AÜE ärikultuur

Araabia Ühendemiraatide rahvastik on erakordselt kirju. Piirkonna esiletõus olulise tööstus- ja kaubanduskeskusena on kaasa toonud massilise sisserände.  Kohalikud emiraatide kodanikud ehk emiraatid moodustavad vaid 11,5% elanikkonnast, kuid on väga mõjukad – nende hallata on olulisemad riigiametid ning kohaliku ettevõtte asutamisel peab neile kuuluma 51-protsendiline enamusosalus. Selle nõude vältimiseks ja ettevõtte 100% osaluse säilitamiseks on võimalik ettevõte registreerida vabakaubanduspiirkonnas.

Kõige rohkem AÜE elanikke on pärit Indiast (27,5%), Pakistanist (12,7%) ja Bangladeshist (7,4%). Märkimisväärselt suur on ka eurooplaste kogukond. On selge, et iga rahvusgrupp on riiki kaasa toonud oma keele ja kultuuri, kuid siiki kohanetakse kohalike kommete ja tavadega. Siinkohal vaatamegi emiraatide kombeid, tavasid ja ärikultuuri.

 • Religioon

  Religioonil on ühiskonnas ja inimeste igapäevaelus suur roll. Islam on nii AÜE ametlik religioon kui ka riigis elavate inimeste peamine usk. AÜE valitsus on teiste religioonide suhtes üks Lähis-Ida liberaalsemaid, kuid pikaajaliselt riigis viibiv isik peab olema valmis elama koos islamiga. Näiteks on teiste religioonide esindajatel seadusega keelatud oma usku avalikult jutlustada ning pikaajaliselt riigis viibivate isikute lapsed peavad olema valmis koolis omandama moslemi hariduse.

  Moslemid usuvad, et elu keskne eesmärk on alluda jumalale ja elada koraani järgi. Väidetavalt ilmus koraan ajavahemikul 610–632 prohvet Muhamedile peaingel Gabrieli kaudu. Esialgsed ilmutused leidsid aset ramadaani kuu vältel Mekas ning jätkusid siis, kui Muhamed liikus Mediinasse.

  Islamis esineb kaks peamist suunda: sunniidid ja šiiidid. Valitsus koosneb sunniitidest ja selle liikmetena tunnistatakse üksnes sunniidist imaame (sunniitlikus islamis palvuse juht, kes sarnaneb preestrile).

  Moslemi elu keskmes on islami viis sammast Need on järgmised:

  • Usutunnistus (Shahādah): see on moslemite usutunnistus või selle suuline vanne, mille kohaselt „ei ole teist jumalat peale Allahi ja Muhamed on tema prohvet.“
  • Palvus (Şalāh): moslem palvetab viis korda päevas: päikesetõusu ajal, keskpäeval, pärastlõunal, päikeseloojangul ja enne südaööd. Palvetamisel ollakse suunaga Meka poole. Selle peamine eesmärk on Allahiga väga isiklike suhete arendamine ja säilitamine.
  • Annetamine (Zakāh): tegemist on rituaaliga, mille käigus antakse kindel summa oma sissetulekust abivajajatele.
  • Paast (Şawm): ramadaani kuu ajal ei tohi moslem päikesetõusust päikeseloojanguni midagi suhu pista. See kehtib ka närimiskummi närimise ja suitsetamise kohta. Paast lõpetatakse õhtusöögiga, mida teatakse ka kui iftar, ning tavaliselt süüakse datleid.
  • Palverännak (Hajj): kõik praktiseerivad moslemid peavad vähemalt kord elus võtma ette palverännaku Mekasse, kui rahaline seis seda võimaldab.

  Päev on ära jaotatud viie palveaja vahel: päikesetõusu ajal, keskpäeval, pärastlõunal, päikeseloojangul ja enne südaööd. Palvele hüüab muezzin mošee minaretist. Palveaegadel katkestavad inimesed on tegevuse, suunavad näo Meka poole ja palvetavad. Palveajad varieeruvad iga päev mõnest sekundist mõne minutini, vastavalt päikesele.

  Emiraatlaste töönädal kestab pühapäevast neljapäevani, sest reede on moslemite püha päev. Ramadaani kuu ajal ei tohi moslem päikesetõusust päikeseloojanguni midagi suhu pista, seega peaks ka külastaja hoiduma ramadaani ajal tänaval millegi söödava või joodava tarbimisest.

