Milline on minu turg?

Toodete ja teenuste turg toimib siis, kui on olemas ostjad, kellel on raha ning ka mingis osas rahuldamata vajadused. Selleks, et hinnata võimalikku sisenemist turule, on vaja võimalikult palju teada potentsiaalsete tarbijate ehk võimalike ostjate kohta.

Lihtsustatult nimetatakse turuks ostjaid, kellel on raha ja rahuldamata vajadused. Et saaksid turul osaleda müüjana, pead teadma, kes on sinu jaoks ostjad, kas neil on raha ja millised on nende vajadused.

02-134

Potentsiaalsed tarbijad ehk võimalikud ostjad

Võimalikuks ostjaks nimetatakse inimest, kes mingil põhjusel veel ei tarbi teatud toodet, kuid kes võiks seda teha. Sinu toote või teenuse ostjaks võivad olla eraisikud, teised ettevõtted või kolmas sektor. Suure tõenäosusega ostavad sinu võimalikud kliendid juba praegu sarnast toodet. Seetõttu pead uurima, mis paneks neid kliente otsustama teise pakkuja ehk sinu kasuks.

Ostujõud ehk raha

Võimalike klientide raha ehk ostujõud on määrava tähtsusega. Ostja soovib erinevaid asju, kuid kui tal ei ole võimalik tasuda sinu teenuste või toodete eest, siis ei saa toimida ka äri.

Oma võimalike ostjate ostujõu kohta avaldab teavet Statistikaamet [stat.ee], mille kodulehel on toodud Eesti piirkondade analüüsid ja statistika. Sealt leiab andmeid nii kogu Eesti, maakondade kui ka valdade lõikes. Näiteks analüüsi alajaotusest „Omavalitsusüksused” leiad otsitava valla või linna töötajate keskmise palga, äriettevõtete müügikäibed ja teisi andmeid, mille abil saad kavandada oma ettevõtte võimalikke müüke.

Vajadus

Kui ostjal ei ole sinu toodet vaja, siis ta seda ka ei osta. Iga toode või teenus peab rahuldama mingeid ostjate vajadusi. Mõtle, milliseid vajadusi rahuldab sinu poolt pakutav. Suutes pakkuda oma potentsiaalsetele tarbijatele nende vajaduste rahuldamiseks paremaid võimalusi, kui seda teevad sinu konkurendid, leiadki endale oma kliendid.

Kui palju teavet on sul oma äriideena kavandatava toote või teenuse ning selle võimalike ostjate kohta?

X