fbpx

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Loe edasi EAS kohta

Oma tegevusega aitame kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Selleks toetame ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut. Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

 

Missioon:

Ehitame eduka Eesti.

 

Pikemaajalisem mõõdetav eesmärk:

Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. aastaks kahekümne parima riigi hulka1.

 

EAS-i eesmärgid aastatel 2014-2017

   
EAS-i klientide ekspordimaht 3,5 miljardit eurot
EAS-i klientide loodud lisandväärtus 2 miljardit eurot
EAS-i klientide teadus- ja arendustegevuste kulutuste maht 50 miljonit eurot
EAS-i abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on loonud 2 000 uut töökohta ning investeerinud 250 miljonit eurot
Turistide ööbimised prioriteetsetelt sihtturgudelt kasvavad 7,5 protsenti

1Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2014. aastal 29. kohal.

Eesti liitumise järel Euroopa Liiduga sai EAS üheks Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksuseks Eestis. ELi rahastamisperioodil 2007-2013 on kokku rohkem kui 3,4 miljardit eurosest (53 miljardi kroonisest) struktuuriabist Eestile EAS-i rakendada 784 miljonit eurot (12 miljardit krooni). ELi uuel, 2014-2020, rahastamisperioodil on struktuurifondide eelarve 3,5 miljardit eurot, millest EASi rakendada on 588,1 miljonit eurot.

 

Organisatsioon

 • Töötajaid kokku 280.
 • 2018. aasta eelarve maht on 215 miljonit eurot.
 • Võrgustik igas Eesti maakonnas: regionaalne esindus Tartus, lisaks lähedased koostööpartnerid maakondlikud arenduskeskused ja turismiinfokeskused.
 • Välisesindused Helsingis, Stockholmis, Oslos, Kopenhaagenis, Hamburgis, Amsterdamis, Londonis, Pariisis, Kiievis, Istanbulis, Astanas, New Delhis, Pekingis, Tokios, Singapuris ja Silicon Valleys.
 • EASi juhivad tippettevõtjatest ja -ametnikest ning riigikogu liikmetest koosnev nõukogu ja 3-liikmeline juhatus. Lisaks teavitavad EASi töövaldkondade vajadustest ja ootustest nende valdkondade parimatest ekspertidest koosnevad nõukojad, kellele EAS omakorda annab teada oma plaanidest ja võimalustest.

 

Väärtustame

 • TARGALT TEGUTSEV
  TEAME MIDA, MIKS JA KUIDAS TEHA!
  Märksõnad: vastutus, kvaliteet, korrektsus, kompetentsus, usaldusväärsus, läbimõeldud tegutsemine, keeruline lihtsamaks.
 • UUENDUSI LOOV
  SOOSIME JA PAKUME VÄLJA UUSI ALGATUSI!
  Märksõnad: loovus, innovaatilisus, kreatiivsus, initsiatiivikus, eestvedamine, uued mõtted ja tegevused.
 • TULEMUSTELE SUUNATUD
  LOOME OMA TÖÖGA KLIENDILE VÄÄRTUST!
  Märksõnad: teadlik, väärtust kasvatav, eesmärgipärane.
 • KOOSTÖÖS SINUGA
  KOOS LOOME SÜNERGIAT!
  Märksõnad: usaldusväärsus, meeskonnatöö, lahendustele orienteeritus, kliendikesksus.

 

Strateegia

 

EAS tegudes ja numbrites 2015-2016

 

 

20

Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.Ehitame eduka Eesti!

Aitame oma tegevusega kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele ja ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arendamisele.

Loe edasi


Juhtimine

EASi juhivad ettevõtjatest ja ametnikest koosnev nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.

Lisaks teavitavad EASi töövaldkondade vajadustest ja ootustest nende valdkondade parimatest ekspertidest koosnevad nõukojad, kellele EAS omakorda annab teada oma plaanidest ja võimalustest.

Juhatus:

 • Alo Ivask, juhatuse esimees
 • Sigrid Harjo, juhatuse liige
 • Veiko Pärn, juhatuse liige

 

Nõukogu esimees:

 • Erki Mölder, Unimed Kliinikud OÜ juhatuse esimees

Nõukogu aseesimees:

 • Viljar Lubi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

Nõukogu liikmed:

 • Anto Liivat, Estonian Business Schooli juhtimise õppetooli lektor, täienduskoolitusettevõtte Intelligentne Grupp partner, SDE liige
 • Kaia Sarnet, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
 • Markus Nisula, Kone tegevdirektor
 • Urmas Laht, Markilo juhatuse esimees ja Kureoja Jõusöödatehase juht
 • Kristel Voltenberg, ChampChamber juhatuse liige

X