Digidiagnostika enesehindamisküsimustik

Enesehindamisküsimustik aitab struktureeritult läbi mõelda oma ettevõtte toimimise.

Küsimustik on hea abimaterjal digidiagnostika ettevalmistuseks. Vaata ka digidiagnostika head tava.

Küsimustiku haldab EAS. Kõik esitatud vastused on konfidentsiaalsed ning neid jagatakse automaatteavitusega ainult vastanule. EAS kogub statistikat küsimustikule vastamise kohta (vastajate arv, vastamise aeg, jne). EAS ei töötle küsimustiku sisulisi vastuseid.

 

 

Lae kõik küsimused alla failina.

X