Toote- ja teenusedisain

Tootedisaini all peetakse tavaliselt silmas lähenemisviisi, millega tagatakse toote valmistatavus, lihtne monteeritavus, toote elutsüklist johtuvad muud disainiga seotud kaalutlused ning ka toote hooldatavus ja teeninduse lihtsus.

Ettevõtja peab oma toodet valmistades silmas pidama disainiga seotud probleeme. Vastasel korral ei ole tema tooteid võimalik müüa, kuna ostja arvates nõuavad need liialt tehnilist taipu või töös hoidmiseks suuri kulutusi.

Toote tootmiseks sobiv disain

Tootmiseks sobiva disaini eesmärk on minimeerida tööjõu- ja toorainekulusid ning komponentide arvu.

Tootmiseks sobiva disaini korral saab kulude kokkuhoiuks kasutada kolme põhielementi:

  • töötlemisviiside valik
  • tehnoloogilise protsessi etappide vähendamine
  • optimaalne tootmistehnoloogia

Peamiseks küsimuseks tootmiseks sobiva disaini juures jääb alati, kas disainitud toode on kliendile vajalik ja rahuldab tema vajadusi. Toote tootmiseks sobiv disain on allutatud tootmisest lähtuvatele huvidele ning võimalikult odava hinnaga tootmisele.

Monteerimiseks sobiv disain

Põhirõhk asetatakse toote võimalikult odavale ja lihtsale monteeritavusele. Monteerimiseks sobiva disaini juures jälgitakse detailide arvu, paigaldust, kohandatavust, monteerimise lihtsust jms. Monteerimiseks sobiva disaini puhul on plussiks täpne koostejuhend.

Suurimaks miinuseks võib pidada aga seda, et hõlpsa monteeritavuse huvides loobutakse kliendi vajaduste parimast rahuldamisest, sest monteeritavus võib välistada näiteks mugavuse. Rootsi mööblifirma Ikea üks olulisemaid nõudeid oma toodetele on nende kerge monteeritavus. Kui tarbija vajaduseks on osta kergesti kokkupandavat mööblit, siis on Ikea kahtlemata parim valik.

Toote elutsüklist tingitud disain

Tarbimise seisukohalt on vaja silmas pidada toote töökindlust, kontrollitavust, teeninduse lihtsust, keskkonnasõbralikkust, uuendatavust, paigaldusmugavust, ohutust jms. Näiteks pesumasinad tehakse tavaliselt kindla mõõduga, kuna need integreeritakse kindlasse asukohta. Kui pesumasin läheb vahetusse, siis ei soovi ostja tavaliselt vahetada välja kogu vannitoa mööblit või ka ainult kappi, kus pesumasin sees on. See teeks pesumasina lõpphinna mõttetult kalliks. Samuti on vaja juurde pääseda näiteks elektroonika n-ö seljatagusesse – juhtmete vahetamiseks, lisaseadmete paigaldamiseks jne. Järelikult tuleb toode juba niimoodi disainida, et tagada juurdepääs lisaseadmete paigaldamiseks.

Hoolduseks sobiv disain

On tooteid, mis vajavad regulaarset hooldust (nt autod) või mida tuleb vahetevahel hooldada (nt arvuti printer). Seega peab tootja seda vajadust ette nägema, tehes oma toote kergelt avatavaks, detailid hõlpsalt asendatavateks jne, et klient saaks ise toote hooldusega hakkama.

Teenusedisain

Teenused ei ole materiaalsed, kuid võivad sisaldada materiaalseid elemente. Näiteks bussitranspordi teenuse juures  vajab buss hooldust. Reisijad ei taha sellest midagi teada, vaid lihtsalt bussiga sõita. Samamoodi ei huvita toidu tellimisel restorani kliente, kui suured olid omaniku jõupingutused toiduainete või jookide hankimiseks.

Rääkides teenusedisainist [teenusedisain.ee], peab ettevõte eelkõige paika panema selle, kuidas teenust kliendile pakutakse. Selleks koostatakse täpne teenuse protsessi etappide kirjeldus ning määratakse etappide järjekord. Ettevõtjal tuleb mõelda, milliseid seadmeid, tööriistu ja teisi abimaterjale on klienditeenindajal iga etapi edukaks läbimiseks vaja, et rahuldada kliendi vajadusi. Ettevõtja ülesanne on tagada teenindajale teenindusprotsessi alguseks kõik teeninduseks vajalikud abivahendid.

Näiteks kui teenindusprotsess kohvikus näeb ette, et teenindaja süütab laual küünla, siis peab olema kellegi kohustus need küünlad õigeks ajaks kohvikusse muretseda.

X