  Ehkki need, kes ei ole moslemid, on tihti teretulnud külastama mošeesid mujal maailmas, ei lubata neil AÜE mošeedesse siseneda.

  Kaks peamist riigipüha, ‘Īd al-Aḑḩā ja ʻĪd al-Fiṭr, on suured moslemite pidustused, mille käigus tähistatakse prohvet Aabrahami valmisolekut alluda jumalale. Aabraham ohverdas selleks ramadaani lõppedes oma poja.

   

 • Perekond, sõprus ja usaldus

  Emiraatlastega suheldes on oluline meeles pidada, et perekond on araabia kultuuri peamine sotsiaalne üksus ja seepärast omistatakse sellele suurt tähtsust. Emiraatlased on väga teadlikud oma perekondlikest sidemetest ja juurtest, mida võib näha ka nende nime andmise tavadest, mille kohaselt antakse vanema või vanavanema nimi edasi vastsündinule.

  Samuti peetakse emiraatlaste hulgas väga oluliseks sõprust ja austust ning sõprussidemeid. Kui need on kord loodud, püsivad suhted tugevad ja kestavad kogu elu. Seepärast suhtutakse onupojapoliitikasse pigem hästi.

  Kuna perekonnal ja sõprusel on araabia ja emiraatlaste kultuuris niivõrd suur tähtsus, on loomulik, et äripartneriks on sageli pereliige või lähedane sõber. Seetõttu on välja kujunenud suhete loomisperiood, mis on enamikule läänest pärit äriinimestele harjumatu. Esmalt ei pruugi kohtumised üldse äriasju hõlmata. Kui aga suhe on loodud, muutub ärisuhe mõlemale poolele väga tihedaks ja edukaks.

 • Suhtlemine ja ärikohtumise etikett

  Väljend, mida väliskülaline AÜE-s väga sageli kuuleb on „ʾIn shāʾ Allāh“. Tegemist on araabiakeelse väljendiga, mis tähendab tõlkes „kui jumal soovib“, ja see võtab emiraatlaste suhtumise aega suurepäraselt kokku. Väljendil on äärmiselt pingevaba alltoon, mille kohaselt peaks „laskma asjadel lihtsalt juhtuda“. Näiteks kui küsite kolleegi käest, millal ta aruande või memo esitab, võib ta rahulikult vastata: „Homme, ʾIn shāʾ Allāh.“ See ei tähenda, et inimene ei püüaks tähtajast kinni pidada, vaid lihtsalt seda, et tema kultuur tervikuna tunnistab pingevaba lähenemist ajale ja ajakorraldusele.

  Üldjuhul on emiraatlased lääne inimestega harjunud ja seetõttu on neile tuttavad ka lääne suhtlemistavad. Kohtudes aga konservatiivsemate emiraatlastega, on oluline suhtuda asja ettevaatlikkusega. Kui kohtuvad kaks samast soost isikut, on tavapärane põgus käepigistus ja kas siis ingliskeelne „Hello“ või araabiakeelne „As-salāmu ʿalaykum“. Emiraatlastest mehed ja naised, kes on omavahel hästi tuttavad, tervitavad üksteist sageli väikese suudlusega põsele, ent välismaalasi põgusa käepigistusega. Lahkumisel kehtivad üldjuhul samad reeglid.

  Vastassoost emiraatlasega kohtudes tuleb oodata, et ta esimesena käe ulataks, sest moslemite traditsioonid ei luba sugude vahel alati füüsilist kontakti.

  Esialgsed telefonikõned tuleb planeerida nii, et need ei satuks palveaegadele, mis toimuvad viis korda päevas. Palveaegade vaatamiseks oma ajavööndis tasub külastada veebisaiti http://www.islamicfinder.org/world.php. Emiraatlasega telefonis rääkides on oluline olla küll otsekohene, ent samas ka viisakas ja ametlik. Tutvustage ennast ja mainige kindlasti, kust olete saanud oma vestluspartneri nime ja numbri. Kui olete selle inimesega varem rääkinud, peetakse viisakaks enne äriasjade juurde asumist pisut lobiseda. Kohtumiste kavandamisel veenduge, et need toimuksid emiraatlaste töönädala jooksul ehk laupäevast neljapäevani. Kõne lõppedes tänage kindlasti oma vestluspartnerit nende aja eest ja avaldage lootust, et vestlete temaga varsti jälle.

