fbpx

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Oma tegevusega aitame kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Selleks toetame ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut. Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

 

Missioon:

Ehitame eduka Eesti.

 

Pikemaajalisem mõõdetav eesmärk:

Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. aastaks kahekümne parima riigi hulka*.

 

Organisatsioon

 • Töötajaid kokku 280.
 • 2018. aasta eelarve maht on 215 miljonit eurot.
 • Võrgustik igas Eesti maakonnas: regionaalne esindus Tartus, lisaks lähedased koostööpartnerid maakondlikud arenduskeskused ja turismiinfokeskused.
 • Välisesindused Helsingis, Stockholmis, Oslos, Kopenhaagenis, Hamburgis, Amsterdamis, Londonis, Pariisis, Kiievis, Astanas, New Delhis, Pekingis, Tokios, Singapuris ja Silicon Valleys.

 

Väärtustame

TARGALT TEGUTSEV

TEAME MIDA, MIKS JA KUIDAS TEHA!
Märksõnad: vastutus, kvaliteet, korrektsus, kompetentsus, usaldusväärsus, läbimõeldud tegutsemine, keeruline lihtsamaks.

UUENDUSI LOOV

SOOSIME JA PAKUME VÄLJA UUSI ALGATUSI!
Märksõnad: loovus, innovaatilisus, kreatiivsus, initsiatiivikus, eestvedamine, uued mõtted ja tegevused.

TULEMUSTELE SUUNATUD

LOOME OMA TÖÖGA KLIENDILE VÄÄRTUST!
Märksõnad: teadlik, väärtust kasvatav, eesmärgipärane.

KOOSTÖÖS SINUGA

KOOS LOOME SÜNERGIAT!
Märksõnad: usaldusväärsus, meeskonnatöö, lahendustele orienteeritus, kliendikesksus.

 

Strateegia

EAS toimib kahe peamise riikliku strateegia ja kahe arengukava raames:

Vaata riiklike prioriteetide ja strateegiate kohta lisa siit.

Loe lisaks

 

Juhtimine

EASi juhivad ettevõtjatest ja ametnikest koosnev nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.

Lisaks teavitavad EASi töövaldkondade vajadustest ja ootustest nende valdkondade parimatest ekspertidest koosnevad nõukojad, kellele EAS omakorda annab teada oma plaanidest ja võimalustest.

Juhatus:

 • Alo Ivask, juhatuse esimees
 • Sigrid Harjo, juhatuse liige
 • Veiko Pärn, juhatuse liige

 

Nõukogu esimees:

 • Erki Mölder, Unimed Kliinikud OÜ juhatuse esimees

Nõukogu aseesimees:

 • Viljar Lubi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

Nõukogu liikmed:

 • Anto Liivat, Estonian Business Schooli juhtimise õppetooli lektor, täienduskoolitusettevõtte Intelligentne Grupp partner, SDE liige
 • Kaia Sarnet, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
 • Markus Nisula, Kone tegevdirektor
 • Kristel Voltenberg, ChampChamber juhatuse liige
 • Kaido Höövelson, Barto Grupp OÜ ja Baltitalu OÜ juhatuse liige ning endine tippsportlane

X