Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) eesmärk on arendada Eesti majandust ja ettevõtteid läbi:

 • ärimudelite arendamise ja innovatsiooni hoogustamise
 • ekspordivõimekuse kasvatamise
 • suure lisandväärtusega välisinvesteeringute kaasamise
 • rahvusvaheliste tippspetsialistide värbamise
 • turismitulu suurendamise.

17 välisesindusega EAS on Eesti ettevõtete ühenduspunkt maailmaga.

Eesti majanduse üks suuremaid väljakutseid on jõuda keskmise lisandväärtusega riikide hulgast kõrge lisandväärtusega riikide hulka. Selleks on vaja Eesti ettevõtetel toota keerukamaid tooteid ja pakkuda kallimaid teenuseid ning laiendada tegevust välisturgudel. Seega tegeleb EAS kahe peamise turutõrkega, milleks on ettevõtete vähene tootearendus ja teatud turgudele kontsentreeritud eksport. Eksportivad ettevõtted on Eesti majanduse peamine alus, kuna eksport moodustab 80% Eesti majanduse kogutoodangust.

Välisinvesteeringute keskuse peamine suund on arenduskeskuste, kõrgelt automatiseeritud tööstuse ning targa kapitali Eesti meelitamine. Eesmärk on leida rohkem välisinvesteeringuid Eesti maapiirkondadesse, et elavdada Eesti elu võimalikult ühtlaselt.

Turismimajandus moodustab Eesti SKPst ligi 8%. Eesti kui turismisihtkoha kvaliteedi ja konkurentsivõime tagamiseks on oluline valdkonna tervikarendus. Selleks tegeleb EAS Eesti turismitoodete arendamisega ja tutvustamisega välismaistele reisikorraldajatele ning turismiettevõtete koolitamisega. Oluline on ka Eesti kui väärt puhkusepaiga tutvustamine läbi kampaaniate ja Visit Estonia veebi.

Oma tegevusega aitame kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele ning meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

 

Missioon:

Ehitame eduka Eesti.

 

EASi eesmärgid aastatel 2019-2023

2023 eesmärk
EASi klientide ekspordimüügitulu kasv võrreldes Eesti keskmisega +5%
EASi klientide lisandväärtuse kasv võrreldes Eesti keskmisega +5%
Rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide arv lõppaastal 20 kaubamärki
EASi abil Eestisse toodavad välisinvesteeringud ja loodavad töökohad 2019-2023 kumulatiivselt 900 miljonit eurot ja 5000 uut töökohta
EASi abil Eestisse toodavate välisinvesteeringute lisandväärtus töötaja kohta lõppaastal võrreldes maakonna keskmisega 1,25x kõrgem
Turismiteenuste ekspordimüügitulu lõppaastal 2 miljonit eurot
EASi teenindatud turismiettevõtete loodud lisandväärtuse kasv lõppaastal võrreldes tegevusala keskmisega 1,25x kõrgem
Sise- ja välisturistide ööbimiste tase lõppaastal 7 miljonit eurot

*Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2019. aastal 31. kohal.
**Strateegiadokumendi eesmärgid on korrigeeritud seoses Covid-19 poolt tingitud olukorrale.

 

Organisatsioon

 • Töötajaid kokku 265.
  2021. aasta eelarve maht on 91,2 miljonit eurot.
 • Võrgustik igas Eesti maakonnas: regionaalne esindus Tartus ja Pärnus, lisaks lähedased koostööpartnerid maakondlikud arenduskeskused ja turismiinfokeskused.
 • Välisesindused Soomes, Rootsis, Norras, Venemaal, Hollandis, Suurbritannias, Saksamaal, Taanis, Prantsusmaal, Poolas, USAs, Jaapanis, Hiinas, Indias, Singapuris, Kasahstanis ja Dubais.

Väärtustame

TARGALT TEGUTSEV

TEAME MIDA, MIKS JA KUIDAS TEHA!
Märksõnad: vastutus, kvaliteet, korrektsus, kompetentsus, usaldusväärsus, läbimõeldud tegutsemine, keeruline lihtsamaks.

UUENDUSI LOOV

SOOSIME JA PAKUME VÄLJA UUSI ALGATUSI!
Märksõnad: loovus, innovaatilisus, kreatiivsus, initsiatiivikus, eestvedamine, uued mõtted ja tegevused.

TULEMUSTELE SUUNATUD

LOOME OMA TÖÖGA KLIENDILE VÄÄRTUST!
Märksõnad: teadlik, väärtust kasvatav, eesmärgipärane.

KOOSTÖÖS SINUGA

KOOS LOOME SÜNERGIAT!
Märksõnad: usaldusväärsus, meeskonnatöö, lahendustele orienteeritus, kliendikesksus.

 

Strateegia

EAS toimib riikliku teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021–2035 raames.

Dokumendid saab kätte siit: https://www.hm.ee/et/TAIE-2035

Loe lisaks

 

Juhtimine

EASi juhivad ettevõtjatest ja ametnikest koosnev nõukogu ja 2-liikmeline juhatus.

Lisaks teavitavad EASi töövaldkondade vajadustest ja ootustest nende valdkondade parimatest ekspertidest koosnevad nõukojad, kellele EAS omakorda annab teada oma plaanidest ja võimalustest.

Juhatus:

 • Peeter Raudsepp, juhatuse esimees
 • Sigrid Harjo, juhatuse liige

 

Nõukogu esimees:

 • Ants Noot

Nõukogu liikmed:

 • Indrek Reimand
 • Jaan Toots
 • Kaia Sarnet
 • Kersti Männik
 • Kristi Tiivas
 • Sille Kraam
 • Viljar Lubi

X