  Teie esimene külastus emiraatlase kontorisse võib esmapilgul tunduda pisut kummaline, sest need on tavaliselt väga avatud ja ümberringi toimub pidev sagin. Araabia traditsioonide kohaselt on kontor loodud avatud põhimõttel, mis tähendab, et teie vestlust võivad segada inimesed, kes soovivad saada juhtnööre või helistavad teie vestluspartnerile lihtsalt viisakuskõne pidamiseks. Kui asute vestluses kohe ärialaste küsimuste juurde, siis peetakse seda ebaviisakaks, seega alustage enne läbirääkimisi viisaka vestlusega. Pidage meeles, et läbirääkimiste edenedes muutuvad kohtumised olemuselt konfidentsiaalsemaks, ent selle ajani toimuvad arutelud väga avatud keskkonnas.

  Suuremat isiklikku ruumi vajavad inimesed võivad araablastega kohtudes sattuda ebamugavasse olukorda. Kui alustate araablasega vestlust, võite märgata, et nad on tunginud alasse, mida peate oma isiklikuks ruumiks. Vältige tagasi astumist, sest seda võidakse tajuda ebaviisakusena. Emiraatlased võivad vestluse ajal puudutada ka teie kätt, käsivart või selga, seega on oluline jääda rahulikuks, sest vastasel korral võidakse tagasitõmbumist pidada solvanguks. Vältige liiga energiliste või agressiivsete žestide kasutamisest, nagu sõrmega osutamine, seljale patsutamine või viipamine, sest seda peetakse ebaviisakaks. Emiraatlased hindavad leebet, tagasihoidlikku keelt ja olekut, seega tasub vältida ka valju, ebaviisakat ja ebasündsat keelt. Emiraatlasega kohtumisel istudes tasub vältida jalgade ristamist. Araabia riigist pärit inimesel on äärmiselt solvav näha teie jalatsi talda ning sellist olukorrast tuleb iga hinna eest vältida. Seda tõlgendatakse ka kui „oled tühisem kui pori“. Vasaku käe kasutamist käepigistusel, millegi ulatamisel või vastu võtmisel peetakse väga solvavaks, sest vasakut kätt kasutavad emiraatlased (ja moslemid üldiselt) pärast tualetis käimist enda puhastamiseks. Paremat kätt kasutatakse vooruslike ja puhaste tegevuste jaoks, nagu söömine, heategevuseks annetamine, käepigistus, kingituste andmine jne.

  Ideaalis peaksite istuma oma võõrustaja paremal küljel, kuid pakkuma oma kohta teisele külalisele, kui ta saabub pärast teid. Mehe abikaasa kohta küsimist peetakse ebaviisakaks, seega tasub seda vältida. Araabia traditsioon on pakkuda külalistele kohvi või teed ja sellest on ebaviisakas keelduda. Seega tasub juua vähemalt üks tass, kuid mitte rohkem kui kolm.

  Näidake, et teile piisab sellest, loksutades tassi õrnalt edasi-tagasi või kattes tassi oma (parema!) käega.

  Kindlasti tuleb hoolitseda selle eest, et kõik dokumendid ja esitlusmaterjalid oleksid kõrgeimal tasemel. Kasutage kvaliteetset paberit ja professionaalset köitmist. On äärmiselt oluline, et kõik dokumendid oleksid tõlgitud korrektsesse araabia keelde, ent vältige araabia ja inglise keele kasutamist samal lehel. Pange tähele, et AÜE haldustoimingutes ei aktsepteerita ametlikke dokumente inglise keeles. Lisaks sellele algab valdav enamik dokumente araabiakeelse väljendiga, mis eesti keelde tõlgituna tähendab „halastava ja kaastundliku jumala nimel“. Esitluse ajal hoiduge sellest, et ütlete oma võõrustajale, mida ta vajab edu saavutamiseks. Võtke alati võõrustaja soove arvesse ja lisage need oma esitlusse.

