Teenuse sisseost või omatöötaja

Ettevõte peab keskenduma sellele, mida ta teha oskab, ja tegema seda võimalikult hästi. Kõik, mis ei ole otseselt seotud ettevõtte põhitegevusega, on soovitatav sisse osta. Eriti kehtib see väikeettevõtete puhul.

Kas teha ise või osta teenust sisse?

Levinud on arusaam, et ise teha ja omada on kasulik. Ettevõte peab aga oma kasulikkuse kriteeriumiks kehtestama kuluefektiivsuse – kui sisse ostes on toode või teenus odavam kui ise tehes, siis tuleb sisse osta. Sellest reeglist võib välja jätta mõned strateegilised tegevused, mida ettevõte ei pea vajalikuks siirdada. Näiteks kui mõnda detaili ettevõtte poolt valmistatava seadme jaoks pole kasumlik ise teha, siis tootmise ärisaladuse huvides on sellega siiski mõttekam ise tegeleda.

Kui aga näiteks restoraniomanikul on kartulikoorimise asemel odavam sisse osta kooritud kartuleid, siis tuleb seda teha. Enamik ettevõtteid Eestis ostab sisse koristus- ja valveteenust. Laialdaselt ostavad ettevõtted sisse raamatupidamisteenust ja juristide abi ning isegi juhtimisteenust. Ettevõte peab kontrollima kõikide oma töötajate tegevuse efektiivsust ja otsustama, kas on otstarbekas neid pidada ettevõtte palgal või oleks odavam nende töö sisse osta.

6 reeglit, mida järgida teenuste sisseostul

  1. Kommunikatsioon teenuse pakkujaga – kohe alguses tuleb paika panna reeglid ning tegutsemispõhimõtted omavahel selgeks rääkida. Kui midagi on halvasti, siis tuleb sellest kohe teenuse- pakkujaga rääkida.
  2. Planeeri tegevusi – selleks, et saaks hästi teenust pakkuda, peab teenusepakkuja oma tegevust koos ettevõttega planeerima.
  3. Määra ettevõttepoolne vastutaja – keegi ettevõtte töötajatest peab olema vastutav tulemuste eest. Temal lasub ka esmase kontrolli kohustus.
  4. Jälgi ostetava kvaliteeti – efektiivsus tekib siis, kui teenuse pakkuja oma teenust hästi valdab ja kontrollib. Kui tulemus on halb, siis efektiivsust ei teki, kuna tehtut tuleb pidevalt kontrollida ja üle teha.
  5. Kindlusta kontroll teenuse pakkumise üle – ettevõte peab eraldama piisavalt palju inimesi, kes tegeleksid kontrolliga ja saavutaksid seeläbi kvaliteedi. Kui on liiga palju kontrollijaid, siis hakkab toimuma mikrojuhtimine (teenusepakkuja töö muutub keerulisemaks) ja see pole efektiivne.
  6. Ole kannatlik ja nõudlik – iga tegevuse (ka sisseostu) algus on üldjuhul raske, kuid pannes kohe alguses paika kõik reeglid ja standardid, millele sisseostetav teenus peab vastama, on teenuse kõrge kvaliteet saavutatav. Kui lasta sisseostetava teenuse kvaliteedi tase ettevõtte soovitavast tasemest allapoole, siis on hiljem väga raske ja kallis seda uuesti soovitud tasemele tõsta.
X