonisüsteemid, meeskonna juhtimine, juhi isiklik areng, konfliktide lahendamine, koostöösuhete arendamine, mentorlus ja coaching

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Arula&Lepik Consult OÜ, tegevusala: juhtimis coaching ja koolitused; roll ettevõttes: omanik, juhtide coach; tegutsemise aeg: 2018
  • Invicta OÜ, tegevusala: juhtide arengufirma, roll ettevõttes: tegevjuht, tegutsemisaeg: 2014-2018
  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, tegevusala: ettevõtlust toetav riiklik sihtasutus, roll: ärimentorprogrammi koordinaator, tegutsemisaeg: 2013-2014
  • SEB Pank AS, roll: maksuosakonna juhataja, tegutsemisaeg: 2008-2012
  • Swedbank AS, roll: grupi tasustamise valdkonnajuht, tegutsemisaeg: 2007
  • KPMG Baltics AS, tegevusvaldkond: audiitortegevus ja ärinõustamine, roll: maksu- ja õigusvaldkonna juht, tegutsemisaeg: 1996-2007
  • Jõgeva Tarbijate Kooperatiiv, tegevusala: hulgi- ja jaekaubandus, roll: plaani- ja ökonoomikaosakonna juhataja, tegutsemisaeg: 1988-1992

  Tutvustus: Kadri on osalenud ärimentorprogrammis aastatel 2007-2014 ja taas alates 2019.a. Kadri on juhendanud firmasid väga erinevates valdkondades (veebiportaal, sotsiaalmeedia, turism, kaubandus, sotsiaalne ettevõtlus jm), kõiki neid ühendab aga see, et firmasid omavad inimesed, kelle on vaja läbi arutada oma eesmärgid, tegevused, suhted ja arusaamad ning sellel teekonnal on vaja mõistmist, kedagi, kes esitab küsimusi ja jagab teinekord ka kogemusi. Kadri tunneb ennast tugevana strateegilises planeerimises, inimeste juhtimises, juhi enesejuhtimises ja turundamises. Kadri kohta täpsemalt www.kadriarula.ee

 • Kaidi Peets

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Enesejuhtimine, prioriteedid;  konfliktid ja läbirääkimised; meeskonna juhtimine; organisatsiooni kultuur; turundus

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • International Supervision and Coaching Institute; Tegevusala: coachide-superviisorite väljaõppeprogramm, juhtide ja meeskondade arenguprogrammid; Roll: kaasasutaja, partner ja koolitaja alates 2011;
  • Adelante Koolitus, Tegevusala: võõrkeelse õppematerjalide kirjastamine ja keelekursused; Roll: juhatuse liige alates 2000; Ettevõtte nimi: AASK Consult; tegevusala: koolitused; Roll: juhatuse liige alates 2011

  Tutvustus: Kaidi on ettevõtjana tegutsenud 17 aastat, muuhulgas International Supervision and Coaching Institute üks asutajatest ja õppejõududest. EAS mentorprogrammis alates 2008. a. Täna keskendub eelkõige Eesti ja rahvusvaheliste meeskondade arendamisele ning juhtide individuaalcoachingule. Ta on olnud arenduspartneriks IT-, tootmis-, kinnisvaraarendus-, automüügi-, jaemüügiettevõtetele, finantsasutustele jne.  Kaidi oskab näha suurt pilti, aga märgata ka detaili; ta innustab unistajaid tegutsema ja tegutsejaid unistama, et sihid ja prioriteedid üle vaadata ning tühja rapsimist vähendada. Kaidi on innustunud kaasamõtlejaks enesejuhtimise, meeskonna juhtimise, inimestevaheliste suhete, turunduse, müügi ning tootearenduse vallas. Lisainfo www.kaidipeets.com.

  Argo Sildvee
 • Kari Maripuu

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Tugevused on strateegiline juhtimine, personaalmüük, IT ja teenuse eksport (Itaalia, Inglismaa, Norra).

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Seotud ettevõtetega: M-Meedia OÜ, Brightspark OÜ, Correlate AS, Baltic Digital Archive AS, i-Deal Corp Limited. Ettevõtete tegevusalad: Tarkvaraarendus ja pilveteenused

  Tutvustus: Kari kogemus ettevõtluses ulatub aastasse 2000 ja on peamiselt püsinud IT-valdkonnas. Lisaks ettevõtlusele on Kari töötanud spetsialisti või juhina Telias, IBM-is ja Net Group’is. 2011. aastal asutatud tarkvaraarendusettevõte Brightspark valiti 2015. aastal 10 parima Euroopa ekspordiettevõtte hulka European Business Awards ettevõtluskonkursil.
  Kari peamised tugevused on personaalmüügi ja kliendisuhete valdkonnas, aga samuti ka ettevõtte strateegilises juhtimises, teenuse ekspordi planeerimises ja eelarvestamises. Kogemused mentorluses on põhjalikud. Ta on aastaid osalenud EAS Ärimentorprogrammis, olnud kolmel hooajal mentoriks Ajujahi programmis ning olnud toeks ka Junior Achievement programmis, kus teda 2015. aastal tunnustati aasta õpilasfirma mentori tiitliga.
  Kari annab ettevõtlusega seotud loenguid ülikoolides ning kuulub kahe haridusasutuse nõukogusse.

