EAS: iseteeninduskeskkond töötab, taotlusi on esitatud üle 1500

11.05.2020

Täna ettevõtjate suure huvi tõttu ajutiselt üle koormatud EASi iseteeninduskeskkond on jälle toimiv ning taotlusi saab esitada nii iseteeninduskeskkonna kui ka e-kirja teel. 

Kella 14.00 seisuga on EASini jõudnud üle 1500 taotluse ning nii turismiettevõtete kriisitoetuse kui ka väikeettevõtja kahjude hüvitamise toetuse taotluste vastuvõtt on endiselt avatud.

Ettevõtjatel, kel endiselt ei peaks õnnestuma EASi iseteeninduskeskkonnas taotlust esitada, palume digiallkirjastatud taotluse koos lisadega saata aadressile taotlus@eas.ee. E-kirjaga saadetud taotlust arvestatakse võrdselt e-teeninduses esitatud taotlusega. E-teeninduses taotluse tegemine ei ole vajalik, kui e-kirjaga on taotlus saadetud.

Taotluste esitamise ja toetuste täpsete tingimuste kohta leiab info EASi kodulehelt:www.eas.ee/covid-19-toetused/

Vastavalt valitsuse kinnitatud määrustele menetletakse taotlusi esitamise järjekorras. EAS tagab, et seda nõuet järgitakse nii iseteeninduskeskkonnas kui ka e-postiga saadetud taotluste puhul.

 

X