  Araabia kultuuris on väga olulisel kohal ka staatus, seepärast pöörduge inimeste poole õigeid tiitleid kasutades. Näiteks kui suhtlete riigiametnikuga, kõnetage teda tiitliga „Ekstsellents“ või „Tema Ekstsellents“. Kuna AÜE kuninglike perekondade liikmetel on sageli kõrged positsioonid ettevõtluses ja valitsuses, tuleb teil neid võib-olla kõnetada tiitliga „Tema Kõrgeausus“ või „Tema Kuninglik Kõrgeausus“. Kõige parem on see enne kohtumist või telefonikõnet üle kontrollida. Kui kohtute mõne inimesega, kes kannab tiitlit „šeik“, püüdke see inglise keeles hääldada kui „shake“ [ ʃeɪk ], mitte „sheek“ [ ʃeek ]. Lisaks sisenevad araablased ruumi ja väljuvad ruumist vastavalt oma seisusele, seega pöörake sellele eriti tähelepanu. Araablane võib käituda ka nii, et jääte tema paremale käele ja väljute ruumist esimesena. Küll aga peetakse siis viisakaks põgusalt öelda, et ta läheks ise esimesena, ent siis võtta tema lahke pakkumine vastu.

 • Kingitused

  Üldjuhul ei ole kingituste tegemine AÜE-s normiks. Ärialastes suhetes vältige kingituste andmist enne, kui tehing on sõlmitud ja leping allkirjastatud, kuna seda võidakse pidada altkäemaksu katseks ja seega äärmiselt solvavaks. Lisaks ei tohi vallaline mees kunagi naisele kingitust teha. Kui teid kutsutakse emiraatlase koju, võtke tänuavaldusena kaasa midagi väikest. Lilled ei ole eriti asjakohane, kui külla läheb mees, kuigi naine võib neid oma naissoost võõrustajale kinkida. Ärge kunagi kinkige alkoholi, välja arvatud siis, kui teate kindlasti, et see on aktsepteeritud. Üldjuhul kingitusi saamisel ei avata. Kui olete naine, kes soovib teha kingitust naisele, on suurepärased kingitused kas alkoholivabad kommid või lilled. Mehel on kena kirjutusvahendi kinkimine teisele mehele igati asjakohane.

 • Ärilõunad ja -õhtusöögid

  Kuna külalislahkus on araabia kultuuris väga olulisel kohal, võidakse teid kutsuda külla selle ärimehe või -naise juurde, kellega te koos töötate. Mehed ja naised tavaliselt omavahel ei suhtle, seega võite eeldada, et vestlused toimuvad soopõhiselt eraldi. Söömisel proovige kindlasti natuke kõike.

  Kui emiraatlased soovivad pakkuda meelelahutust väliskülalisele, keda nad hästi ei tunne, kohtuvad  nad peamiselt restoranides ja rahvusvahelistes hotellides, kus on tavaliselt ka luba serveerida alkoholi. Alkoholi tarbimine väljaspool selleks ettenähtud alasid on keelatud ja sellega kaasnevad karmid karistused. Avalikus kohas joobes olemine on samuti seadusega karistatav. Võimalik on osta ka kodus alkoholi tarbimise lube.

  Kui sööte väljas, on kombeks, et kutse esitanud isik tasub kogu söögi eest. Kindlasti tuleb teil mingil hetkel seda ise vastutasuks teha. Kui teate, et kohtute konservatiivsete emiraatidega, riietuge alati tagasihoidlikult ja formaalselt. Pidage meeles, et süüa tuleb alati PAREMA käega! Nagu ka eelnevalt mainitud, on vasak käsi mõeldud tualettruumis käimiseks.

  Kui teid kutsutakse emiraatlase koju, riietuge tagasihoidlikult ja käituge formaalselt. Võimalik, et peate võõrustaja majja sisenedes oma jalanõud ära võtma. Püüdke jõuda kohale õigeaegselt. Kõigepealt tasub austust üles näidata oma võõrustaja ja tema sõprade ja pere vastu, tervitades esimesena kohalviibivaid vanemaid inimesi. Enne söögi serveerimist võetakse pikalt aega suhtlemiseks.

   Tabuteemad: islamis kahtlemine, ateism, kohalike naiste kohta pärimine, valitsevate perekondade kritiseerimine, üldised viited terrorismile, kõik Iisraeli ja Palestiinaga seotud küsimused

  Head vestlusteemad: islami tundmaõppimine, islami kuldajastu, toit, perekonna üldine väärtustamine, tehnoloogia, uusimad tarbekaubad, mood, kõik positiivsed kogemused Lähis-Idas

  Elektroonilised sigaretid praegu AÜE-s keelatud. 

