Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Oma tegevusega aitame kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Selleks toetame ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut. Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

 

Missioon:

Ehitame eduka Eesti.

 

EASi eesmärgid aastatel 2019-2023

  2023 eesmärk
Kõrge lisandväärtusega eksportijate arv lõppaastal 600 ettevõtet
EASi klientide loodud lisandväärtus lõppaastal 2,1 miljardit eurot
Rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide arv lõppaastal 20 kaubamärki
EASi abil Eestisse toodavad välisinvesteeringud ja loodavad töökohad 2019-2023 kumulatiivselt 1,5 miljardit eurot ja 5000 uut töökohta
EASi abil Eestisse toodavate välisinvesteeringute lisandväärtus töötaja kohta lõppaastal 75 000 eurot
Turismiteenuste ekspordimüügitulu lõppaastal 2,6 miljardit eurot
EASi teenindatud turismiettevõtete loodud lisandväärtus lõppaastal 138 miljonit eurot
Aasia turistide ööbimiste arv lõppaastal 540 000 ööbimist
Rahvusvaheliste konverentside arv lõppaastal 100 konverentsi

*Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2017. aastal 29. kohal.

 

Pikemaajalisem mõõdetav eesmärk:

Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. aastaks kahekümne parima riigi hulka*.

Eesti liitumise järel Euroopa Liiduga sai EAS üheks Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksuseks Eestis. ELi rahastamisperioodil 2007-2013 on kokku rohkem kui 3,4 miljardit eurosest (53 miljardi kroonisest) struktuuriabist Eestile EAS-i rakendada 784 miljonit eurot (12 miljardit krooni). ELi uuel, 2014-2020, rahastamisperioodil on struktuurifondide eelarve 3,5 miljardit eurot, millest EASi rakendada on 588,1 miljonit eurot.

Organisatsioon

 • Töötajaid kokku 266.
  2019. aasta eelarve maht on 81,3 miljonit eurot.
 • Võrgustik igas Eesti maakonnas: regionaalne esindus Tartus ja Pärnus, lisaks lähedased koostööpartnerid maakondlikud arenduskeskused ja turismiinfokeskused.
 • Välisesindused Helsingis, Stockholmis, Oslos, Kopenhaagenis, Hamburgis, Amsterdamis, Londonis, Pariisis, Kiievis, Astanas, New Delhis, Dubais, Pekingis, Tokios, Singapuris ja Silicon Valleys.

Väärtustame

TARGALT TEGUTSEV

TEAME MIDA, MIKS JA KUIDAS TEHA!
Märksõnad: vastutus, kvaliteet, korrektsus, kompetentsus, usaldusväärsus, läbimõeldud tegutsemine, keeruline lihtsamaks.

UUENDUSI LOOV

SOOSIME JA PAKUME VÄLJA UUSI ALGATUSI!
Märksõnad: loovus, innovaatilisus, kreatiivsus, initsiatiivikus, eestvedamine, uued mõtted ja tegevused.

TULEMUSTELE SUUNATUD

LOOME OMA TÖÖGA KLIENDILE VÄÄRTUST!
Märksõnad: teadlik, väärtust kasvatav, eesmärgipärane.

KOOSTÖÖS SINUGA

KOOS LOOME SÜNERGIAT!
Märksõnad: usaldusväärsus, meeskonnatöö, lahendustele orienteeritus, kliendikesksus.

 

Strateegia

EAS toimib kahe peamise riikliku strateegia ja kahe arengukava raames:

Vaata riiklike prioriteetide ja strateegiate kohta lisa siit.

Loe lisaks

 

Juhtimine

EASi juhivad ettevõtjatest ja ametnikest koosnev nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.

Lisaks teavitavad EASi töövaldkondade vajadustest ja ootustest nende valdkondade parimatest ekspertidest koosnevad nõukojad, kellele EAS omakorda annab teada oma plaanidest ja võimalustest.

Juhatus:

 • Alo Ivask, juhatuse esimees
 • Sigrid Harjo, juhatuse liige

 

Nõukogu esimees:

 • Erki Mölder, Unimed Kliinikud OÜ juhatuse esimees

Nõukogu aseesimees:

 • Viljar Lubi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

Nõukogu liikmed:

 • Anto Liivat, Estonian Business Schooli juhtimise õppetooli lektor, täienduskoolitusettevõtte Intelligentne Grupp partner, SDE liige
 • Kaia Sarnet, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
 • Kristel Voltenberg, ChampChamber juhatuse liige
 • Kersti Männik, EPICENTER/Kinnisvara Küla OÜ juhatuse liige,
  Eesti Kinnisvarafirmade Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja ICC Eesti MTÜ liige

X