Uue ettevõtte rajamine

Uue ettevõtte rajamine koosneb kolmest põhietapist: ettevalmistav periood, tegevuse alustamise periood ja stardiperiood.

On tavapärane, et ettevõtte rajamisel tuleb sul nii mõndagi teha kirjapandust erinevalt või teises järjekorras. See puudutab ka ettevõtlusvormi valikut ja äriühingu asutamist. Äriühingu asutamisega annad ettevõtte tegevusele n-ö ametliku käigu.

21-211

Ettevõtlust ettevalmistav periood

Ettevalmistavas perioodis seisab alustava ettevõtja ees mitu ülesannet: äriidee valik ja läbitöötamine, ettevõtlusvormi, ärinime ja asukoha valik, vajaliku stardikapitali ja kasumiläve arvutamine, rahastamisallikate otsimine, riskianalüüs jpm. Selle tulemusena valmib äriplaan, mille koostamise käigus pead leidma vastuse küsimusele, kas ettevõtet üldse tasub rajada või mitte. Seda perioodi iseloomustab kulude puudumine või on need minimaalsed.

Ettevalmistaval perioodil pööra tähelepanu järgnevale:

 • analüüsi turgu
 • analüüsi ettevõtluskeskkonda ehk olukorda tegevusalal
 • hinda konkurentsi, leia oma konkurentsieelis ja turu segment
 • hinda turu mahtu ja kavandatavat müügimahtu
 • määra kindlaks personalivajadus, tööjaotus, ettevõtte struktuur
 • määra kindlaks tootmisvahendite ja -materjalide vajadus
 • tööta välja turundusstrateegia
 • hinda kõikide vajalike kulude suurust, tee finantsarvestused
 • määra kindlaks stardikapitali suurus ja kasumilävi
 • vali ettevõtlusvorm, asukoht ja ärinimi
 • koosta tegevuskava

Ettevõtte tegevuse alustamise periood

Tegevuse alustamise periood on seotud esimeste oluliste kuludega, milleks on eelkõige investeeringud põhivarasse ning materjalide, tooraine ja seadmete ost. Alustamisega kaasnevad ka asukohakulud (ruumide ost või rent), tootmise või teenuse osutamise korraldamise kulud jne. Võib-olla tuleb sul värvata ka personali, neid valida ja välja õpetada. Sinu ettevõte sõlmib esimesed lepingud, mis nõuavad ettemakseid. Tekivad kohustused. Ettevõte alustab tegevust ehk hakkab osutama teenust või tootma.

Ettevõtte tegevuse alustamisel:

 • asuta äriühing, ava pangakonto
 • hangi vajalikud load, litsentsid ja registreeri ettevõte vajalikes registrites
 • kujunda ja valmista firmamärk, kodulehekülg, blanketid, reklaamsildid, visiitkaardid jne
 • konsulteeri ekspertidega (jurist, raamatupidaja jt)
 • värba ja vali töötajad
 • hangi seadmed, sisustus, kontorimööbel, paigalda sidevahendid jms.
 • sõlmi vajalikud kindlustus-, hanke-, müügi-, töölepingud
 • alusta turundusega

Ekslikult arvatakse, et äri läks käima, kui töökoja uksed lahti tehti ja tootmist alustati. Kui esimesed tooted on müüdud, ei pruugi raha veel kohe laekuda, sest tavaliselt ei maksa ostjad toodete eest kohe, vaid teevad seda teatud maksetähtaja jooksul.

Ettevõtte stardiperiood

Stardiperioodil olgu peatähelepanu all müük ja raha laekumise kindlustamine. Sissetuleva ja väljamineva raha tasakaal ei tähenda alati, et äri on kasumis. Ja vastupidi − ületades kasumi mõistes tasuvuspunkti, ei tähenda see tingimata raha ülejääki. Äri on käima läinud siis, kui rahakäive on positiivne ja ettevõte kasumlik.

Stardiperioodil on oluline saavutada tasakaalupunkt ja positiivne rahakäive ning kindlustada stabiilne tegevus.

Äri käimaminekuks on vaja stardikapitali. Rahalises väljenduses on see vajalik ressurss tegevuse alustamiseks kuni selliste tulude laekumiseni, mis katavad jooksvad kulud.

 

X