COVID-19 mõjude leevendamise toetused

Kaubandus- ja teenindusettevõtjatele suunatud COVID-19 rendimaksete toetus

Eesti riik on eraldanud 4 miljonit eurot kaubandus- ja teenindusettevõtjatele, kes on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust.
Taotlusi saab esitada 02.06 kell 9.00 kuni 15.06. kell 16.00.

Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine kaubandus- või teenindusettevõtjatele COVID-19 levikust põhjustatud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks, et tagada nende taaskäivitamine ja tegevuse jätkumine eriolukorra lõppemise järel.

 

COVID-19 mõjude leevendamise toetused ettevõtetele 

Väikeettevõtjate toetusmeede oli avatud taotlemiseks alates 11.05.2020 kell 9.00 kuni 01.06.2020 kell 16.00. 

Eesti riik on eraldanud 10 miljonit eurot toetuseks mikro- ja väikeettevõtetele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust. 

Toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks, mis aitaks mikro- ja väikeettevõtjatel tagada oma jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel ka pärast COVID-19 pandeemia lõppemist. 

Toetuse suurus on 3000 ja 5000 eurot ettevõtja kohta sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest ning käibekaotusest kriisiajal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 

Kriisitoetuse taotlemine kriisipuhangust lukustatud saarte ja Ida-Virumaa ettevõtetele toimub eraldi, kuid tingimused kõigile ettevõtetele on samad. 

Lisaks pakume ettevõtetele tootearenduse toetust, mille abil soovime julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena arendada välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused, et kasvatada ettevõtte konkurentsivõimet. Toetuse suurus ettevõtja kohta on 20 000-500 000 eurot. 

 

 

Turismisektorile suunatud COVID-19 kahjude vähendamise toetused

Turismisektori toetusmeetmed on avatud taotlemiseks alates 11.05.2020. Taotluse saab esitada EASi e-keskkonnas

Eesti riik on eraldanud turismisektori toetamiseks 25 miljonit eurot, mis on suunatud turismiettevõtjatele (majutus-, toitlustus– ja reisiettevõtjatele ning turismiatraktsioonidele) ning turismiteenuste pakkujatele.

Toetuse suurus ettevõtja kohta jääb vahemikku 2000-60 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest, käibekaotusest ja riigile tasutud tööjõumaksudest. Eesmärk on toetada raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjaid kriisiga toimetulekuks, kriisi üleelamiseks ning kriisist kiiremaks väljumiseks niipea kui nõudlus hakkab taastuma. 

Kriisitoetuse taotlemine kriisipuhangust lukustatud saarte turismiettevõtetele toimub eraldi, kuid tingimused on kõigile ettevõtetele samad. 

NB! Kui ettevõte kuulub rohkem kui ühe eelnimetatud sihtrühma hulka, tuleb ettevõttel endal valida, milline abi ettevõtet kõige paremini aitab, kuna abi on ettevõtte kohta ühekordne. 

Kriisitoetusele lisaks on turismiettevõtetel võimalik kasutada ettevõtte tegevuste ümberkorraldamiseks, teenuste või toodete arendamiseks ja turule toomiseks või eriolukorra järgse ärimudeli muudatuse ettevalmistamiseks turismiettevõtete ärimudelite rakendamise väikeprojektide toetust. Toetuse summa ettevõtte kohta on 5 000-20 000 eurot.

COVID-19 mõjude leevendamise toetused

X
X