Sobivus ettevõtjaks

Ettevõtlikkus on isikuomadus, mis väljendab inimese võimet ja sisemist tahet tegutseda.

Edukal ettevõtjal on sageli järgmised isikuomadused:

 • vaimne võimekus – loovus, intelligentsus, analüüsi- ja üldistusvõime
 • teotahe – soov midagi ära teha, mitte alla anda
 • vastutusvõime – teadlikkus ja võimekus vastutada, olles iseenda peremees ja vaba oma tegudes
 • suhtlemisoskus – hea suhtlemisoskus partnerite, klientide ja töötajatega
 • enesekindlus koos otsustusvõimega –usk endasse, optimism, julgus otsustada
 • eesmärkide seadmise oskus – jõuline ja sihikindel tegutsemine eesmärkide saavutamise nimel
 • valmisolek riskida – julgus tegutseda ebakindlates tingimustes

Neid positiivseid isikuomadusi võib leida paljudes inimestes, ent mitte alati pole nad ettevõtlikud. Samas leidub ettevõtlikke inimesi, kes kõige positiivse juures on ebaeetilised.

Edu saladuse väljaselgitamiseks on uuritud paljusid edukaid ettevõtjaid. On leitud, et ei ole olemas sellist isikuomaduste ja eelduste kooslust, mis teeb inimese kohe ettevõtlikuks ja edukaks.

Ettevõtjaks pürgija loomulik soov on teada, kas mingid iseloomujooned eristavad ettevõtjat mitteettevõtjast või millised on eduka ettevõtja iseloomujooned.

Inimest võib nimetada ettevõtlikuks, kui ta:

 1. Mõistab probleemi olemust ja suudab püstitada eesmärgi. Üksnes probleemi tajumisest ei piisa. Probleemide nägijaid on palju. Mõistmine eeldab ka arusaamist probleemi olemusest ja selle võimalikest põhjustest ning probleemi teravnemise tagajärgedest.
 2. Saab aru probleemi lahendamisest. Ettevõtlik inimene teab või uurib välja, kuidas probleem lahendada. Ta teab mida, millega või kellega, millises järjekorras ja millal teha.
 3. Leiab ressursid. Ressursid on raha, inimesed, tooraine, energia, maa, kinnisvara, seadmed, tehnoloogia, aeg, keskkond jne. Kõige olulisemad ressursid on inimene ja aeg. Tähenduse rahale kui universaalsele ressursile annab inimene. Ettevõtlik inimene leiab raha alati, kuid ilma ettevõtliku inimeseta on raha vaid pakk paberit.
 4. Lahendab probleemi. Ettevõtlik inimene saavutab ise või koos teistega tulemuse ja viib asja lõpuni ega löö raskuste esilekerkimisel käega. Ettevõtlik inimene saavutab eesmärgi.

Ettevõtlikkus ja edukus äris tähendab pühendumist, visadust ja usku oma eesmärki – unistusse ja äriideesse.

X