Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riiklik sihtasutus, mille eesmärk on arendada Eesti majandust läbi kolme peamise tegevusvaldkonna:

 • Eesti ettevõtete arendamine ning innovatsiooni- ja ekspordivõimekuse hoogustamine
 • Turismitulu kasvatamine
 • Suure lisandväärtusega välisinvesteeringute ja välistalendi Eestisse toomine

Eesti majanduse üks suuremaid väljakutseid on jõuda keskmise lisandväärtusega riikide hulgast kõrge lisandväärtusega riikide hulka. Selleks on vaja Eesti ettevõtetel toota keerukamaid tooteid ja pakkuda kallimaid teenuseid ning laiendada tegevust välisturgudel. Seega tegeleb EAS kahe peamise turutõrkega, milleks on ettevõtete vähene tootearendus ja teatud turgudele kontsentreeritud eksport. Eksportivad ettevõtted on Eesti majanduse peamine alus, kuna eksport moodustab 80% Eesti majanduse kogutoodangust.

Välisinvesteeringute keskuse peamine suund on arenduskeskuste, kõrgelt automatiseeritud tööstuse ning targa kapitali Eesti meelitamine. Eesmärk on leida rohkem välisinvesteeringuid Eesti maapiirkondadesse, et elavdada Eesti elu võimalikult ühtlaselt.

Turismimajandus moodustab Eesti SKPst ligi 8%. Eesti kui turismisihtkoha kvaliteedi ja konkurentsivõime tagamiseks on oluline valdkonna tervikarendus. Selleks tegeleb EAS Eesti turismitoodete arendamisega ja tutvustamisega välismaistele reisikorraldajatele ning turismiettevõtete koolitamisega. Oluline on ka Eesti kui väärt puhkusepaiga tutvustamine läbi kampaaniate ja Visit Estonia veebi.

Oma tegevusega aitame kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele ning meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

 

Missioon:

Ehitame eduka Eesti.

 

EASi eesmärgid aastatel 2019-2023

2023 eesmärk
Kõrge lisandväärtusega eksportijate arv lõppaastal 600 ettevõtet
EASi klientide loodud lisandväärtus lõppaastal 2,1 miljardit eurot
Rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide arv lõppaastal 20 kaubamärki
EASi abil Eestisse toodavad välisinvesteeringud ja loodavad töökohad 2019-2023 kumulatiivselt 1,5 miljardit eurot ja 5000 uut töökohta
EASi abil Eestisse toodavate välisinvesteeringute lisandväärtus töötaja kohta lõppaastal 75 000 eurot
Turismiteenuste ekspordimüügitulu lõppaastal 2,6 miljardit eurot
EASi teenindatud turismiettevõtete loodud lisandväärtus lõppaastal 138 miljonit eurot
Aasia turistide ööbimiste arv lõppaastal 540 000 ööbimist
Rahvusvaheliste konverentside arv lõppaastal 100 konverentsi

*Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2017. aastal 29. kohal.

 

Organisatsioon

 • Töötajaid kokku 266.
  2019. aasta eelarve maht on 81,3 miljonit eurot.
 • Võrgustik igas Eesti maakonnas: regionaalne esindus Tartus ja Pärnus, lisaks lähedased koostööpartnerid maakondlikud arenduskeskused ja turismiinfokeskused.
 • Välisesindused Helsingis, Stockholmis, Oslos, Kopenhaagenis, Hamburgis, Nürnbergis, Berliinis, Amsterdamis, Londonis, Pariisis, Kiievis, Nur-Sultanis, New Delhis, New Yorgis, Dubais, Pekingis, Tokios, Singapuris ja Silicon Valleys.

Väärtustame

TARGALT TEGUTSEV

TEAME MIDA, MIKS JA KUIDAS TEHA!
Märksõnad: vastutus, kvaliteet, korrektsus, kompetentsus, usaldusväärsus, läbimõeldud tegutsemine, keeruline lihtsamaks.

UUENDUSI LOOV

SOOSIME JA PAKUME VÄLJA UUSI ALGATUSI!
Märksõnad: loovus, innovaatilisus, kreatiivsus, initsiatiivikus, eestvedamine, uued mõtted ja tegevused.

TULEMUSTELE SUUNATUD

LOOME OMA TÖÖGA KLIENDILE VÄÄRTUST!
Märksõnad: teadlik, väärtust kasvatav, eesmärgipärane.

KOOSTÖÖS SINUGA

KOOS LOOME SÜNERGIAT!
Märksõnad: usaldusväärsus, meeskonnatöö, lahendustele orienteeritus, kliendikesksus.

 

Strateegia

EAS toimib kahe peamise riikliku strateegia ja kahe arengukava raames:

Vaata riiklike prioriteetide ja strateegiate kohta lisa siit.

Loe lisaks

 

Juhtimine

EASi juhivad ettevõtjatest ja ametnikest koosnev nõukogu ja 2-liikmeline juhatus.

Lisaks teavitavad EASi töövaldkondade vajadustest ja ootustest nende valdkondade parimatest ekspertidest koosnevad nõukojad, kellele EAS omakorda annab teada oma plaanidest ja võimalustest.

Juhatus:

 • Peeter Raudsepp, juhatuse esimees
 • Sigrid Harjo, juhatuse liige

 

Nõukogu esimees:

 • Ants Noot

Nõukogu liikmed:

 • Jaan Toots
 • Kaia Sarnet
 • Kersti Männik
 • Kristi Tiivas
 • Kuldar Leis
 • Viljar Lubi

X