EAS avab 11. mail turismisektori ja väikeettevõtete kahjude osalise hüvitamise taotlemise

08.05.2020

11. mail kell 9.00 avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) e-teeninduse kaudu valitsuse otsusega kinnitatud turismiettevõtete kriisitoetuse ja väikeettevõtja kahjude hüvitamise toetuse taotluste vastuvõtu. Turismimeetmest toetatakse 25 miljoni euroga majutus- ja toitlustusettevõtjaid, reisiettevõtjaid, turismiteenuse pakkujaid ja atraktsioone. 10 miljonit euroga toetatakse mikro- ja väikeettevõtteid ning FIEsid kriisikahjude kompenseerimisel.

„Valitsuse kriisitoetuste eesmärgiks on, et abi saaks võimalikult palju keskmisi ja väiksemaid ettevõtteid, kellel on panka minna raskem kui suurematel. Valitsuse soov oli tagada võimalikult ulatusliku mõjuga abi, mis arvestaks ka teiste kriisimeetmete tingimustega neid dubleerimata, et maksumaksja raha oleks võimalikult otstarbekalt kasutatud,“ ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.

Turismisektori toetamise 25 miljoni euroga ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamise 10 miljoni euroga, sealhulgas toetuste määrused ja tingimused, otsustas valitsus. Nii turismi kui ka väikeettevõtjate kriisitoetus on tagastamatu abi, taotlemiseks ühekordselt ning nende peamiseks tingimuseks on ettevõtte raskuste selgelt tuvastatav seos kriisiga. Taotlemisel tuleb kirjeldada, kuidas on viirus avaldanud mõju ettevõtte majandustegevusele. Avaldused vaadatakse läbi taotluste esitamise järjekorras, mis tähendab, et vastuvõtt lõpetatakse, kui toetuse eelarve on ammendunud.

Turismitoetuse suurus sõltub makstud tööjõumaksudest, käibe suurusest ja langusest kriisiajal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning ulatub sõltuvalt turismiettevõtte tegevusalast 2000 eurost 60 000 euroni. Väikeettevõtete toetuse suurus on 3000 ja 5000 eurot ettevõtja kohta sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest ning käibekaotusest kriisi ajal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Toetuse taotluse esitamisel ei tohi olla ettevõttel 12.03.2020 seisuga ajatamata maksuvõlga. Kiirkorras maksuvõlgade ajatamiseks tuleb esitada e-MTA keskkonnas ajatamise taotlus ning selleks, et taotlus kiiremas korras läbi vaadataks, tuleb endast märku anda ajatamine@emta.ee meiliaadressile. Samuti peavad taotleval ettevõttel olema esitatud deklaratsioonid ja majandusaasta aruanded perioodi kohta, mille esitamise ajaline kohustus on saabunud.

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega, mis tõi endaga kaasa paljude ettevõtete raskustesse sattumise on majanduses oluliselt suurenenud ka võimalike pettuste ja korruptsiooni oht. Sellest tulenevalt rakendab EAS kriisimeetmete puhul erinevaid täiendavaid kontrollimehhanisme, et rikkumisi tuvastada. Mitmetes töölõikudes on kasutusel automaatkontrollid, mis aitavad suurte andmemahtude analüüsimisel ning ohumärkide tuvastamisel. Kõik mitte sihipäraselt kasutatud toetused nõutakse tagasi.

Lisaks valitsuse kriisitoetustele pakub ettevõtjatele tuge EASi tootearendustoetus ning turismi ärimudelite arendamise toetus, mille tingimused muutuvad lähiajal paindlikumaks.

Toetuste täpsed tingimused leiab EASi kodulehelt: www.eas.ee/covid-19-toetused/

X