Välisriigis ettevõtlusega alustamine

Välisriigis ettevõtlusega alustamine sarnaneb oma olemuselt ettevõtlusega alustamisele kodumaal − vaja on korralikku äriideed ja äriplaani. Kuna aga ettevõtlusriskid on välisturul suuremad, peab eelanalüüs olema mitu korda põhjalikum.

Välisriigis ettevõtlusega alustamise äriplaan peab sisaldama samu elemente, mis peavad olema ka korralikus siseturule suunatud äriplaanis.

Kontrollküsimused enne välisriigis alustamist

Veendumaks, et tegu on teile jõukohase ja tasuva ettevõtmisega, on kasulik vastata kõikidele järgmistele küsimustele:

 • Kas teil on piisavalt pühendumist ja soovi minna välisturule?
 • Kas ettevõttel on välisturule minekuks piisavalt ressursse – inimesi, aega, raha?
 • Kas suudate ise valmis kirjutada äriplaani välisturule minekuks? Selle kirjutamiseks tuleb koguda välisturult andmeid, neid analüüsida ja teha järeldusi. Kas teil on selleks aega ja tahtmist? Kas ettevõttes leidub selleks pühendunud inimest?
 • Kas mõistate selle välisturu kultuuri ja inimesi, kes seal elavad? Kust leiate inimesi, kes seda mõistavad?
 • Millised on välisturu inimeste, teie tulevaste tarbijate vajadused? Kuidas need erinevad teie koduturu inimeste vajadustest?
 • Kas teil on tootmisvõimsusi, et rahuldada välisturu jaoks lisandunud tootmisvajadusi?
 • Kas välisturul võib müüa samu tooteid, mida müüte Eestis? Kas seal on mingid teistsugused reeglid, mida peaks teadma? Kuidas nendest reeglitest teada saada?
 • Kui seal tuleb müüa teistsuguseid tooteid, siis kuidas neid toota? Erinev sisu? Erinevad säilivusajad? Erinev pakend? Erinevad sildid? Keelevahetus siltidel? Mitu keelt samal sildil?
 • Kas on piisavalt rahalisi ressursse, et katta esialgseid kulutusi, kuni müüdud tooted tekitavad piisava rahakäibe, et välismaal olevat esindust või ettevõtet ära majandada? Kui pikk on ajaliselt esialgsete kulutuste tegemise aeg? Kui palju see kõik maksma läheb?
 • Kui palju inimesi tuleb lisaks võtta tööle Eestis? Kui palju tuleb tööle võtta sihtriigis?
 • Kust leida vajalikke töötajaid? Kas peate oskama nende keelt? Kas teil on võimalik värvata välisriiki asunud eestimaalasi?
 • Kuidas töötajaid leida? Kas kasutate värbamisfirma abi? Kes viib läbi töövestlused? Kas võtate tööle vaid juhi ja tema võtab ülejäänud või tahate olla juures kõikidel töölevõtuvestlustel?
 • Milline on ruumivajadus? Kui suured ruumid ja kus need asuvad? Milline peab olema ruumide paigutus?
 • Kui tihti kavatsete uuel maal olevasse ettevõttesse teha tööreise? Mida teie pere sellest arvab, kui teid pidevalt kodus pole?
 • Kuidas seate sisse kontrollisüsteemi? Kes kontrollivad ja kui tihti? Allkirjaõigused − kellele ja millistel tingimustel?
 • Palju tuleb teie töötajatele maksta palka? Mis on sihtriigis hea palgatase? Aga preemiad? Motivatsioonisüsteem?
 • Milline on oodatav müügitase? Mis saab siis, kui laovarud on liiga suured ja Eestis on samas laovaru liiga väike? Kui kiire on transport? Kuidas ja kui kiiresti toimub laovarude täiendamine? Tellimustesüsteem kodutehasesse?
 • Kui äri läheb halvasti, siis kuidas toimub äri lõpetamine? Kas on võimalik laovarud, kontoriinventar ja muu tuua tagasi Eestisse?

Tegelikkuses ei ole need ilmselt kõik küsimused, millele tuleks mõelda, nii et püüdke neid ka ise lisada. Kui olete kõikidele välisturule minekut täpsustavatele küsimustele positiivselt vastanud, siis võite ilmselt rahvusvahelise äriga ka alustada.

353

X