Äriidee elujõulisuse kontrollimine

Äriideel on eeldusi olla elujõuline ehk konkurentsivõimeline, kui see on uudne, vajalik, kasutatav, ostetav ja elluviidav.

Tootel või teenusel on uuenduslik iseloom. Ettevõtte konkurentsieelis on selline eelis, mis tõukab tarbijaid ostma just selle ettevõtte tooteid või teenuseid. Konkurentsieelis võib seisneda madalamas hinnas või uutes lisaväärtustes, mis on tarbijale olulised. Eristumiseks on väga palju võimalusi: ettevõtte uus ja soodsam asukoht, toote kõrgem kvaliteet, vastupidavus, kasutamismugavus, lisafunktsioonid, madalamad kasutuskulud, konkreetse tarbijarühma erivajaduste arvestamine, personaalne teenindus jne. Uuenduslikuks võib olla mis tahes unikaalne müügiargument.

Toode või teenus on otseselt suunatud tarbijale. Tarbija mõistab, miks on pakutav toode või teenus talle vajalik ja kasulik – milleks, kuidas, kus ja millal toodet või teenust kasutada − ilma et seda tuleks talle pikalt seletada või suurelt reklaamida.

Turg on valmis äriidee elluviimiseks. Tarbijal on soovi, aega, raha ja võimalusi ostmiseks. Turul on kõrge nõudlus. Konkurendid on nõrgad, neid on vähe või nad puuduvad üldse ehk pakkumine turul on madal.

Toode või teenus on kasutatav. Tarbija teab ja oskab pakutavat toodet või teenust kasutada. Kasutamist on võimalik selgeks õppida (nt mobiili või arvuti kasutamist).

Idee on elluviidav. See tähendab, et idee elluviimiseks on olemas piisavad ressursid. Vajalikud materjalid, seadmed, tehnoloogiad, energiaallikad ja kandjad jms on olemas ja kättesaadavad.

Kas sinu äriidee on elujõuline?

Sellele küsimusele ammendavat vastust anda pole võimalik. Küll võiks siin aga rääkida tunnustest, mille olemasolul võiks olla tegemist elujõulise äriideega. Lõplikult selgub äriidee elujõulisus alles päriselus. Kui sul puudub valmisolek võtta riske ja vastutada, ära parem proovi. Ära alusta äriga, kui sa pole teinud eelnevat põhjalikku majandussektorite analüüsi, turuanalüüsi ja konkurentide analüüsi.

 

X