  Kari Maripuu
 • Karin Kiviste

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Karin on ekspordi arendamisega tegelenud viimased 15 aastat. Isiklik ettevõtlluse kogemus on mööbli, disaini, arhitektuuri, IT teenuste ja masinaehituse valdkonnas. Lisaks on Karin olnud koolitaja ja mentor  15 aastat. Peamised turud, millega ta on kokku puutunud on Inglismaa, USA, Iirimaa, Saksamaa, Norra, Soome. Tema tugevuseks mentorina on peetud inspireerimise osakust, mis lähtub võimaluste nägemisest, fokuseeritud tegevusplaanist ja selle elluviimisest.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Creatomus Solution, juhatuse liige, IT+arhitektuur, 2019-…

  Tutvustus: Karin on hingelt ettevõtja, kellel on tööks ja hobiks samaaegselt ettevõtlus.  Ta näeb selles parimat väljakutset enesearengule. Ta suudab kõige paremini aidata ettevõtteid, kellel on ambitsioonikad plaanid välisturgudel või/ja kes otsivad uut suunda või ärimudelit ning on valmis muudatusi ellu viima.

 • Kaspar Roost

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused:

  • UX ja CX teemad
  • Toodete, ärimudelite ja -protsesside digitaliseerimine ja optimeerimine
  • Digitoodete loomine design thinking metoodikaga
  • Kõikvõimalikud panganduse teemad sh regulatsioonid PSD2 ja GDPR
  • Hariduse innovatsiooni teemad

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Seotud ettevõttega: Rikai Games OÜ. Tegevusala: “Bit by Bit – programming game” äpi planeerimine, loomine, levitamine. Roll ettevõttes: CEO. Ettevõttes tegutsemise aeg 9 aastat.

  Tutvustus: Kaspar on õppinud nii IT süsteemide administreerimist, äriinformaatikat kui ka digitaalsete toodete loomist ja disaini. Pikem töökogemus usability spetsialistina suures IT ettevõttes andis mitmekesise tausta, projekte ja hankeid on olnud nii panganduse, sõjaväe, meditsiini, geo-trackingu  kui ka reisijateveo logistika valdkondadest.

  Igapäevatöö on juba üle 10 aasta seista kasutaja vajaduste eest, et arendatavad IT süsteemid teenindaks inimese vajadusi, mitte vastupidi. Viimastel aastatel on Kaspar olnud mentoriks Bright Mindsi programmi noortele, kui ka jaganud kogemusi loengute ja workshopide vormis nii Swedbankis, TalTechis kui ka EKAs, seda nii UX disaini kui ka digitaalse kasutajakeskse tootedisaini teemadel. Kaspar on aidanud ka starte-upe selge ja veenva pitchi loomisel ning esitluste viimistlemisel.

  Kasutajakeskne disain ei tähenda pelgalt esteetikat ja arusaadavalt loodud rakendust, disainmõtlemise meetoditega töötamisest võib kooruda välja ka tervete äriprotsesside ümbertegemine, et pakkuda kasutajale seda, mida ta tegelikult tahab ja vajab, mitte vaid seda, mida ta küsida oskab.

  Kasparil on tööriistakast erinevaid probleemide, ideede ja lahendustega töötamise meetodeid täis, valida saab koos sobiva teekonna ja hakata pihta.

 • Kristjan Rotenberg

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Tarneahelajuhtimine, kvaliteedijuhtimine, juhtimissüsteemide arendamine, protsesside efektiivistamine, LEAN meetodika, tegevusplaneerimine, enese ja meeskonna psühholoogilise vastupanuvõime arendamine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Espira OÜ, alates 2013 – tänaseni, ärimentor ja koolitaja
  • Harju Elekter Elektrotehnika AS, 2016-2019, Tehasejuht
  • Harju Elekter Elektrotehnika AS, 2014 – 2016, Protsesside arenduse ja kvaliteedijuht
  • Stoneridge Electronics AS, 2010 – 2014, Lean metoodikate juurutamise projektijuht
  • Stoneridge Electronics AS, 2005 – 2010, Juhtimisüsteemide arendusspetsialist
  • Marat AS, 2004 – 2005, Kvaliteedijuht
  • Marat AS, 2002-2003, Kvaliteedijuhtimise spetsialist
  • Elcoteq AS, 2000 – 2002, Tarnija kvaliteedi spetsialist

  Tutvustus: Kristjan on mentor ja koolitaja ettevõttes Espira OÜ (www.espira.ee). Ta on töötanud juhtimise ja kvaliteedi teemadel sellistes tööstusettevõtetes nagu Stoneridge, Marat ja Elcoteq. Kuni 2019. a sügiseni juhtis ta Harju Elekter Elektotehnikas tehasejuhina 200-liikmelist meeskonda. Kristjanit iseloomustab pühendumus organisatsioonide pidevale arengule, eelkõige protsesside ning enese- ja meeskonnajuhtimise täiustamise läbi. Kristjan väärtustab kõrgelt pidevat enesearendamist, avatud hoiakut uutele ideedele ja julgust neid ideid järele proovida. Magistrikraadi Cum Laude sai Kristjan EBSis rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

 • Kuido Lepik

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Äriarendus, äristrateegia, müük, rahastamine. Kõik mis puudutab startup’e.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Signiti OÜ, Tegevusala: müük tööstustele, Roll ettevõttes: tegevjuht, omanik, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 17
  • EstBAN, Tegevusala: äriinglite katusorganisatsioon, Roll ettevõttes: juhatuse liige, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2

  Tutvustus: Kuido on ettevõtja, varases staadiumis ettevõtete investor ja Ajujahi tiimide mentor. Äriingel alates 2014 ja tänaseks portfellis 13 startupi. 2015 valiti ta aasta äriingliks. Kuido on igapäevaselt tegev Signitis, mis tegeleb markeerimislahenduste pakkumisega tööstustele.

