Mentorklubid

Avatud Sihtgrupp: 12-36 kuud tegutsenud ettevõtjad.

Mentorklubi raames toimub hooaja jooksul vähemalt 5 ühist klubikohtumist vahemikus jaanuar 2017.a. kuni detsember 2017.a. Toimuvad kontaktüritused, töötoad, ühe- või kahepäevased seminarid, õppereisid, teemahommikud jmt.

Personaalne koostöö mentoriga - igal klubiliikmel on mentor, kellega ka väljaspool klubi toimumise aega personaalselt oma ettevõtte teemadel suhelda.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedTingimused

Klubi on suunatud alustavatele ettevõtjatele, eelistatud on 12-36 kuud tegutsenud ettevõtjad. Klubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht. Osaleda saab ainult ettevõtja esindajana.

Maakondlikus klubis osaleb vähemalt 12 alustavat ettevõtjat ehk mentiid ning oma teadmisi ja kogemusi tutvustavad kuus kogemustega ettevõtjat ehk mentorit. Piirkondlikus klubis osaleb vähemalt 18 mentiid ja 9 mentorit.

 


Osalemine

Kõik mentorklubi tegevused on mentoritele ja mentiidele tasuta.

Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee