Riskianalüüs

Ettevõtja jaoks tähendab risk võimalust kaotada tervis, maine, vara jmt. Lõpptulemusena võib see risk kajastuda tegutseva ettevõtte bilansis ja kasumiaruandes.

Ettevõtlusriske tuleb teada ja osata ennetada, vastasel juhul võivad riskid kaasa tuua:

  • müügitulu vähenemise
  • tegevuskulude kasvu
  • varade väärtuse vähenemise
  • kohustuste suurenemise

18-275

Riskide analüüsil tuleb silmas pidada selle olulisust või mitteolulisust. Kui tegemist on mitteolulise riskiga, võtab selle üldjuhul enda peale ettevõtja. Olulise riski puhul on vaja teadvustada selle kontrollitavust või mittekontrollitavust.

Kontrollitava riski korral (nt personaliga või kuritegevusega seotud) saab ohte elimineerida või vähendada ja isegi välistada. Mittekontrollitava riski korral (nt toorme kallinemine) tuleb arvestada võimaliku kahjuga. Kui oodatav kahju ei ole suur, siis on kolm võimalust: kas võtta see enda kanda, suunata teistele või kindlustada. Suure võimaliku kahju korral tuleb end igal juhul kindlustada.

Erinevate riskisündmuste maandamiseks kasutatakse eri liiki kindlustuslepinguid: elu-, vara-, auto- ja tervisekindlustus, kindlustus varguste vastu, vastutuskindlustus jms

X