  Kuido Lepik
 • Leila Haugas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Tootearendus, müük, eksport, brändijuhtimine, disain vastavalt sihtgrupile ja ärivajadustele.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • As Suva, Tegevusala: tootearendus, Roll ettevõttes: tootearendus/brändijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 4
  • OÜ Butterfly Design, Tegevusala: bränding/konsultatsioon, Roll ettevõttes: disain, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 3
  • OÜ Playluggage , Tegevusala: eksport, Roll ettevõttes: ekspordijuht/tegevjuht/messid, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2,5
  • Reval Sock Company OÜ, Tegevusala: brändijuhtimine, Roll ettevõttes: brändijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1

  Tutvustus: Leila on olnud tegev mitmete brändide algatamisel ja edasi-arendamisel (neist tuntumad Eestis Etno sokid ja Playluggage). Brändijuhi ja tootearendusjuhi kõrval tootmisettevõtetes on tal kogemused ka müügitöös ekspordijuhina, tegevjuhina ja ta on ka ise ettevõtja. Kõige tugevamaks peab Leila ise oskust näha “suurt pilti”, kujundada toode või teenus “söödavaks” kliendile ja paisata see õigete müügikanaliteni rahvusvaheliselt (siinkohal on tema kireks kindlasti välismessid). Leila on olnud nõuandjaks oma partneritele erinevates ettevõtetes nii Eestis kui väljaspool.

  leila-tamm
 • Maarit Vabrit-Raadla

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: strateegiline juhtimine, organisatsiooni areng, personalijuhtimine ja digitaliseerimine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  •  MVR arendusgrupp, partner-konsultant, 17 aastat
  • Sinulab OÜ, juhatuse liige ja arendusjuht, 6 aastat
  • DC Leadership Eesti OÜ, tegevjuht, 6 aastat
  • HR factory, teenuste ja äriarenduse juht

  Tutvustus: Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Tarkvaraettevõte SinuLab.ee, mille asutaja ja juht Maarit on, tegeleb ettevõtetele lahenduste loomisega tulemuste juhtimiseks ja soorituse parendamiseks. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid strateegilise juhtimise, organisatsiooni arengu, personalijuhtimise ja digitaliseerimise teemadel.

 • Madis Puhm

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Meeskonna juhtimine, muudatuste juhtimine, B2B müük, hange. Individuaalne ja meeskondlik supervisioon ja coaching.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Rasset OÜ / Tagametsa Loovusmaja. Roll ettevõttes: Meeskonnatöö konsultant/superviisor/coach. Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: alates 2018 aastast.
   • Onninen AS, Tegevusala: Tehniliste toodete müük, Roll ettevõttes: Baltikumi hankedirektor ja Onninen Grupis Tootekategooriajuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 6
   • FEB AS , Tegevusala: Tehniliste toodete müük, Roll ettevõttes: Tööriistaosakonna juht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2
   • Satter AS, Tegevusala: Tööriistade müük, Roll ettevõttes: Müügijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 7
   • Hilti Eesti OÜ, Tegevusala: Tehniliste toodete müük , Roll ettevõttes: Baltikumi müügijuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 7

  Tutvustus: Madis omab 8 aastast eraettevõtja kogemust ja 14 aastast kogemust rahvusvahelistes ettevõtetes. Ta on juhtinud Baltikumis ja Skandinaaviamaades erinevaid müügi- ja hankemeeskondi. Praegu tegeleb Madis meeskondade koostööd tugevdavate koolituste, töötubade ja pikemaajaliste projektide läbiviijana. Tema peamised kompetentsid on meeskonna juhtimises, muudatuste juhtimises ja tehniliste toodete B2B müügi- ja hanketöös.

  Praegu tegeleb Madis Tagametsa Loovusmaja (loovusmaja.ee) käivitamisega.

  madis-puhm
 • Margus Alviste

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Olen 1995. aastast koolitanud ja nõustanud ettevõtjaid, olnud lepingu alusel mentoriks kümmekonnale tipp- ja keskastmejuhile. Oman lisaks ettevõtluskogemusele toitlustuse, turunduskommunikatsiooni, IKT ja koolitus-konsultatsioonivaldkonnas ka psühhoterapeudi kutset. Olen aidanud välisturgudele püüdlevaid tootmisettevõtteid ja ehitusfirmasid. Lisaks tegutsen metoodikuna.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Pubnest, Tegevusala: Iiri Pub “Hell Hunt”, toitlustamine, meelelahutus, Roll ettevõttes: Tegevjuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1992-1993
  • Marsi Reklaami OÜ, Tegevusala: Turunduskommunikatsioon, Roll ettevõttes: Tegevjuht, osanik, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1995-1997
  • Netbell OÜ, Tegevusala: IKT, müük ja turundus, Roll ettevõttes: Tegevjuht, osanik, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1997-1999
  • Unity Eesti OÜ, Tegevusala: Koolitus, konsultatsioon, Roll ettevõttes: Omanik, koolitaja, konsultant, juhataja, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2003-..

