Äriidee allikad

Head äriideed on vaja nii ettevõtte alustamiseks kui ka arendamiseks. Ettevõtluskogemuse puudumise tõttu on ellurakendatavat äriideed keerulisem leida eelkõige alustajatel. Samas võib kogenematus olla eelis, kuna keskendutakse rohkem analüüsile, kuidas saaks ideed teoks teha, ja mitte sellele, mis seda takistab.

Üldjuhul võib ettevõtlusega alustamiseni jõuda kahel viisil:

 1. Tunnetatakse potentsiaalselt edukat äriideed (nt senikasutamata tehnilist lahendust, mille eest tarbijad on nõus maksma) ning selle elluviimiseks hakatakse ettevõtjaks.
 2. Tunnetatakse soovi hakata ettevõtjaks ning seejärel hakatakse teadlikult otsima äriideed, mida oleks võimalik ellu viia.

Äriidee allikad

Kui oled leidnud, et palgatöö asemel meeldiks sulle rohkem olla ettevõtja, pead oma soovide elluviimiseks hakkama otsima ideed, mida saaks ära kasutada ärilistel eesmärkidel ja mis aitaks jõuda eduni.

Äriidee otsimisel ja leidmisel kaalu järgmisi allikaid:

 • isiklikud oskused ja võimed – millised on sinu varasemad kasulikud töökogemused, erialane haridus, võimed ja valdkonnateadmised (nt suurettevõttes spetsialistina töötades on tekkinud kliendibaas ning ettekujutus nende ootustest ja vajadustest);
 • isiklikud hobid – milliseid tooteid või teenuseid ei ole (Eestis) mingit huviala harrastavatel inimestel saada, kuidas on võimalik ühendada oma kirg ja töö (nt kirg purilennunduse vastu võib viia vastavate teenuste või toodete müügini);
 • väliskeskkonna võimalused – millised muudatused majanduses, õigusaktides, tehnoloogias, tarbijate käitumises ja hoiakutes jms annavad uue võimaluse (nt rohelise mõtteviisi levik ning looduskaitsealased õigusaktid mõjutavad ökotoodete ja teenuste väljaarendamist).

Peamine argument äriideede genereerimisel on nõudluse olemasolu turul. Seetõttu on soovitatav:

 • jälgida trende ja turul toimuvaid muutusi,
 • püüda leida võimalus lahendada mõnda tarbijate probleemi,
 • otsida turul nišši, mis pakuks võimalust väikeettevõtjale.

Kust leida äriidee?

Kui vaatamata põhjalikele ajurünnakutele endal originaalset äriideed pähe ei tule, võib alati leida ideid teiste omi kohandades või järele tehes. Vahel jäävad suurepärased ettevõtmised teoks tegemata üksnes sellepärast, et puudu on kogemustest, teadmistest, ressurssidest või ettevõtlikkusest, mis on aga sinul või sinu meeskonnal olemas.

Äriideede leidmiseks sobivad:

 • äriideede realiseerimiseks suunatud ettevõtluskonkurssidele esitatud ideed (nt „Ajujaht” [ajujaht.ee]);
 • äriideid koondavad internetikeskkonnad (nt Business Idea Center [entrepeneur.com]);
 • frantsiisivõimalused.

Enam huvipakkuvate ideede väljasõelumise järel on järgmine samm äriidee kindlaksmääramine ja elluviidavuse kontroll.

X