Projektikonkursid ettevõtete esindusorganisatsioonidele

Sihtgrupp: ettevõtteid ühendavad organisatsioonid.

Projektikonkursid on kaks korda aastas toimuvad temaatilised konkursid, millega soovitakse hankida uusi teenuseid ja tehnilisi lahendusi, mille lõppkasusaajateks on ettevõtjad, kes ekspordivad välisturgudele või soovivad eksportturgudele siseneda. Ettevõtteid ühendavad organisatsioonid pakuvad ettevõtjatele spetsiifiliste sektorite eripärasid ja vajadusi arvestavat tuge. Usume, et eelnimetatud organisatsioonide kaudu on meil võimalik leida mõjusaid lahendusi.


2017. aastal toimuvad ettevõtlusorganisatsioonidele suunatud projektikonkursid järgmistel teemadel:

 • „Ettevõtete tootearenduse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss” – pakkumuste esitamise tähtaeg oli 31.03.2017 kl 12.00.

 • "Ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“ (eeldatav väljakuulutamise aeg august-september 2017).


2016. aastal toimus kaks projektikonkursside vooru:

 • "Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkursid“

 • „E-tööstus: tööstuse digitaliseerimist toetavate teenuste projektikonkurss“


Projektide ligikaudne hindamise aeg on kuni kaks kuud alates projektide esitamise tähtajast.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

Konkurssidele võivad projekte esitada ettevõttete esindusorganisatsioonid – MTÜ-d ja SA-d:

 • kes esindavad teatud ettevõtjate gruppi;
 • kelle põhikirjas on tegevusena märgitud kindla ettevõtlusvaldkonna või sektori esindamine, ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine või ettevõtluskeskkonna arendamine;
 • kes on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt üks aasta enne projekti esitamise kuupäeva.

Projekti minimaalne nõutav omafinantseering on 15% projekti kogumaksumusest.

Kõik projektikonkursiga seotud küsimused tuleb esitada kirjalikult aadressil triin.nolvak@eas.ee.

Palume end projektikonkursi infosaajate nimekirja registreerida, esitades selleks vabas vormis sooviavalduse aadressil triin.nolvak@eas.ee.

Toetatavad tegevused

Projekti raames loodava teenuse või lahenduse väljatöötamise raames ja sellega seotult on lubatud järgmised alategevused ja kaasnevad kulud:

 • Ettevõtjate vajaduste ning probleemide kaardistamine.
 • Vajaliku info ja teadmiste hankimine sh toote turunõudluse ja tehnoloogilise teostatavuse kohta ning partnerite ja klientide kaardistamise kohta.
 • Rahvusvaheline koostöö.
 • Teavitustegevused.
 • Tarkvara soetamine ja arendamine.

Eelnevatest projektikonkurssidest rahastatud projektid

2017. aasta I poolaasta „Ettevõtete tootearenduse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“ raames toetatavad projektid:

Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASilt taotletud summa (€) Hinne 100%
1 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit MTÜ Valdkondade ülese tootearenduse soodustamine 37 850 3,15
2 Kagu-Eesti Puiduklaster MTÜ

Kagu-Eesti Puiduklastri ekspordisuutlikkuse kasv läbi tootearenduse

30 855

2,82
3 Eesti Toiduainetööstuse Liit Vahendid toidusektori ettevõtete võimekuse tõstmiseks – sensoorika, analüütika, toidu tervislikkus ja ühisturundus. 39 950 2,56
4 Eesti Elektroonikatööstuse Liit MTÜ Elektroonikatööstuse tootearendus rahvusvaheliste tootmisstandardite abil 34 927  2,54

 

2016. aasta II poolaasta „E-tööstuse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“ raames toetatavad projektid:

 
Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASilt taotletud summa (€) Hinne 100%
1 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine 40 000 3,48
2 Eesti Keemiatööstuste Liit Analüüs ettevõtte kemikaaliarvestuse digitaliseerimise ja selleks vajaliku IT-platvotmi loomise võimaluste osas, eesmärgiga tõsta efektiivsust ja ekspordivõimet 9 936 3,26
3 Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit Tootmisprotsessi juhtimise ja jälgimise digitaliseermine Eesti rõiva- ja tekstiilitööstuse ettevõtetes 8 700 2,97

 

2016. aasta I poolaasta „Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkursid“ raames toetatavad projektid:

 
Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASilt taotletud summa (€) Hinne 100%
1 Eesti Väikelaevaehituse Liit “Väikelaevade living lab turundus” 28 280 3,12
2 MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum “Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi platvormi arendus ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamiseks” 40 000 2,84
3 Eesti Plastitööstuse Liit “Eesti plastitööstus uuele eksporditasemele Läänemere piirkonnas” 19 780 2,74
4 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit “Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidule ekspordi tugiteenuse loomine Skandinaavia turgude näitel” 11 700 2,71
5 Eesti Masinatööstuse Liit “Mehaanikainseneride teenuste võimekuse tõstmine ja ekspordisuundade arendamine Saksamaa, Rootsi ja Norra sihtturgude näitel.” 38 661 2,70

 


Taotlemine

Tootearenduse projektikonkursi pakkumuste esitamise tähtaeg oli 31.03.2017 ja projektide ligikaudne hindamine kestab kuni kaks kuud.

 

Hanke dokumendid

 
X