  Tutvustus: Margus Alviste on töötanud mentori, juhtimistreeneri ja organisatsioonikonsultandina alates 1995. aastast. Mentorina on Margust huvitanud inimeste sisemiste ressursside vabastamine erinevate sisemiste piirangute teadliku kaotamise ja alternatiivsete vaatenurkade leidmise läbi. Tõuke selleks on lisaks isiklikule ettevõtja kogemusele andnud pedagoogiharidus, andragoogikaõpingud, psühhoteraapia alane ettevalmistus ning kokkupuude militaarpedagoogikaga.

  Margus on töötanud õpetajana, produtsendina, loonud tegevjuhina Eesti esimese iiri pubi, juhtinud Eesti Telefoni Info- ja Reklaamiosakonda ja ettevõtte avalikke suhteid, samuti ettevõtjana telekommunikatsiooni- ja turunduskommunikatsioonifirmasid. Marguse hobideks on muusika kirjutamine ja helisalvestus, pillimäng ja pillide meisterdamine ning sõjaline käsitsivõitlus. Margus on õppinud reservohvitseriks.

  margus-alviste
 • Margus Liivamägi

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: uute toodete ja teenuste turule toomine, strateegiline planeerimine ja arendamine, ettevõtte arendus ja ümberstruktureerimine, spetsialistist juhiks mentorluse abi.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Eesti Päevalehe AS müügidirektor.
  • Ekspress Grupi tellimiskeskuse juhtaja.
  • AS Printall juhatuseliige ja müügidirektor.
  • Eesti Pakendi ja Trükitööstuse Liidu volikogu esimees.
  • Tallinna Raamatutrükikoda arendus- ja müügidirektor.

  Tutvustus: Margus omab üle 20 aastast kogemust klienditeenindus- ja tootmisettevõtete valdkonnas, olles toimetanud nii B2C kui ka B2B suhetes. Ta on olnud Eesti Päevalehe müügidirektor ja Ekspress Grupi tellimiskeskuse looja ja juhataja. Samuti on ta juhtinud Eesti ühe edukama trükikoja AS Printall kommertstegevust, vastutades uute toodete ja arenduse, müügitegevuse, materjalide sisseostu, tootmisplaneerimise ja kvaliteedisertifitseerimise eest. Hiljem on Margus olnud veel mitme trükikoja arendus- ja müügidirektor, panustades nende ettevõtete kasvu ja arengusse.

  Ühiskondliku panusena on Margus tegutsenud Eesti Pakendi ja Trükitööstuse Liidu volikoguliikme ja -esimehena, panustades selle valdkonna arengusse ettevõtete ja riigi tasandil. Ta omab kogemusi nii Eesti siseturult, kui ka Euroopa ja Skandinaavia piirkonnas tegutsevate ettevõtetega kliendisuhete valdkonnas, olles olnud nii ostja kui ka müüja rollis. Ta on toonud turule uusi tooteid, loonud- ja juhtinud müügimeeskondi, korraldanud turundusalast tegevust.

  Viimased kolm aastat on Margus tegelenud coachingu ja mentorlusega, olles eelnevalt läbinud EBS Coaching Skills Certificate kursused ja Fontese Mentorite koolituse. Nende projektide raames on ta kokku puutunud mitme erineva valdkonnaga, sh. fintech, metalli-, trüki- ja puidutööstusega. 

 • Margus Pala

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Infotehnoloogia, startupid, tootearendus, rahvusvahelised turud, investeeringute saamine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Smart ID Estonia – Asutaja, ettevõtte juht
  • ZeroTurnaround – Meeskonnajuht
  • GoWorkaBit – Asutaja, tehnilised küsimused.
  • TipTheAuthors – Asutaja, ettevõtte juht.
  • IT Garage OÜ – IT arendusfirma. Omanik

   Tutvustus: Margus on oma 10 aastase IT kogemuse juures paar viimast aastat ihu ja hingega startuppe ehitanud. Asutanud 2 märkimist väärt IT startuppi – Eesti parima e-teenuse e-meelelahutuse vallas Tiptheauthors ja Ajujahi finalisti ning Seedcamp võitja GoWorkaBiti. On töötanud pikka aega IT firmas Playtech ja ühes Eesti edukaimas IT startupis ZeroTurnaround.
  Praegu tegeleb erinevates riikides turvalise isikutuvastusega ID kaartide ja muude sarnaste meetodite abil smartid.ee nime all.
  Kõige tugevamad küljed on kaardistamata aladel õige suuna hoidmine, maailma parimate praktikate rakendamine ja analüüsides prioriteetide seadmine.
  Vabal ajal leiab rakendust küberkaitseliidus ja abipolitseis.

  Margus Pala
 • Marko Rillo

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Uute äride käivitamine, toodete testimine, ärimudelid, innovatsioon, strateegiline juhtimine, teenuste juhtimine, muudatuste juhtimine, tiimi koostöö, mängulisus igapäevatöös.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • AS Andmevara tegevjuht – 1 aasta firma ümberkorraldamine
  • OÜ CreaWity– 15 aastat strateegia, ärimudelite ja innovatsiooni valdkonna konsultant ja koolitaja (20+ riiki)
  • OÜ Rilson – 16 aastat eritellimusmööbli tootmisega seotud ettevõtte asutaja ja kaasomanik
  • OÜ SeriousPlayPro – LEGO SERIOUS PLAY rahvusvahelise kommuuni asutaja (3000+ liiget üle maailma)

