Välisturu valik

Edukas turundus välisturul sõltub sealsete tarbijate ja ettevõtlusvõimaluste tundmisest. Lisaks tavalistele turu-uuringutele peab tutvuma olukorraga ka koha peal, uurima kohalikke turu-uuringuid, rahvusvahelisi uuringuid ning otsima sobivad töötajad oma firma esindajateks välisriigis.

Sobiva välisturu valik

Väikeettevõte peaks sobiva välisturu valikuks tegema koostööd näiteks Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga [koda.ee], Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega, Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooniga [evea.ee] või mõne välisriigi esindustega Eestis.

Sobivaks välisturuks ei pruugi olla kõige lähem turg. Kui ettevõttel on mõni unikaalne toode, siis võib hoopiski lähtuda põhimõttest otsida turgu sealt, kus inimestel või ettevõtetel seda toodet kõige rohkem vaja võiks olla.

Välisturule minekut aitab ette valmistada ka see, kui tutvuda eri riikide elatustaseme, konkurentide müügiga välisturgudel ning sealsete tarbijate tarbimisharjumustega. Üldiste andmete otsimiseks tasub vaadata selliseid allikaid nagu CIA World Factbook [cia.gov] või eri maade valitsuste poolt toetatavate turu-uuringute organisatsioonide kodulehekülgi (nt USA valitsuse poolt toetatav export.gov). Väärtuslikud informatsiooniallikad on ka Eesti Vabariigi välisesindused [vm.ee] või EAS ekspordinõunikud.

Euroopa turule sisenemist kavandades tasub uurida võimalusi, mida pakuvad Euroopa Liidu liikmesriikide riigihanked [eesti.ee] ning teenuste vaba liikumine [eesti.ee].

Kas ettevõtte tooted on välisturul oodatud

Kui sobiv välisriik on valitud, tuleb kontrollida, kas sealsel turul on vajadus, mida teie toode saab rahuldada. Selleks tasub mõelda vastused ja lahendused järgmistele küsimustele:

  1. Kuidas on teie pakutava toote kvaliteet kooskõlas välisriigi turul pakutavate toodete kvaliteediga?
  2. Kas teie hinnad on konkurentsivõimelised? Kas välisriigi turu jaoks tuleb hinnakujunduses arvestada ka lisakulutustega, mis tekivad teisele turule müümisel?
  3. Kuidas saab välisturul kliente segmenteerida?
  4. Kas valitud välisturul on ka mingeid poliitilisi ja majanduslikke riske?
  5. Kas on tollimakse, kitsendusi või tariife, mida hinna kujundamisel arvestada?
  6. Kas yeie toode, selle pakend ja reklaamid vajavad välisturule minekuks muudatusi? Kas need sobivad kokku kohaliku kultuuriga? Kas toote nimi on konkreetse riigi keeles sobilik ja lööv?

Välisriiki sisenemise meelespea

Välisturule sisenemine on tõenäoliselt edukam, kui ettevõte:

  • ei ürita siseneda mitmesse riiki korraga, vaid valib esialgu ühe sihtturu ning ammutab sealt kogemusi tegutsemiseks;
  • palkab vähemalt ühe inimese, kes on hästi kursis sellega, mis antud välisturul toimub, ning soovitatavalt räägib ka selle riigi keelt;
  • otsib lisainfot, teeb turundusuuringuid.

Seega tuleb välisriiki sisenemiseks planeerida piisavalt nii inimesi kui ka raha, et juba esimene katse oleks edukas. Tasub mõelda võimalusele püüda siseneda välisriiki koos mõne teise kodumaise ettevõttega. Sel juhul on riskid väiksemad ja võimalusi rohkem.

X