Saneerimine ja ümberkujundamine

Saneerimine tähendab sisuliselt ettevõtte päästmist ajutistest makseraskustest ning ettevõtte ümberkujundamist selle vormistamiseks teist liiki äriühinguks.

Ettevõtte saneerimisele tuleb mõelda juhul, kui ettevõte ei suuda ajutiselt täita oma kohustusi ja võlakoorem käib üle jõu.

Saneerimine toimub saneerimiskava alusel. Saneerimiskavas sätestatud õiguslikud tagajärjed hakkavad kehtima alates kava kinnitamisest kohtu poolt ning kehtivad kogu saneerimiskava kehtivusaja jooksul.

Saneerimine on päästevahend ettevõtetele, mille kelle võiks ümberkorralduste (uue tootmisliini kasutuselevõtt, töötajate vähendamine, uuele turule laienemine jms) abil muutuda paremaks. 

Saneerimise abinõud

Saneerimisega parandatakse ettevõtte majanduslikku olukorda eri abinõude rakendamise kaudu:

1. Nõuete ümberkujundamine

2. Nõuete vähendamine ettevõtte vastu

  • nõuete tasaarveldamine (omanike laenude konverteerimine omakapitaliks)
  • täiendavad mitterahalised või rahalised sissemaksed
  • omanike loobumine nõuetest ettevõtte vastu (kiire lahendus, kuid omanikele ebasoodne)
  • omanike nõuete üleviimine põhikirjas fikseeritud erireservi (vajab põhikirjas reservi loomise ja kasutamise põhimõtete fikseerimist)

3. Nõuete (maksete) külmutamine

  • võlausaldajatele maksegraafikute koostamine
  • riigimaksete ja võlgade ajatamine
  • potentsiaalseid kliente

Loetletud meetmed aitavad makseraskustesse sattunud ettevõttel ajutiselt vabaneda oma kohustuste täitmisest. See omakorda peaks tekitama ettevõttele piisavalt vabu vahendeid, mida oma igapäevasesse majandustegevusse suunata, et ületada tekkinud raskused ja taastada positiivne rahakäive.

Ettevõtete tervendamisest saneerimise teel saab rääkida vaid ajutiste makseraskustega ettevõtete korral. „Ajutise” tähendus on igal juhtumil individuaalne, kuid põhiliselt sõltub kolmest tegurist:

  • on olemas nõudlus olemasolevate toodete või teenuste järele ning see on prognoositavalt kasvav
  • võimalus kärpida tegevuskulusid ning äri senisest säästlikumalt jätkata
  • lisafinantseerimise leidmine

Muudel juhtudel ei tööta saneerimisprotsess suure tõenäosusega võlausaldajate huvides ning lõpeb varem või hiljem ettevõtte likvideerimise või pankrotiga.

Saneerimise tulemusel peab suurenema ettevõtte väärtus ning see peab kindlasti olema positiivne.

Loe lisaks saneerimisest teoorias ja praktikas ja saneerimine.

Ettevõtte ümberkujundamine on tihtipeale lihtsam, kiirem ja odavam alternatiiv kahele eraldiseisvale menetlusele – äriühingu likvideerimisele ja uue asutamisele.

Äriühingu ümberkujundamine on võimalik näiteks aktsiaseltsist osaühinguks ja vastupidi. Ümber ei saa kujundada tulundusühistut ega tulundusühistuks.

X