  Tutvustus: Marko Rillo on rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja. Ta on käivitanud mitmeid algatusi. SeriousPlayPro.com, JuhtimisAju.ee, Eesti Phare abirahade üksus. Restruktureerinud organisatsioone Eestis, Lätis ja Kosovos. Vedanud eest miljoniprojekte, töötades rahvusvaheliste suurfirmadega (Samsung, Danfoss, LEGO, Sabic, Kemira), rahvusvaheliste institutsioonide (Euroopa Komisjon, Maailmapank, ÜRO) ja avaliku sektori organisatsioonidega. Kujundanud strateegia aluseid Bulgaaria, Gruusia, Horvaatia, Rumeenia ja Türgi avalikus sektoris. Nõustanud juhte strateegia, äriprotsesside, tiimitöö ja inimeste juhtimise teemadel. Markol on strateegilise juhtimise doktorikraad (University of St.Gallen), executive coaching diploma (Erickson International ACTP) ja LEGO SERIOUS PLAY Facilitator Certificate.

  markorillo.com

  Marko Rillo
 • Martin Sutrop

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Tootmine, juhtimine, b2b eksport

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Tech Group AS, Tegevusala: Tootmise automatiseerimine ja masinaehitus, Roll ettevõttes: CEO, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 12

  Tutvustus: Viimased 6 aastat on Martin juhtinud tootmise automatiseerimise ning masinaehitusega tegelevat ettevõtet Tech Group. Tema peamised kompetentsid on tootmise ja tööstusega seotud ettevõtete ärijuhtimises, B2B müügis, tootmisjuhtimises ja selle arendamises.

  Martin on õppinud TTÜ-s tootearendust ja majandust ning hetkel on tal omandamisel strateegilise juhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolist.

  martin-sutrop
 • Merike Mätas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Turundus- kogemus Pepsi Cola General Bottlers turundusjuhina, Mahekaup brandi turuletoomina ja turul hoidmine. Mandatum Life eventmarketing, Varahalduskliendibaasi suurendamine läbi personaalse turundustegevuse. Välisturud- olen elanud ja äritegevust õppinud Hiinas, Hispaanias. Omanud ettevõtet Soomes ja Lätis koos kohalike partneritega.Finantsid- töötan igapäevaselt suurklientide käibekapitali juhtimisega. Olen hoidnud oma ettevõtte elavana 10 aastat kasutamata laenutooteid.
  Saan hakkama vene ja inglise keelsete mentiidegaMentori ettevõtluskogemused:

  • Kinnisvara ja investeeringute valdkond: Dahlberg Investeerimiskinnisvara, Mandatum Life Insurance, Aarensen Oü.
  • Mahekaup OÜ – orgaanilise toidu müük.

  Tutvustus: Merike on olnud ettevõtja juba üle kümne aasta ning tegutsenud nii Eestis, Lätis, Soomes, Hispaanias kui ka Hiinas. Esimesed kinnisvarainvesteeringud tegi ta eelmise aastakümne alguses ning nende paigutuste tootlus on olnud ootuspärane. Viimased kolm aastat on Merike aktiivselt tegutsenud finantssektoris Soome börsil noteeritud Sampo grupi ettevõttes varahaldurina, tegelenud varakate eraisikute ja ettevõtete raha paigutamisega ning konsulteerinud erinevatel kindlustus- ja investeerimisteemadel. 2016. aastast tegelemas aktiivselt ka konsultatsiooniteenuse- ja äriarendusega.

  Merike on lõpetanud TPÜ režii eriala, Eesti Diplomaatide kooli, The University of International Business and Economics hiina ärikeele intensiivprogrammi Hiinas Pekingis ning lõpetab magistriõppe programmi rahvusvaheliste suhete erialal TTÜ-s. Eduka ettevõtjana on ta EAS Ärimentorprogrammi mentor, Eesti Väikeste ja keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni (EVEA) volikogu liige, EstBANi äriingel ja Tallinn Hansa Rotary asutajaliige. Merike aitab leida investeerimishorisondile ja investori profiilile vastavaid investeerimisobjekte Eestis ja välismaal. Laialdane globaalne suhtevõrgustik, edukad tulemused kinnisvaraturul ja töökogemus investeerimispanganduses on teinud temast tugeva partneri investeerimiskinnisvara turul.

   merike-matas
 • Mikk Orglaan

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Strateegia, turundus, b2b müük, kasv, äriarendus, tarkvara arendus, raha kaasamine, avalik esinemine, networking.

  Mentori ettevõtluskogemused:  Mitu huvitavat elu. 10k tundi uueks karjääriks pädeb. Liitumine. Mitu edukat väljumist. 20a teiste äride analüüsi ja protsesside optimeerimist läbi tarkvara arenduse ja turunduse. 20+ enda online-teenusettevõtte asutamise/omamise/juhtimise kogemus.

  Tutvustus: Mikk on hariduselt ettevõtja BA ja turundaja MA, olnud mitmete digi-agentuuride osanik, ärilahenduste ja turundustarkvarade tootmine b2b ja b2b2c suunal, mitmeid auhindu parimate epoodide loomisest, suurim emailide saatja, kliendid olid suuremad Eesti turundajad.  Mikk on esinenud konverentsidel, andnud loenguid, korraldanud konverentse, loonud erinevaid tarkvarasid protsesside optimeerimiseks. Tänane fookus on äriarendus EU, UK, US suunal ning raha kaasamine startuppidesse ning kinnisvarasse. Kuna ideaalseid ettevõtteid ei ole, nõustab ja konsulteerib Mikk, mida teha, et eesmärke saavutada. Mentorina osalenud: EAS, Ajujaht, ESTBAN, kiirendites, b2b 101.


