Hea koostööpartner!

Info täiendavate COVID-19 toetuste kohta leiad siit.

 

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist e-toetuste keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee.
Kui Teie projektis on pooleliolevaid tegevusi* (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks
* Pooleliolevate tegevuste lõpetamiseks EAS e-teeninduses on jätkuvalt ligipääs aadressil https://aken.eas.ee.

Teenused ja toetusedSündmused

Ettevõtjate lood

Tagasi üles
X