 • Riietumine ja visiitkaardid

  AÜE-s ollakse lääne riietumisstiilidega vägagi harjunud, kuid on oluline, et külaline jääks äriasjades ikkagi konservatiivsema ja tagasihoidlikuma riietuse juurde. Riigis valitsev suur kuumus võib muuta sünteetiliste materjalide kandmise äärmiselt ebamugavaks, seetõttu on kõige parem otsustada looduslikest kangastest valmistatud riiete kasuks. Mehed peavad kohtumistel või tööülesannete täitmisel kandma alati korralikku ülikonda, võimalikult vähe ehteid ja varjama oma tätoveeringud või augustatud kohad. Tänaval ei tohi mehed kanda varrukateta särke, lühikesi pükse ega sandaale. Naised peavad ärikeskkonnas olles olema kaetud alates rangluust allapoole. Peasall võib olla vajalik, ent mitte alati, sõltuvalt sellest, kui konservatiivse emiraatlasega toimub kohtumine. Kuna äritegevus on AÜE-s väga globaalse olemusega, on paljud ärimehed ja -naised harjunud nägema lääne naisi ilma peakatteta. Kuid käituge selles suhtes vastavalt olukorrale. Tänaval peaksid naised vältima paljastavate riiete kandmist. Kui teil siiski on midagi paljastavad seljas, pööravad mehed teile väga palju tähelepanu ja võivad teisse suhtuda halvakspanuga. Usulistesse hoonetesse sisenedes katke oma käsivarred ja jalad (see kehtib nii meeste kui ka naiste kohta). Araabia mehed kannavad valget puuvillast rüüd, mida nimetatakse thaubiks, ja peakatet, mida nimetatakse gutraks.

  Visiitkaartide vahetamine oluline formaalsus, seega veenduge, et visiitkaardid oleks trükitud kvaliteetsele paberile, mille üks pool on ingliskeelne ja teine pool araabiakeelne. Andke see PAREMA käega üle nii, et araabiakeelne tekst jääb ülespoole. Samamoodi võtke kaart vastu parema käega.

   

 • Äriläbirääkimised

  Kindlasti peate olema valmis läbirääkimisteks, sest emiraatlased on kogenud kauplejad. Araabia kultuuris peetakse kauplemist loomulikuks ja normaalseks. Läbirääkimiste ajal tuleb näidata üles enesekindlust, ent jääda viisakaks. Samuti olge oma hinna pakkumises paindlik, ent mitte liiga paindlik. Alustamine väga suurest summast ja nõustumine siis palju väiksema summaga võib solvata inimest, kellega kauplete. Samuti võib see õõnestada teievahelist usaldust, seega esitage hinnavahemik, mis ei ole ülemäära suur. Emiraatlane ise teeb ostes väga madala ja müües väga kõrge hinnapakkumise.

  Äritegevus on hierarhiline ja otsuseid langetab kõrgeima tasandi isik. See asjaolu võib mõnikord otsuste langetamist aeglustada. Ärge proovige seda protsessi kiirendada, sest see töötab teie kasuks. Samuti pidage meeles, et otsused tühistatakse kergesti. Üldiselt on AÜE ühiskond üsna bürokraatlik ja enamiku otsuste vastuvõtmiseks on vaja märkimisväärselt palju aega. Pange tähele, et enne millegi saavutamist tuleb AÜE-d külastada sageli mitu korda.

  Läbirääkimiste ajal korrake oma põhipunkte, sest need kinnitused loovad usaldusväärse õhkkonna. Ärge siiski kasutage surve avaldamise taktikat. Mõnikord tuleb teil ka jõuda kompromissini, kui kaalul on kellegi väärikus. Äriläbiräägimistel võidakse hoiduda halbade uudiste edastamisest ja anda katteta lubadusi, mis võivad tähendada üksnes „võib-olla“.

 • Naised ettevõtluses

  Naise rolliks peetakse AÜE ühiskonnas endiselt peamiselt kodu ja perekonna huvides tegutsemist. Viimastel aastatel on naiste olukord märkimisväärselt paranenud ja AÜE põhiseadus nõuab võrdsust meeste ja naiste vahel kõikides küsimustes, nii avalikus kui eraelus. Võrreldes piirkonna teiste riikidega on AÜE naiste tööhõive tase kõrgeim ning  AÜE kõrghariduses on praegu naisi kaks korda rohkem kui mehi.

X