Pitch ehk liftimüük

„Liftimüük”  (elevator pitch) on lühike ja lööv äriidee esitlus, mida võib teha ükskõik kus ning mis ei vaja lisana esitlustehnikat.

Äriidee esitlemise 3 võimalust

Tavaliselt koostatakse esitlemiseks mõeldud äriplaan kahes vormis. Üks võimalus on koostada 1–2-leheküljeline äriidee kirjeldus, milles võetakse äriplaan lühidalt kokku. Teine vorm on Powerpointi slaidiesitlus, milles tuuakse oma soovid ja äriidee välja umbes 10 slaidil ehk veelgi lühemal kujul.

Mida teha aga siis, kui kohtad täiesti juhuslikult seda inimest, kellest võib sõltuda sinu äriplaani edukus? Selle tarbeks on kolmas võimalus − tuleb eelnevalt välja töötada „liftimüügi” esitlus.

Mis on „liftimüügi” esitlus?

„Liftimüügi”esitlus on lühike, 15–25 sekundit kestev esitlus, mille jaoks ei ole vaja lisaseadmeid. See on sorav ja veenev põhjendus, mille tulemusel peaks võimalikul investoril tekkima huvi sinu äriidee rahastamise vastu.

5 nõuannet hea „liftimüügi” esitluse kohta

  1. Mõtle läbi toote või teenuse omadused, eriti aga unikaalne müügiargument.
  2. Sõnasta unikaalne müügiargument ning liida see äriideega suupäraselt, huvitavalt, veenvalt ja tõepäraselt.
  3. Kirjuta esitluse laused üles.
  4. Harjuta, kuni esitlus tuleb n-ö une pealt sujuvalt ja hästi välja − nii, et üksikud löövad laused muutuksid sujuvaks kõneks.
  5. Kõne peab olema lühike, st kestma 15–25 sekundit.

Ole alati valmis ning haara igast võimalusest oma äriideed investoritele tutvustada − kas liftis, lennujaamas, konverentsi lõunapausil või golfiklubis.

Vaata ka ettevõtluskonkursi „Ajujaht” [ajujaht.ee] videomaterjale.

X