 • Paavo Siimann

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused:

  Juhtimine: iseenda, meeskonna ja äritulemuse juhtimine

  Finantsid: finantsjuhtimine, finantsanalüüs, finantsarvestus, juhtimisaruandlus, eelarvestamine ja finantsprognooside koostamine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  Kuus aastat jae- ja kaks aastat hulgikaubanduses, üheksa aastat ravimitööstuses ning kuus aastast meelelahutuses. 

  Viimased 12 aastat aktiivsel palgatööl ametis suurettevõtetes Circle K Eesti ja AstraZeneca finantsjuhina vastutades finants- ja juhtimisarvestuse ning hanke-, õigus-, siseauditi- ja IT-valdkondade eest. Pikem ülevaade on leitav LinkedIni kontolt https://ee.linkedin.com/in/paavosiimann.

  Tutvustus: Paavo on mentorlusega pidevalt tegelenud alates 2014. aastast. Lisaks on ta finantsvaldkonna koolitaja, jaeinvestor ja õppejõud.  Ta on olnud nii EASi alustava ettevõtja baaskoolituse kui ka kasvuettevõtjate finantskoolitaja.

  Paavo on oma iseloomult tulemusele suunatud ülesehitaja. Ta  naudib nii inimeste arendamist kui ka struktuuride loomist ja protsesside automatiseerimist.

  Paavot tasub mentoriks valida, kui Sinu väljakutsed on seotud kas enese-, meeskonna, protsesside ja/või finantside juhtimisega ja äriplaani elluviimisega.

   
 • Patrik Kupenko

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Juhtimine, loov- ja digimeeskondade eestvedamine,  digitaalmeedia, meedia-, reklaami- ja turundusstrateegia, Start-up kogemus, rahvusvaheline müük ja suhted välispartneritega, investorite pitchimine, finantsplaneerimine, e-kaubandus, digitaalsete toodete arendus.Mentori ettevõtluskogemused:

  • Ettevõtte nimi: Division, Tegevusala: Reklaam, Roll ettevõttes: Tegevjuht, 2017-…
   Ettevõtte nimi: Mediacom, Tegevusala: Meedia, Roll ettevõttes: Meediadirektor, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2007-2013
  • Ettevõtte nimi: OMD Eesti, Tegevusala: Meedia, Roll ettevõttes: Tegevjuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2013-2014
  • Ettevõtte nimi: Nexd, Tegevusala: Tehnoloogia/Reklaam, Roll ettevõttes: Tegevjuht/Partner, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2014-2016
  • Ettevõtte nimi: MP Kaubandus, Tegevusala: E-kaubandus, Roll ettevõttes: Omanik/Tegevjuht, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2014-…
  • Ettevõtte nimi: PK Marketing, Tegevusala: Turunduskonsultatsioon, Roll ettevõttes: Konsultant, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 2014-…
  • Ettevõtte nimi: Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit, Roll ettevõttes: Juhatuse liige, Tegutsemise aeg: 2017-….

  Tutvustus: Patrik on lõpetanud mitmed ülikoolid turunduse suundadel ning omab TTÜ magistrikraadi turunduses ja juhtimises. Oma karjääri jooksul on ta töötanud meedias, turundajana kliendi poolel ja ka erinevates agentuurides – seeläbi tunnetades hästi turundusmaastikku igast küljest. Patrik on aastate jooksul ehitanud mitmeid digitaalmeediaga seotud meeskondi, juhtinud rahvusvahelise meediaagentuuri OMD Eesti haru ning 2014-2016 juhtinud tehnoloogiaettevõtet Nexd, mille raames on kaasatud investeeringuid, kogutud kogemusi start-up maailmast, võidetud kliente kümnest riigist jpm. 2017. aastast juhib Patrik Eesti ühte suurimatest loovagentuurides Division ning on samuti Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu juhatuses. Lisaks sellele on Patrik lähedalt tuttav e-kommertsiga olles eduka e-kaubanduse ettevõtte omanik ning nõustades e-kommertsi vallas mitmeid Eesti ettevõtteid.

   
 • Rando Pikner

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Rahvusvaheline: äriarendus, B2B müük, strateegilised partnerlused, investorsuhted, kasvustrateegiad.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Kamayaha Venture Studio – startup kontsepid ja innovatsioonijuhtimine.
  • Stigo electric scooters – Elektertransport Tegevjuht.
  • Utilimon Energy Management System – Energiahaldustarkvara suurtele energiatarbijatele. Tegevjuht 3 aastat
  • Smart Globe Solutions – Energiamonitoride levitamine Baltikumi

  Tutvustus: Rando on taustalt energeetikainsener, aga aastatega on tema tugevusteks kujunenud rahvusvaheline äriarendus ja strateegilsed partnerlused. Olles tegutsenud nii Eurooas, USAs kui Aasias on ta viieteistkümne aastaga ehitanud omale üsna globaalse suhete võrgustiku ning õppinud palju erinevate kultuuridega suhtlemisest. Selle baasilt oskab Rando kaasa mõelda rahvusvahelises kontekstis fookusega äriarendusel, müügil ja värbamisel.

