Väikeettevõtte plussid ja miinused

Mikro- ja väikeettevõtetel on turul tegutsemisel palju eeliseid, kuid suurte ettevõtetega konkureerides võib neil esineda ka eriomaseid raskusi.

Mikro- või väikeettevõtte plussid

 • Lihtsus. Väikest ettevõtet on lihtsam juhtida ja sinna on lihtsam leida töötajaid. Algkapitali on vaja vähe või üldse mitte, tarne- ja turustuskanalid on paindlikud.
 • Odavus. Äriühingu asutamiskulud on väikesed või puuduvad üldse. Investeeringud ja stardikapital on väikesed. Ruumi vajadus on üldjuhul minimaalne. Risk kaotada raha on väike.
 • Asukoha valik. Lihtsam on leida asukohta, kuna mahub tegutsema väga erinevatesse paikadesse. Tänu sellele on võimalik leida madalamat rendihinda.
 • Usaldusväärsed töötajad. Töötajad on enamjaolt lähikondsed, sõbrad, tuttavad või pereliikmed ja seega usaldusväärsed. Juht teab, mida nad oskavad, teavad ja on suutelised tegema.
 • Kiirus. Turu muutustele saab reageerida kiirelt ja juhtida operatiivselt.

Mikro- või väikeettevõtte miinused

 • Haavatavus. Probleemid on kerged tekkima kriisides, konkurentsis, varustushäiretes või spetsialisti lahkudes.
 • Reservid. Reservid on väikesed või puuduvad üldse.
 • Ebastabiilne rahastus. Igapäevast äri rahastada on keeruline, näiteks saada laenu tegevuse laiendamiseks, uute seadmete soetamiseks või olemasolevate laenude refinantseerimiseks.
 • Müük. Toote müügiargumendid vananevad, lao puudumine või selle kõrge renditasu pidurdab tootmist ja tellimuste täitmist.
 • Sõltuvus suurkliendist. Suur kliendi ära langemisel mõjutab see sissetulekuid märkimisväärselt.
 • Kulude kontrollimatus. Ühe kuluartikli hinna ootamatu suurenemine viib toote lõpphinna konkurentsist välja. Võetud laenud tekitavad lisaraskusi toimetulemisel.
 • Efektiivsus. Väiketootmine ei pruugi olla efektiivne.
 • Omaniku „sunnismaisus”. Omanik peab ise täitma paljusid tööülesandeid ja seetõttu võivad tal olla pikad tööpäevad ning ülekoormus võib tekitada stressi.
 • Risk kaotada investeeritud kapital. Võib jääda ilma oma säästudest või jääda võlgu laenuandjatele.

Nii ettevõtja kui ka riigi seisukohast on väikeettevõtted väga olulised. Enamik Eesti ettevõtteid (Statistikaameti andmeil 98% äriühingute üldarvust) on mikro- ja väikeettevõtted, milles on hõivatud üle poole töötajatest ja millesse laekub üle poole ettevõtete kogutulust.

X