Kulude kokkuhoid ühistegevuse kaudu

Ühistegevuse kaudu ühendatakse ühe ettevõtte tugevused ja ainulaadsed oskused teiste ettevõtete (partnerite) väljakujunenud oskustega. Üheskoos ollakse tugevam ja mõjuvõimsam, saavutatakse kulude kokkuhoid ja jagatakse riske.

Ühistegevuse olulisus  kasvab eriti siis, kui majanduses on rasked ajad ning ettevõtted peavad leidma võimalusi konkurentsis püsimiseks. Põhimõte seisneb selles, et ettevõtjad tegutsevad küll oma individuaalsete eesmärkide nimel, aga koostöös teistega ehk siis fookuses on kõigi ühised eesmärgid.

Ühistegevuse kasud:

 • sünergiaefekt kogemuste ja teadmiste ühisel rakendamisel
 • uute partnerite leidmine ja kaasamine suuremahuliste allhangete täitmiseks
 • ressursside kuluefektiivne ja tõhusam majandamine
 • ühistegevuse puhul ei tohi mõelda, et üks saab rohkem kasu kui teised

Ühistegevuse võimalused

Ettevõtete ühistegevuseks on erinevaid võimalusi:

 • klastrite loomine ja arendamine, st sama ja eri sektorite vaheline koostöö või ettevõtete ja teadusasutuste vaheline koostöö
 • ühisturundus
 • kontoripinna rentimine ja üldkulude jagamine
 • tippspetsialistidelt koolituse tellimine
 • hangetel osalemine või suuremahuliste hangete täitmine
 • tooraine tellimine ja madalama hinna väljakauplemine
 • erialaliitude kaudu seadusloomes osalemine ja paremate otsuste läbisurumine
 • jne

Ühistegevuseni jõudmine on raske, aga mitte võimatu. Ei tohi karta kohustusi võtta, samuti võimalikke  konflikte.  Eriti oluline on leida õige eestvedaja. Põhimõtteliselt on nii, et kui sa õiget inimest eestvedajaks ei leia, siis hakka ise projektijuhiks, sest sellega vähenevad ka sinu kulud kas personalile või tootmisele ja teenindamisele.

334-ok

X