  rando-pikner
 • Riho Alas

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Minu tugevusteks on strateegia, ärimudel, rahvusvaheline eksport, tootmine ja ettevõtlus. Lisaks on mul ka magister INSEAD programmis Coaching and Consulting for Change (EMCCC). See programm on ainulaadne maailmas võimaldades minna psühholoogiliselt süvitsi probleemide lahendamisse, samas säilitades ärilise dimensiooni. Psühholoogilise aspekti lisamine võimaldab käsitleda probleeme kompleksemana, lisades uue dimensiooni minu praegusele ettevõtluse, juhtimise ja rahvusvahelise kaubanduse ning tootmise kogemusele. Eelistaksin aidata ja oma aega panustada rahvusvahelise haardega kasvavatesse ettevõtetesse, kuid ka mõne vana tööstusharu muutmine võiks olla huvitav väljakutse. Olen autentse juhtimisstiili pooldaja ja eelistan grupi coachingut. Insead on ka kuulus oma rahvusvahelise mitmekesisuse tõttu. Mind motiveerib aidata ettevõtteid andes edasi oma kogemusi ja teadmisi ning olla osaline ettevõtte arengus järgneva aasta jooksul.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Mikskaar AS, Tegevusala: Turbasubstraatide tootmine ja müük, Roll ettevõttes: Omanik, endine CEO, nüüd nõukogu esimees, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 1994-praeguseni

   Tutvustus: Riho on ettevõtja ja coach. Oma perekonnaettevõtte asutas Riho 23 aastat tagasi, mis täna müüb oma kaubamärgi alt tooteid rohkem kui 40 riiki ning toodab kõik oma tooted ise Eestis. Esimesed 20 aastat oli Riho ettevõtte tegevjuht ja viimased 3 aastat on nõukogu esimees.
  2015-2016 osales Riho INSEAD magisterprogrammis „Executive Master in Consulting and Coaching for Change“. See on väga omanäoline programm, mis õpetab kõigepealt enda sisse vaatamise oskust ja seejärel läbi eneseteadlikkuse ning peegeldamisoskuste kasvu muutusi läbi viima.
  Riho on ettevõtlik, rahvusvahelise kogemusega, autentset juhtimisstiili armastav mentor, kes on valmis vastu võtma uusi ja keerulisi väljakutseid. Enda põhilisteks tugevusteks pean strateegiat, ärimudelit ja rahvusvahelist eksporti. Lisaks on mul ka magister INSEAD programmis Coaching and Consulting for Change (EMCCC). See programm on ainulaadne maailmas võimaldades minna psühholoogiliselt süvitsi probleemide lahendamisse, samas säilitades ärilise dimensiooni. Psühholoogilise aspekti lisamine võimaldab käsitleda probleeme kompleksemana, lisades uue dimensiooni minu praegusele ettevõtluse, juhtimise ja rahvusvahelise kaubanduse ning tootmise kogemusele. Eelistaksin aidata ja oma aega panustada rahvusvahelise haardega kasvavatesse ettevõtetesse, kuid ka mõne vana tööstusharu muutmine võiks olla huvitav väljakutse. Olen autentse juhtimisstiili pooldaja ja eelistan grupi coachingut. Insead on ka kuulus oma rahvusvahelise mitmekesisuse tõttu. Mind motiveerib aidata ettevõtteid andes edasi oma kogemusi ja teadmisi ning olla osaline ettevõtte arengus järgneva aasta jooksul.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Toomas Soosaar

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Ettevõtete, meeskondade ja meeskonnaliikmete eesmärgistamine ning arendamine, sh. visioon ja strateegia; tegevuste fookuse ja prioriteetide määratlemine; äriprotsesside ja töökorralduse kavandamine ning optimeerimine; meeskonna tulemuslikkust võimendavate koostööreeglite loomine ja juurutamine; tootmine; personaalne ja meeskonna coaching.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  Rohkem kui 25 aasta jooksul on Toomasel olnud võimalus ja privileeg juhtida erinevaid ettevõtteid ja suurepäraseid meeskondi. Viimased 16 aastat sellest oli ta osaline ABB Baltikumi kiires kasvus madalpingesüsteemide ja kompaktalajaamade äriüksuse juhina. Eelnevalt juhtinud ligi 3a läbi suurte muutuste keerise Eesti Energia Jaotusvõrku, juhina edukalt pankrotieelsest seisundist välja toonud kaubandussisustuse tootmisettevõtte ETK Sisustus ning juhtmeeskonna liikmena osalenud 5a Betoon Elemendi Tamsalu tehase suurepärases arengus.

  Coachi ja äriarenduspartnerina on Toomas töötanud selliste firmadega nagu Harju Elekter Elektrotehnika, Kodumaja, Tehnobalt, ESB Service, Laomaailm, Thinnect. Logotrade, Timbeco, Admiral Marekts  jt. 
  Kõik mainitud  firmade juhid on hinnanud sellist koostööd neile kasulikuks.

   Tutvustus: Olles hariduselt elektriinsener on samas Toomase kutsumuseks ja kireks olnud protsesside, meeskondade ja inimeste arendamine.  Oma pikaaegse juhtimispraktika kõrval on ta järjekindlat arendanud oma oskusi just neis valdkondades.  Aastast 2017 olen Academy of Executive Coaching sertifitseeritud coach.

  Selline kombinatsioon praktikast ja teooriast võimaldab  parimal moel luua väärtust ettevõtete juhtidele ja juhtmeeskondadele nende sooritusvõime ja tulemuslikkuse parandamisel.

