EAS avab tehnoloogia arenduskeskuste põhitaotlusvooru

04.03.2015

4. märts 2015

EAS avab 5. märtsil tehnoloogia arenduskeskuste (TAK)  põhitaotlusvooru. Põhitaotluse saavad esitada eeltaotlusvoorus hindamislävendi ületanud ning meetme eelarve piires paremusjärjestuse alusel järgmised TAKid: AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus, OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus ja OÜ IMECC.

Lisainfo tingimustega http://arhiiv.eas.ee/tak. Taotluse esitamise tähtaeg on 6. aprill 2015 kell 12:00. Toetuse eelarve on kokku 40 miljonit eurot, sealjuures on maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta 7 miljonit eurot. Toetuse määr on keskmiselt 50%. 

Tehnoloogia arenduskeskuste toetuse eesmärgiks on edendada ettevõtjate tehnoloogiaalast arendus- ja innovatsioonitegevust ning parandada selle kättesaadavust. Perioodi 2014 –2020 meede on suunatud ettevõtetele ja teadusasutustele, kes on koostööna huvitatud uute toodete ja tehnoloogiate välja arendamisest.

X