 • Triin Mägi

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Uute ettevõtete käivitamine, rahvusvaheliste meeskondade juhtimine, eksport, bränding, turundus, enesejuhtimine, klienditeenindus.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Sõsar- CEO. Enesearengu ja tervise alase platvormi loomine ja arendamine, toitumisnõustamine. 1/2 aastat. 
  • Traveller Tours OÜ- Business Development Manager. Tööülesanneteks ettevõtte tegevuste laiendamine Balti riikidesse ja Kesk-Euroopasse ning sealsete meeskondade loomine, koolitamine ja juhtimine – 5 aastat.
  • Puhas Eesti Loodus OÜ (kaubamärgiga Sõsar)- asutaja ja ekspordijuht.  Looduskosmeetika tootmine ja brändi loomine, müük, turundus ja eksport -4 aastat.

   Tutvustus: Triin on üles ehitanud oma looduskosmeetika brändi Sõsar aga viimastel aastatel pühendanud ennast turismivaldkonnale. Töötades ärijuhina Traveller Tours’is laiendas ta ettevõtte tegevuse Balti riikidesse ja Kesk-Euroopasse (Tšehhi, Saksamaa, Austria, Slovakkia), palgates, koolitades ning juhtides sealseid rahvusvahelisi meeskondi ning koordineerides kõiki sealseid tegevusi. Triin loeb oma suurimateks tugevusteks meeskondade motiveerimist ja rahvusvahelist suhtlust. Lisaks saab ta abiks olla ettevõtte juhtkonna eesmärkide seadmisel ja enesearengul.

 • Ulvi Kala

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: turundus, juhtimine, müük, meeskonnatöö, tootearendus

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Baltic Intertex OÜ, Tegevusala: tootearendus, Roll ettevõttes: tegevjuht/omanik, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 19 aastat

   Tutvustus: Ulvi on moedisaineritele tootearendusteenust pakkuva ettevõtte Baltic Intertex juht ja asutaja. Ta on nullist alustanud ettevõtja, kes on ise kõik ettevõtte arenguetapid läbi kogenud, kuid kellel endiselt silm särab, kui kusagil uusi väljakutseid näeb.
  Ulvi soovib mentorina edasi anda ettevõtluse võlusid ja valusid, mida ta on ise kogenud läbi 19. aasta pikkuse ettevõtjaks olemise praktika.

  ulvi-kala
 • Urmas Kaarlep

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: isiklik ja grupicoaching. Meeskondade motiveerimine, organisatsiooni arendamine. Turundus. Äriplaani finantseerimine.

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • PricewaterhouseCoopersi juhtimine ja arendamine Eestis, Ukrainas ja Slovakkias. 

   Tutvustus: Urmase huvi on 21.sajandi mitte-hierarhilised organisatsioonid, mille põhifookus on töötajate pühendumusel. Võtmesõnad: tegevuse tähendus, väärtused, jagatud otsustamine. Urmas on läbinud Practitioner Diploma in Executive Coaching programmi ja aktiivselt tegelenud coachingu ja mentorlusega. Urmas on aidanud ettevõtteid muuta organisatsiooni toimimisi tänapäevasemaks. Urmas on EBS-i majanduse ja rahanduse lektor ning mitme ettevõtte nõukogu ja auditikomitee liige.

 • Urmo Männi

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Arendustegevuse korraldamine, teenuste loomine, turundus, turu analüüs, äri planeerimine, IT keskkondade arendamine, innovaatika jpm. Valdkonnad: IT, elektroonika, eergeetika, meedia

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Levira AS – IoT võrgu ja teenuste arendus. Nordic Automation Systems AS- tööstusautomaatika arendus, ELIKO – tarkvara ja elektroonika, Pakrineeme Sadam, Balti Gaas, ERR, EMT, Spider

   Tutvustus: Urmo on mentor aastast 2004, tal on 11-aastane kogemus ettevõtjana. Urmol on kompetentsid ärijuhtimises, turunduses, ettevõtete frantsiisimises ja võõrandamises, insenertehniliselt keerukate projektide juhtimises. Urmo valdkondadeks on: IT, telekommunikatsioon, energeetika, automaatika. Ta on kogenud elektroonikainsener ja leidur

  Balti Gaas
  Nordic Automation Systems

  Urmo Männi
 • Veiko Meos

  Valdkondlikud kogemused ja tugevused: Isiklik eesmärgistamine ja firma arengu eesmärgistamine; Firma/organisatsiooni arendamine;  Olulise ja mitteolulise määratlemine; „Pudelikaela“ teooria; Delegeerimine

  Mentori ettevõtluskogemused:

  • Krediidiinfo AS (23 aastat), Tegevusala: majandusinformatsiooni väärtustamine ja müük, majandustegevuse mudelite arendus ja müük.
  •  Creditreform Eesti OÜ (13 aastat). Tegevusala: krediidiihaldusteenused
  • Eska Invest OÜ (16 aastat). Tegevusala: investeeringud

  Tutvustus : Veiko on tegutsenud mentorina 11 aastat. Selle aja jooksul on ta aidanud alustavaid ettevõtjaid lähtudes oma pikaaegsest ettevõtluskogemusest, mille jooksul on ta osalenud erinevate suurustega firmade juhtimises ning kogenud kõiki ettevõtte eluea jooksul esinevaid probleeme alates ettevõtte loomisest kuni müügini suurtele välisinvestoritele.

  IT alase hariduse on Veiko omandanud Tallinna Tehnikaülikoolist ja majandusalase magistrikraadi Tartu Ülikoolist ning lisaks on ta õppinud majandust Kopenhaagenis ning Eesti Diplomaatide Koolis.

  veiko-pilt
X